Rad ili nerad mjesnog odbora Sutomišćica ?

Neposredna demokracija u blokadi. Mjesni odbor kao volja mještana ili produžena ruka općinske vlasti, osnovno je neslaganje između članova mjesnog odbora.
dom3

Što je mjesni odbor i kome bi trebao odgovarati, glavno je pitanje neslaganja između članova mjesnog odbora. Jedni smatraju da mjesni odbor treba biti desna ruka načelnika i ispunjavati njegove naredbe dok drugi smatraju da mjesni odbor treba odgovarati isključivo mještanima Sutomišćice. U daljnjem tekstu ćemo nastojati razriješiti ovu dilemu.

Strogo zakonski gledano mjesni odbor se definira kao oblik neposredne demokracije. Jednostavnije rečeno, to je način na koji mještani direktno bez posredovanja drugih rješavaju probleme u svom mjestu. Mjesni odbor nije izvršna vlast, već predstavničko tijelo što znači da ono skuplja prijedloge, mišljenja i zahtjeve svojih mještana te ih pretvara u formalne zahtjeve prema lokalnoj vlasti. Sama realizacija tih zahtjeva je u nadležnosti općinske vlasti i njihovih službi. S druge strane, mjesni odbor također ima obvezu informirati svoje mještane o svim bitnim pitanjima vezanim za njihovo mjesto.

Ako se pitamo koji su to poslovi o kojima bi mještani trebali direktno odlučivati, onda treba reći da je to sve ono što se tiče isključivo pojedinog mjesta. Ovo se posebno odnosi na poslove koji spadaju u vanredno upravljanje, odnosno na poslove koji imaju trajne ili dugoročne posljedice.

  • prodaja mjesne imovine
  • dugogodišnji najam i koncesije
  • izgradnja, nadogradnja ili prenamjena mjesnih objekata
  • namjena javnih površina
  • izmjene i dopune prostornog plana
  • zaštita i sanacija okoliša
  • kao i druge odluke za koje mještani odrede da su od izuzetne važnosti

Čija je volja ovdje presudna i tko bi trebao imati zadnju riječ za pitanja koja se odnose na pojedino mjesto, lako je odgovoriti. Demokracija je vladavina naroda i njihova volja je presudna. Kao što znamo neposredna odnosno direktna demokracija je uvijek iznad zastupničke. Mjesni odbor, zborovi mještana i referendumi su oblici direktne demokracije što znači da je njihova volja presudna.

Kada se govori o pitanjima koja se odnose na šire područje i na više naselja, kao što su školstvo, zdravstvo, socijala, infrastruktura, komunalije i slično, tada je uloga općinske vlasti presudna i tu nema nikakve dileme.

Sama realizacija i izvršenje pojedinih poslova također je u nadležnosti lokalne vlasti, njezinih službi i komunalnih poduzeća. Ovdje treba dodati da prema zakonu postoji mogućnost po kojoj općina može prepustiti realizaciju određenih poslova mjesnom odboru. Naravno to mora biti definirano statutom općine i za sve to moraju biti rezervirana financijska sredstva. Ako su ovi preduvjeti ispunjeni, onda za obavljanje takvih poslova predsjednik mjesnog odbora odgovara načelniku. Dakle, to je jedina situacija u kojoj jedan član mjesnog odbora odgovara načelniku i to samo za te poslove.

Inače, osnovno načelo demokracije je da odgovaraš onome tko te je izabrao. Njemu služiš i njemu polažeš račune.

Načelnik ima još jednu ulogu prema mjesnom odboru, a to je kontroliranje zakonitosti rada. Praktično gledano, samo općinska vlast može kršiti zakone jer raspolaže s novcem i drugom materjalnom imovinom te odlučuje o nekim pravima građana. Nezakonitost mjesnog odbora može biti eventualno proceduralna i ništa više.

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*