Sudski registar, NAVITA d.o.o.

Nadležni sud
Trgovački sud u Zadru

MBS
110000446

OIB
47654980161

Tvrtka
NAVITA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
NAVITA d.o.o.

Sjedište/adresa
Preko (Općina Preko)
Trg hrvatske nezavisnosti 1/A

Temeljni kapital
20.000,00 kuna

Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja
15 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA
37.1 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
50 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA; TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA
61.1 Pomorski i obalni prijevoz
63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
63.2 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
* Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
* Kupnja i prodaja robe i trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluge smještaja
* Mjenjački poslovi
* Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
* Prodaje robe u slobodnim carinskim prodavaonicama
* Prodaja robe s konsignacijskog skladišta
* Opskrba prijevoznih sredstava
* Zastupanje stranih tvrtki
* Leasing poslovi
* Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta u cestovnom prometu
* Usluge međunarodnog otpremništva
* Međunarodni prometno-agencijski poslovi
* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
* Inženjering, projektni menadžment i tehničko savjetovanje
* Gradnja i popravak brodova i čamaca
* Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
* tržnice na malo

Osnivači/članovi društva
Zvonimir Nižić, OIB: 16870772015
Zagreb, Vinogradi 70
- jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje
Zvonimir Nižić, OIB: 16870772015
Zagreb, Vinogradi 70
- član uprave
- direktor-zastupa pojedinačno i samostalno

Pravni odnosi
Temeljni akt:
Izjava o osnivanju od 5.studenog 2002.godine
Izjava o osnivanju društva od 05. studenoga 2002. godine izmijenjena odlukom o izmjeni navedenoga akta od 19.02.2007. godine i to u točki 3. u pogledu sjedišta društva.
Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 05. rujna 2007. godine izmijenjen je članak 4. na način da su dodane djelatnosti.
Odlukom članova društva od 16. travnja 2009.g. zamijenjuje se Izjava o osnivanju od 05. rujna 2007., te se mijenja odredba osnivačkog akta i to na način da se mijenja članak 4. u pogledu dopune djelatnosti.

Zabilježbe
Redni broj zabilježbe: 5
- Zabilježuje se na teret Dužnika i Založnog dužnika, Društva NAVITA d.o.o. i Založnog dužnika – imatelja 100% (stoposto) poslovnog udjela – ZVONIMIRA NIŽIĆ iz Zagreba, Vinogradi 70 na poslovnom udjelu od 100% (stoposto) temeljnog kapitala, nominalnog

Redni broj zabilježbe: 6
- iznosa od 20,000,00 HRK, založno pravo u korist vjerovnika HYPO-ALPE-ADRIA-BANK-INTERNATIONAL AG, Austrija, Klagenfurt, Alpen – Adria Platz 1, radi osiguranja tražbine vjerovnika prema dužniku NAVITA d.o.o. sa sjedištem u Preku, Trg Hrvatske nezavisnosti

Redni broj zabilježbe: 7
- 1/A, MBS 110000446, po Sporazumu o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i poslovnim udjelima potvrđenim pod Posl. br. OV-9260/07-1 javnog bilježnika Darije Grigillo Ramljak iz Zadra, temeljem Ugovora o kreditu broj

Redni broj zabilježbe: 8
- HR/1551, u iznosu od 1.200.000,00 EUR (jedanmilijundvjestotisućaeura), sa pripadajućom kamatom koja trenutno iznosi 6,75 dekurzivno godišnje, eventualnom zateznom kamatom, te neknadama i troškovima utvrđenim navedenim ugovorom, s rokom otplate do

Redni broj zabilježbe: 9
- 01.07.2022. godine prvogsrpnjadvijetisućedvadesetdrugegodine).

Redni broj zabilježbe: 10
- Brisovnim očitovanjem vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG iz Klagenfurta, Alpen-Adria-Platz 1, Republika Austrija od 23. listopada 2007. godine ovjerenog pod brojem 3285/2007 briše se zabilježba na poslovnom udjelu upisana temeljem

Redni broj zabilježbe: 11
- zaključenog sporazuma između vjerovnika i založnog vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG i NAVITA d.o.o. kao dužnika i založnog dužnika i Zvonimira Nižića založnog dužnika radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na

Redni broj zabilježbe: 12
- poslovnom udjelu u vlasništvu založnog dužnoika Zvonimira Nižića, u društvu NAVITA d.o.o. na poslovnom udjelu koji predstavlja 100% (sto posto) od ukupnog poslovnog i temeljnog uloga društva, koji se temelji na preuzetom temeljnom ulogu nominalne

Redni broj zabilježbe: 13
- vrijednosti od 20.000,00 HRK (dvadesettisućakuna) solemniziranog dana 31. kolovoza 2007. godine kod javnog bilježnika Darije Grigillo Ramljak iz Zadra, Dalmatinskog sabora 5, pod brojem OV-9260/07-1.

Redni broj zabilježbe: 14
- Brisovnim očitovanjem vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG iz Klagenfurta, Alpen-Adria-Platz 1, Republika Austrija od 19. rujna 2008.godine ovjerenog pod brojem 2968/2008 briše se zabilježba na poslovnom udjelu upisana temeljem zaključenog sporazuma između Vjerovnika i Založnog vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG i NAVITA d.o.o. kao dužnika i Založnog dužnika i ZVONIMIRA NIŽIĆ Založnog dužnika radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na poslovnom udjelu u vlasništvu Založnog dužnika ZVONIMIRA NIŽIĆ, u društvu NAVITA d.o.o. na poslovnom udjelu koji predstavlja 100% (sto posto) od ukupnog poslovnog i temeljnog uloga društva, koji se temelji na preuzetom temeljnom ulogu nominalne vrijednosti od 20.000,00 HRK (dvadesettisućakuna) solemniziranog dana 02. lipnja 2006.godine kod javnog bilježnika Darije Grigillo Ramljak iz Zadra, Dalmatinskog sabora 5, pod brojem OU-305/06-1.

Financijska izvješća
Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja
29.03.2013 2012 01.01.2012 – 31.12.2012 GFI-POD izvještaj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*