Tko nam je ukrao centralni trg u općini Preko? – završni čin (3.dio)

Sve ono što se postiglo izmjenama Detaljnog plana prestalo je važiti. Nema više otvoreno-zatvorene tržnice i ribarnice i nema više parkirališta na Trgu hrvatske nezavisnosti.
Konzum3APy

 < prethodni nastavak                                                                        <1. dio     <2. dio     3.dio

U prošlom nastavku smo govorili o prvoj izmjeni Detaljnog plana uređenja te natječaju i prodaji centralnog trga u općini Preko. Kao što smo rekli, osnovni razlog prodaje trga bio je plan izgradnje otvoreno-zatvorene tržnice i ribarnice s parkingom na krovu. S tim uvjetom, a u skladu s  Detaljnim planom uređenja, raspisan je javni natječaj s početnom cijenom od 125 eura po metru kvadratnom .


Ishod natječaja

Na objavljeni natječaj pristigle su dvije ponude, jedna s cijenom od 250 eura/m2, a druga od 260 eura/m2. Iako je početna cijena podignuta za dvostruko, razlika ovih dviju ponuda iznosi svega 4%. Ovdje treba postaviti dva pitanja:

 1. Zašto je sudski vještak tako nisko procijenio zemljište, preciznije 110 € / m2.
 2. Kako je moguće da je tako mala razlika u cijeni između dviju  ponuda.

Navesti ćemo još neke detalje koji otvaraju dodatne sumnje u zakonitost cijelog postupka. Prema natječaju, kandidati su morali priložiti idejna rješenja u skladu s Detaljnim planom uređenja. Prema DPU površina građevinske čestice iznosi 1.287 m2, a prema natječaju 1.219 m2 što je za 68 kvadrata manje. Očito je da je Općina Preko oštećena za navedenu razliku. Ukupna bruto površina svih etaža (prizemlje + parking) dvostruko je veća od one predviđene prostornim planom. Pored toga DPU predviđa zelenu površinu s istočne strane zgrade, a koje u idejnom projektu nema. Građevinska čestica ne smije biti ograđena i još niz drugih neslaganja idejnog projekta s prostornim planom.

Kako smo već rekli, na natječaju je pobijedila ponuda s cijenom od 260 € po metru kvadratnom. Ponuđač i pobjednik natječaja je tvrtka Navita d.o.o. Tvrtka je u vlasništvu gospodina Zvonimira Nižića sa stalnim boravištem u Zagrebu, a porijeklom iz mjesta Preko.

Sudski registar, Navita d.o.o. >

Nakon što je tvrtka Navita d.o.o. pobijedila na natječaju, morala je napraviti parcelacijski elaborat. Tu dolazimo do novog iznenađenja koje još u većoj mjeri čini postupak sumnjivim. DDplan3sUvidom u posjedovni list vidimo da je Navita. d.o.o. u posjedu čestice 5699/1 k.o. Preko, u površini od 71 m2. To je čestica koja je prema detaljnom planu izdvojena iz građevinske čestice, a u naravi čini javni put. Radi bolje predodžbe radilo se o javnom putu i ulazu u zgradu Općine Preko. Prema ovom posjedovnom listu ukupna površina parcela iznosi 1.335 m2, što je još više od gore navedene površine.

Katastar-posjedovni list>

Nakon što je zgrada izgrađena i jedno vrijeme funkcionirala prema prihvaćenom projektu, došlo je do promjene. Prva naznaka bilo je iznenadno ‘prokišnjavanje’ krova i zatvaranje parkinga. Konačne namjere razotkrivene su na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 24.05.2010 godine.


Treći Detaljni plan uređenja, DPU Preko

Dplan3mKako se prema izmijenjenom Detaljnom planu iz 2006 godine nije moglo graditi na tzv. “otvoreno-zatvorenoj tržnici i ribarnici“, već je tamo bio predviđen parking za 20 vozila, donesena je odluka o novoj Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja. Ovo je već treći plan po redu. Navedena izmjena među ostalim predviđa izgradnju ili nadogradnju na zgradi ‘otvoreno-zatvorene’ tržnice i ribarnice (Konzum) do 12 m visine . Konkretne izmjene bile su:

 1. Za zgradu K1-1 (Konzum) mijenja se koeficijent iskoristivosti Kis sa 0,47 na 1,00.
 2. Za zgradu K1-1 (Konzum) mijenja se visina sa 4,5 na 12 metara.
 3. Za zgradu K1-1 (Konzum) krov postaje neprohodan, bez parkinga
 4. Za zgradu K1-1 (Konzum) prelazi u ugostiteljsko-turističku namjenu (A)
 5. Između zgrade Konzuma i  Općine planira se sedam parkirnih mjesta.

Budući da je vlasnik građevine odlučio nadograditi postojeću zgradu s Hotelom, a ni ova izmjena Detaljnog plana nije zadovoljila uvjete, to se prišlo novoj prevari članova vijeća i mještana Preka.


Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja

Odluka Općinskog vijeća >

Na  26. sjednici Općinskog vijeća Općine Preko, održanoj 09.10.2012 na preporuku načelnika, izglasana je ODLUKA  o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Preko. Tim činom je automatski na snagu stupio prvi prostorni plan koji govori da se u stambenim zonama SO (Stara jezgra) može graditi do visine okolnih zgrada.

Da bi se planirano i ostvarilo ( izgradnja  Aparthotela sa 25 Apartmana ), tržnica zajedno s ribarnicom mora se premjestiti sa zemljišta koje je bilo prodano upravo radi njihove izgradnje. Parkirna mjesta koje Hotel mora imati su naravno smještena uz more na javni parking koji ima jedva 20-ak mjesta, a služi mještanima i svim gostima marine, trgovina i ostalih uslužnih objekata u Preku.

Ovako završava još jedna planirana pretvorba društvenog vlasništva i javnog dobra u privatno vlasništvo gospodina Zvonimira Nižića.


Zaključci i posljedice

Dakle, sve ono što se postiglo izmjenama Detaljnog plana prestalo je važiti. Nema više otvoreno-zatvorene tržnice i ribarnice i nema više parkirališta na Trgu hrvatske nezavisnosti. Prevareni i oštećeni su svi osim gospodina Zvonimira Nižića koji je u cijeloj ovoj priči pogodovanjem lokalnih vlasti nedvojbeno profitirao.

 

PREVARENI SU:

 1. Ministarstvo prosvjete i športa koje je namjenski ustupilo zemljište, s ciljem zapošljavanja i razvoja lokalne zajednice.
 2. Općinski vijećnici kojima se očito lagalo o potrebama izgradnje moderne tržnice s očuvanjem postojećeg parkinga
 3. Svi potencijalni kandidati za kupnju trga koji nisu znali da će se mijenjati Detaljni plan u korist budućeg vlasnika
 4. Općina Preko koja je nedvojbeno mogla puno više zaraditi da je odmah postavila konačne uvjete.
 5. Građani koji su izgubili zelenu tržnicu i ribarnicu, kao i ono što je najvažnije centralni trg općine Preko.

Da nije bilo obmane s premještanjem zelene tržnice i ribarnice, danas bi još uvijek imali centralni trg, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI. Još jednom za kraj želimo posebno izdvojiti ključne izjave načelnika Ante Jerolimova, a koje govore same za sebe:

 

KLJUČNE IZJAVE NAČELNIKA JEROLIMOVA:

 1. S ovim izmjenama i dopunama Detaljnog plana imamo čvrste garancije da će se to izgraditi. Gornji dio tržnice gdje je sada parkiralište auta ostati će netaknut, ostati će ista površina, a dobiti ćemo i tržnicu
 2. Radi se o uvjetnoj prodaji zemljišta ispred Općinske zgrade za izgradnju tržnice i ribarnice s popratnim sadržajem
 3. Za vašu informaciju smije se graditi samo koliko je i sada rubna veličina parkinga, dakle sve se radi u podrumu na način da se gore mora ostaviti 20 parkirnih mjesta i park.
 4. Zemljište nikada nije bilo naše nego Ministarstva prosvjete i športa… Donijeli smo izmjene DPU-a u kojem smo predvidjeli takav objekt i izložili Ministarstvu što će tu biti. Taj objekt smo naveli kao razvojni gdje će se ljudi zaposliti da bi ostali na otoku i oni su nam zgradu i zemljište prepustili u vlasništvo bez naknade

Komentari:

 1. Matej
  15.05.2013 u 07:43

  Toni Jerolimove viruješ li ti u boga?

 2. Sanja Z.
  15.05.2013 u 10:10

  Sramota gospodine Jerolimov. Kako možete ovakvu nakaradu raditi od Preka. Nigdje u svijetu ne grade Hotele na trgovima. Preku kronično nedostaje prostor, a vi ga neprestano oduzimate. Mislila sam da vam podmeću i da nije istina što se priča, ali kako da pogledam ove planove i ostanem ravnodušna.
  Sada mi je jasno da ljudi govore istinu i da je ona ironična priča sa trgom u Zadru ipak stvarnost.

 3. Kruminal x 10
  15.05.2013 u 10:28

  Ima ovde materjala za kazneni progon koliko očeš. Da se pogodovalo Grofu nema nikakve sumnje. Ko nebi kupi zemljište u centru Preka da je zna kako će na kraju ispasti.
  Evo Bajiću tamo se spominje i Hypo banka Klagenfurt. Poduzeće NAVITA je poprilično surađivalo sa austrijancima.

 4. Ministarstvo magaraca
  15.05.2013 u 10:43

  A je namagarči ministarstvo prosvjete. Uvali in priču o razvoju otoka i onda jeftino prodo Grofu. Uvik isto ka se planira maznuti narodno, otvaranje radnih mista, razvoj otoka i slične gluposti. Izgleda da su naučili lekciju ka nedaju Prkljug muhto.

 5. @Ministarstvo magaraca
  15.05.2013 u 11:03

  Lako ča je namagarči ministarstvo, ali ča je svoje ljude. A i Grof pošo u Zagreb i sa pegla svoje misto. Ima li ki botun da se ovo zlo ugasi.

 6. Grgo
  15.05.2013 u 11:04

  Ako sam dobro razumi ulaz u Općini nije Općinski. Što ako ovaj zatvori put kako će se onda ulaziti u Općinu. Koliko se prodalo kvadrata ako se GROF upisuje na sve te čestice. To nije samo 68 kvadrati viška ima tu puno više.

 7. Korupcija
  15.05.2013 u 11:27

  Kako se omastio, kupio podrumsku zgradu a dobio Hotel. Sad neka netko kaže da u hrvatskoj nema korupcije. Tri puta su donosili i mijenjali prostorne planove samo da bi zadovljili interese jednog čovjeka. Najprije mu je namjestio natječaj, onda uvalio višak kvadrata i na kraju skinuo sva ograničenja iz prostornog plana.

  U komentarima se već spominjao koeficijent iskoristivosti građevinske čestice i mislim da je on glavni razlog ukidanja detaljnog plana uređenja. Za ovo što su oni planirali treba barem koeficijent 1,5.
  Da je u pitanju obiteljska kuća ona bi uredno stala i sa tri kata ali ovakva zgradurina koja zauzima pola čestice nikako.

  DOBRO STE IH SECIRALI SVAKA ČAST!

 8. Skalice
  15.05.2013 u 13:06

  U je..te i put su prodali. Pa kako će sa ulazit u Općinu, ča kroz funestru. Ma nevirujen da su ovo namjerno učinili, prije će biti da su nešto zajebali ka i obično.

 9. Če da uljetim
  15.05.2013 u 13:32

  Interesantno da im se neke stvari nisu baš poklopile. Kako to da im je uletila konkurentska ponuda i to sa cijenom od 250€ po kvadratu.
  Trebalo bi pitati sudskog vještaka čime se povodio kad je dao procjenu na 110€. Što ga je mučilo, namjena čestice ili ruka zla.

 10. Selo Preko u četiri reda
  15.05.2013 u 13:49

  U samom početku gradnje sve je bilo odmah jasno. Dovoljno je bilo vidjeti velike masivne nosive stupove i količinu armiranog željeza u njima. Dakle, sve se spremalo kako bi se zgrada jednog dana izjednačila sa visinom (ako ne i premašila visinu) općinske zgrade. Sa Marinom, centar Preka se doima kao veliki pržun, ova zgrada još je jedno zagušenje tog centra. Konzum u tom centru nikako nije smio biti. Sjetimo se kamiona koji dostavljaju robu i na ljetne prometne gužve.

 11. čvrste garancije
  15.05.2013 u 13:54

  jadan je un ki viruje načelnikovim obečanjima. sutomišćocima je obećo da se neče ziđati na igralištu dok je on načelnik. kako sad virovat takovon čoviku nakon ovoga ča je napravi u preku i to u svom mistu. ma ni un kriv ča je takov to je samo prirodna geška, dogodi se.

 12. @Selo Preko u četiri reda
  15.05.2013 u 14:33

  Dobro ti govoriš, ne bi se iznenadio kad bi nikla još tri kata. Tko zna od kuda oni računaju visinu i kako broje katove?
  Što se tiče četiri reda, uskoro dolazi i peti red uz šetnicu, samo što će ovaj biti ograđen isto kao na Boriku. Neće biti ulaza bez plaćene karte. Prečani će postati građani drugog do petog reda!

 13. USKOK - Zagreb
  15.05.2013 u 14:43

  Ova situacija je jasna ko dan i noć. Zlouporabom ovlast i položaja oštećena je Općina Preko. Nije bilo nikakvog razloga da se odmah ne ukine DPU i omogući gradnja u visinu. Takav natječaj bi imao sasvim drugu cijenu i općina bi zaradila više.
  Doduše treba vidjeti kako stoji po zakonu ukidanje DPU-a i u kojoj se situaciji to može napraviti. Također treba vidjeti jesu li ovi planovi u skladu sa županijskim planom i zakonom općenito. Ima tu poprilično posla sa institucije progona samo ih treba obavijestiti. Ne u Zadar nego na USKOK u ZAGREB!

 14. Parapet
  15.05.2013 u 14:55

  Ante Jerolimovu napusti ovu općinu i ne vračaj se više. Ne mogu više slušati tvoje riči i ovo i ono. Pogledaj što si napravi ljudima koji su ti do jučer virovali.

 15. re: Matej
  15.05.2013 u 15:28

  Toni Jerolimov viruje u Grofa i Kalmetu. To je njegov oltar.

 16. Frane
  15.05.2013 u 15:33

  Pomirite se s tin da će i ope dobiti na izborima. Ća nan fali? Hotel ili hostel, neka bude- još boje. Biće posla za 5,6 nas iz partije. Prijeko su nam lipo uredili, sa je baš svjetski. Koga briga za oni namo stumišćaci ća se bunu. Dosta je vijti kakovo im je mesto. Namo su bar mogli ono nasuto urediti a ne se tamo prekrciva ona šuta i smeće. Eno in je oni kup zazeleni- sa je već lipše

 17. Bez laži
  15.05.2013 u 17:05

  Izgleda da su neki vrlo kratkog pamćenja pa ne znaju da je u Preku već bi hotel. Zašto su ga prodali kad im je toliko bitan. Nije ovde pitanje jeli dobro ili loše imati Hotel već di i na koji naći.
  Ako se odlučilo uništiti centralni trg zbog dvadesetak apartmana onda je to tribalo javno reći i najaviti prodaju zemlje za apartmane. Puno više bi se zaradilo. Ako je istina da se gradi aparthotel onda zaboravi na radna mista.

 18. DDT
  15.05.2013 u 17:20

  Ča se mučiš objašnjivati, ne pali tu razum. Da takovima usri Preka uvališ atomski odpad oni bi isto govorili. Pokvareno je to do srži, samo gledaa svoj interes i ništa drugo ih ne zanima. Sutomišćaci za sa imaju sriče ča in nisu uvalili hotel na igralište, ali ki zno ča nosi sutra. Između Trga hrvatske nezavisnosti u Preku i sutomiškog igrališta nije velika razlika, a paraziti su isti i još su aktivni.

 19. Općinsko vijeće ???
  15.05.2013 u 17:34

  Nije Toni jedini krivac za ovo, pogledaj tko potpisuje dokumente Općinskog vijeća. Goran Pavin i večina viječnika je izglasala ove prostorne planove. Bez njihovog blagoslova ovo nebi prošlo.

 20. @Općinsko vijeće
  15.05.2013 u 17:49

  Istina je treba vidjeti tko je dizao ruku za ova sra… Gdje je njihova odgovornost. Sve to treba na optuženičku klupu. Banda loppovska je to.

 21. Budi
  15.05.2013 u 17:50

  Znate što.. Neovisno što moraju zadovoljiti apetite ‘bogatih pametnjakovića’ koji im drže leđa- oni misle da dobro rade i da znaju sto je najbolje za pojedina mjesta u općini. A upravo je zato najgore da nekolicina neukih snobova ima vlast. Radi se krivo, radi se loše i ne radi se ono što treba.

 22. Tržnica ?
  15.05.2013 u 18:15

  Di će sa Tržnicu načiniti? Preku nedostaje jedna moderna otvoreno-zatvorena tržnica. Ima li još koja slobodna lokacija?

 23. re: Budi
  15.05.2013 u 18:22

  Normalno je za očekivati da oni o sebi misle sve najbolje. Čak i za loše stvari oni će naći opravdanje u svojoj glavi. Problem je kada to većina ljudi podržava i kada cijelo društvo bježe od istine.

 24. Kazneni Zakon
  15.05.2013 u 18:22

  KAZNENO DJELO ZLOUPORABE OVLASTI I POLOŽAJA

  Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je kaznenim djelom iz ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

  KAZNENO DJELO POGODOVANJA

  Službena ili odgovorna osoba koja na temelju sporazuma pogoduje jednom od gospodarskih subjekata prilagođavanjem uvjeta javne nabave ili sklopi ugovor s ponuditeljem čija je ponuda u suprotnosti s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina

 25. @ Kazneni Zakon
  15.05.2013 u 19:12

  Kada je prema kaznenom zakonu prouzročena znatna korist ili šteta. Kolika je to vrijednost?

 26. re: @ Kazneni Zakon
  15.05.2013 u 20:19

  ZNATNA IMOVINSKA ŠTETA kao zakonsko obilježje postojati će onda ako vrijednost prouzročene imovinske štete prelazi 30.000 kuna.

  Prema djelima koja se spominju u članku nedvojbeno se radi o znatnoj imovinskoj šteti. Ukratko radi se o kaznenim djelima gdje je predviđena kazna od 1 do 10 godina zatvora. Točnu visinu kazne određuje sudac ovisno o visini štete i okolnostima.

 27. Rešetke
  15.05.2013 u 21:06

  Krajnje je vrime da neko te jude strpa iza rešetaka. Un i njegov kapo neće stati dok svu Općinsku imovinu ne potamane.

 28. Hotelski Parking
  15.05.2013 u 22:34

  Ako će to biti pravi hotel onda mora imati i parking. Kako misli dobiti dozvolu bez parkinga. Koliko će zvjezdica imati to čudo od hotela.

 29. Bospor @ Tržnica
  15.05.2013 u 22:46

  Što će nam moderna tržnica, staviš dva banka ispred Jardina kao što je bilo i svi veseli. Cijela priča oko potrebe za modernom tržnicom i radnim mjestima je mazanje očiju. Ministarstvo prosvjete nebi besplatno ustupilo zemljište da su znali za ovo današnje stanje.

 30. Optuženička klupa
  15.05.2013 u 22:56

  Ima li u Tonijevom programu organiziranih posjeta zatvoru. Što je bilo sa suđenjem za sutomiški Jaz, kad je nastavak.

 31. re: Hotelski Parking
  15.05.2013 u 23:10

  Pljuni ti mene ako tamo bude hotel. To je još jedno laganje za javnost. Tamo če biti apartmani za prodaju, zapamti što ti govorim. Sam naziv APARTHOTEL ti govori o čemu se radi.

  Pogledaj djelatnost i vlasnike poduzeća ZMORAC NEKRETNINE d.o.o. pa ćeš viditi čime se oni bave.

 32. Glavočić
  15.05.2013 u 23:20

  re: Hotelski Parking

  S tim da će budući objekt biti spojen s zgradom općine koja će se također prodati.

 33. OBEĆANJE
  15.05.2013 u 23:29

  “Dragi vođa”je javno na skupu u domu obeća da će izgraditi stari hotel taman se on i njegova fameja morali zadužiti.To bi poprati aplauzom da se banka ne zove OPĆINSKA BANKA .

 34. Glavočić
  15.05.2013 u 23:42

  Puno toga je on obeća.

 35. PUT
  15.05.2013 u 23:53

  More se sakriti namjera svima jer se jedina praksa odradila u laganju.Puno njih ča bi tribali nešto reći je zamočilo prsti i sad ostroha za svoj dio moraju mučati.Put šoldov je teško sakriti i nadam se da će nekoga na stup srama nabiti.

 36. Konfabulacija @PUT
  16.05.2013 u 09:09

  Stara poslovica kaže: TKO LAŽE TAJ I KRADE. Samo je pitanje prilike. Najopasnije je kada se istina i laž počnu miješati i kada nitko više nije svjestan stvarnosti.

 37. Zapuntel
  16.05.2013 u 09:27

  Kako je Grof uspio pogoditi kolika je ponuda prvog ponuđača. Samo mi nemojte reći da je to slučajno. Kako su se otvarale ponude i tko je sve bio prisutan? Zanima me kako to inače funkcionira u Općini Preko.

 38. Usran McGowan
  16.05.2013 u 09:27

  Alo općinari imon ideju. Dajte mi u najam teren di je bi hotel pa ću tamo posaditi pamidori, kukumari, paprike, salotu i još neko povrće pa da prodojen turistima ekološku hronu. Da ne kupuju ono smeće u konzuma. Kupujmo domoće.

 39. re: Zapuntel
  16.05.2013 u 09:54

  Ne znam baš za ovaj slučaj, ali imaš primjera kada se ponude otvaraju tajno i onda nema nikakvog problema ubaciti svoju ponudu za 10 eura više. Neki se više i ne javljaju na natječaje jer znaju kako to funkcionira. Čisto bezakonje.

 40. Rebar
  16.05.2013 u 10:47

  Dobro, recimo da će tu biti hotel i da nema parkirališta. Recimo da je to gotova stvar, ali mene sad interesira di će sa Konzumom i što će biti sa tržnicom. Ovo sad postaje problem koji treba rješiti. U Preku više nama prostora za ovakve objekte. Neko bi trebao postaviti ovo pitanje načelniku Anti Jerolimovu.

 41. Revizor
  16.05.2013 u 15:04

  Jučer parking na trajektu i bivša općinska zgrada, danas Trg, uljara se polako priprema, sutra i današnja općinska zgrada. Sve što je općinsko je na meti. Ajmo pogađati što će biti sa Mihovilom kada se izmjesti odašiljač…

 42. re: Usran
  16.05.2013 u 15:14

  Bravo Usrane! Ća je je. Ono smeće od verdure iz ki zno di ljudi moraju kupovati. Ono samo treba iskopa, gnjoja imaš u općini koliko oćeš

 43. GMO by Konzum
  16.05.2013 u 16:07

  Strpite se još malo i Konzum odlazi. Doli su predviđeni kafić, restoran i kancelarije. Niste valjda mislili da Konzum ostaje i da turisti Hotela vole buku rano ujutro kad se ide po kruh i mliko. Prva na redu za selidbu je pjaca i ribarnica. Neko je već pitao pa i mene interesira diće se preseliti sve to? Di su planirali novu otvoreno-zatvorenu tržnicu?

 44. Ograda višak
  16.05.2013 u 18:47

  U članku se spominje da čestica ne smije biti ograđena. Pogledaj samo onaj veliki zid sa istočne strane, ušto ono sliči. Gledajući sve ovo pitam se tko je izdao građevinsku dozvolu i što je sa uporabnom dozvolom. Dvije su mogućnosti: ili je građevinska dozvola protuzakonita ili se gradilo protuzakonito.

  Ma gadi mi se više na ovu državu i institucije, tko će ulagati u ovu žabokrečinu kad se institucije ovako ponašaju. Vole kad su na državnoj sisi, ali raditi svoj posao nikako. Makni se i pusti druge kad ti nećeš, ima mladih ljudi koji bi to radili!

 45. UPORABNA DOZVOLA ! ! !
  16.05.2013 u 21:28

  >> Odgovor na Ograda višak <<

  Prema podacima iz zemljišne knjige UPORABNA DOZVOLA nije izdana. Građevina je 02.07.2007. upisana u zemljišne knjige bez uporabne dozvole i takvo je stanje do danas.

  UPORABNA DOZVOLA znači odobrenje da se izgrađena zgrada može početi koristiti. To znači da investitor mora dostaviti nadležnom gradskom uredu završno izvješće nadzornog inženjera. To izvješće je jamstvo da je nekretnina izgrađena u skladu s nacrtima i dozvolom te da može dobiti uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola tako je posljednja garancija da je nekretnina napravljena u skladu s papirima.

  Ova tema je rupa bez dna, kršenja zakona koliko hoćeš. Jadan narod nije ni svjestan što se tu događa.

 46. jok
  16.05.2013 u 22:08

  Najgore je sto su ama bas svi svjesni sto se dogadja.
  Zato se i boje da ne izgube na izborima. Ali ionako opcina ide na bubanj. Duzni su ko Grcka uz svu rasprodaju. Bacili su oko ina federaciju, uljarnu, zmorac, kupaliste, parking na mulu, crikvu, groblje, Mihovil, Sutomiscica. Sto jos imamo? A da, Stonovac. Porat ce nasuti za parking i poslovne zgrade. A na kraju ide i zgrada opcine. Skupa s mapetima u njoj.

 47. podrumćić
  16.05.2013 u 23:58

  600000 kn plaća godišnji najam k+ za ovaj vaš podrumčić!!!!

 48. re: UPORABNA DOZVOLA
  17.05.2013 u 10:11

  Ako se građevina upisala u zemljišne knjige bez uporabne dozvole onda je nadležni sud bio dužan rješenje o upisu dostaviti građevinskoj inspekciji (vrijedilo do 2008. godine). Od 2008. godine se može upisati samo sa svim dozvolama, uključujući i uporabnu.

 49. DIL ?
  17.05.2013 u 11:20

  Nebi Todorić uleti u novoizgrađeni prostor i tako pomogo u isplati investicije da nije bilo dila. Ne triba zaboraviti ni PBZ banku!

 50. Građevinska inspekcija
  17.05.2013 u 14:16

  Kako zgrada može raditi bez uporabne dozvole. Što ako se dogodi potres, požar ili nešto slično. Što ako popusti krov tko bi onda odgovarao za propuste. Ako je građevinska čestica ograđena zidom, a to nije u skladu sa DPU-om tko će za to odgovarati.

  Ovdje je neko Rekao su da su stupovi predimenzionirani. To bi mogao biti pravi dokaz na sudu o namjerama investitora i načelnika Jerolimova. Unaprijed je bilo isplanirano podizanje katova iako je to bilo protivno prostornom planu i natječaju.

 51. Revizor
  17.05.2013 u 14:47

  Upravo tako ! Pa sjetite se početka gradnje, na stupovima se odmah vidjelo da je sve spremno za više katova….

 52. Statika zna !
  17.05.2013 u 17:08

  Ne može se dizati dva kata ako statičkim proračunom to nije predviđeno. Dakle sve je jasno gospodine Nižiću i Jerolimove.

  Kako ono, zlouporaba ovlast i položaja. Ja bi uveo još jedno kazneno djelo, a to je ‘maltretiranje’ ovlasti i položaja za one koji više puta ponavljaju isto.

 53. Opet Tržnica ?
  17.05.2013 u 18:15

  Niko ni odgovori pa ću opet pitati.
  Di će sa Tržnicu načiniti? Preku nedostaje jedna moderna otvoreno-zatvorena tržnica. Ima li još koja slobodna lokacija?

 54. Susjedna zgrada
  17.05.2013 u 23:04

  U prvom nastavku ove teme se spominje zgrada u susjedstvu koju je grad prodao. Čemu to odgovara u slučaju Općine Preko. Gdje je ta zgrada na slici i kako se ona prodala?

 55. jok
  18.05.2013 u 00:24

  Pa bivsa opcina! Prodala se mukte. Najprije se platilo lokalnim jankerima da je zapale.
  Na natjecaj se islo tajnim otvaranjem ponuda kako je uobicajeno u Drzavi nam rvackoj.
  Sad je to apartmanska zgrada i Taverna Joso.

 56. @ Susjedna zgrada
  18.05.2013 u 10:47

  To ti je kuća gori s live strane, donji dio u kamenu, a kat opituran u bilo. Navedena ti je u posjedovnom listu, čestica 5698/4. Stara zgrada općine koja je prodana ispod stola i to iston čoviku ka i Trg.

 57. Marko
  18.05.2013 u 19:12

  Žalosno je gledati kako sve nestaje. Znam da smo u kapitalizmu ali neznam di se to trgovi privatiziraju. Jadno je kad Ministarstva daju suglasnost na ovakve gadarije. Jadna naša dica što će njima ostati?

 58. zahlen Sie bitte
  19.05.2013 u 00:23

  Prije ili kasnije sve dođe na naplatu. Što kasnije to je račun veći.

 59. U IME NARODA
  20.05.2013 u 16:16

  Budući je načelnik Jerolimov pobijedio na lokalnim izborima tražimo od državnog odvjetništva da odmah prekine kazneni progon protiv njega za sve što je napravio ili će ubuduće napraviti. Isto tražimo i za budućeg gradonačelnika Kalmetu.

  Narodni odbor kotara Preko. 1945.

 60. Pobjeda klijentelizma
  21.05.2013 u 10:16

  Jadna je država u kojoj narod bira optuženike. Ovo je potpuni poraz moderne Hrvatske i povratak u Balkansku močvaru. Dubrovnik Vlahušić, Zadar Kalmeta, Zagreb Bandić, Istra Jakovčić, Karlovac Jelinić, Virovitica Kirin, Barišić V.Gorica, svi su već davno trebali napustiti politiku i pripremati se za pravosudne procese. Pitaju se tko je pobijedio na lokalnim izborima. Nije pobijedio ni HDZ ni SDP već balkanski klijentelizam sakriven u raznim političkim opcijama.

 61. jok
  21.05.2013 u 22:17

  Narod drugo nije ni zasluzio. “Stoka sitnog zuba”.
  Sad nek se pitaju ko im je kriv za neimastinu. Kriminalci? Sami su krivi kad takve ljage uspijevaju citav niz godina rasprodavati narodnu imovinu, i puniti svoje takuine.
  Oni su ih izabrali. A najdrazi su mi penzici. E pa nek im mirovina bude jos i niza.

 62. Kratkovidnost
  21.05.2013 u 22:48

  Skup je ovaj sistem kojeg igra lokalna vlast. Sve će to doći na naplatu. Ako neko misli da to može tako ići u nedogled grdno se vara. Samo da na kraju ne bude vikanja, oćemo plaču, oćemo plaću.

 63. Latakija
  21.05.2013 u 22:53

  Narod ti je ka i mlada pi… Uvijek su joj draži sirovi tipovi. Obično kad je kasno vidi da je pogriješila.

 64. Glupa perspektiva
  22.05.2013 u 11:31

  Parafrazirana pjesma A.G.Matoša napisana davne 1909. god.

  STARA PJESMA

  O, ta uska varoš, o ti uski ljudi,
  O, taj puk što dnevno veći slijepac biva,
  O, te šuplje glave, o, te šuplje grudi,
  Pa ta svakidašnja glupa perspektiva!

  Čemu iskren razum koji zdravo sudi,
  Čemu polet duše i srce koje sniva,
  Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi,
  Usred kukavica čemu krepost diva?

  Među narodima mi Mještani sada
  Jesmo zadnji, robovi bez vlasti,
  Osuđeni pasti i propasti bez časti.

  Mjesto moje, tvoje sunce pada,
  Ni umrijeti za te mještanin snage nema,
  Dok nam stranac, majko, tihu propast sprema.

  A.G.Matoš

 65. @ Glupa perspektiva
  22.05.2013 u 21:32

  Je upravo tako. Ma moreš gledati i pozitivno na ovo ča se dogodilo. Zamisli koliko duga ima Općina i ki će to vrnuti. Triba puštiti da guz. proradi ka ne more glova. Sritno van bilo!

 66. Meks
  22.05.2013 u 22:26

  Lipa slika će biti kad im načelnik završi u zatvoru, iako sumnjam da im je to bitno. Samo nek još prodaju uljaru i bog te veseli. Ni za Sanaderom više niko ne roni suze.

 67. Kamenica
  22.05.2013 u 23:20

  Šteta je ne skupiti svu ovu dokumentaciju navedenu u člancima i dostaviti USKOK-u. Kriminal ne smije proći nekažnjeno. Ako jedna baba može završiti u zatvoru zbog toga što nije platila račun za smeće onda ovaj mora bez ikakve sumnje.

 68. @Kamenica
  23.05.2013 u 10:12

  A ča bi reko svit na to, kako bi oni reagirali?

 69. NN
  23.05.2013 u 21:52

  Koji svit, pa nisu mala djeca. Vladavina zakona je ustavna kategorija. Ako je baš potrebno djetetu treba uzeti igračku pa neka plače. Samo nemojte zaboraviti trajektnu luku, tamo je najveća marčapija.

 70. rociste
  24.05.2013 u 00:09

  Jeli tko zna kada je sudjenje za sutomiski jaz. Ne moze jerolimov odgadjati u nedogled.

 71. re: rociste
  24.05.2013 u 09:30

  Neće ni biti sad kad je pobjedi na izborima. Sve optužnice se povlače ako neko pobjedi na izborima. To je novo pravilo!

 72. Pobjeda 100%
  24.05.2013 u 13:06

  Još kad Kalmeta pobjedi u drugom krugu možete pjevati koliko oćete. HDZ kuca na vrata, totalna pobjeda.

 73. Sinn Fein
  24.05.2013 u 16:42

  Molimo se mi za vas Hdz-ovce. Dati će bog. Bog je velik!

 74. KAPIJA
  24.05.2013 u 16:51

  HDZ-u se još sudi, ali mogao bi uskoro pokucati na vata Remetinca. Vrančić govori da je Kalmeta pod istragom, a za Jerolimova već se zna. Bilo bi dobro kad bi mogli osnovati podružnicu Remetinec. Što je ”najgore” i tamo bi pobijedili.

 75. Tržnica
  25.05.2013 u 00:46

  Izgleda da niko nezna di će biti nova tržnica, a i što će nam kad imamo voljenog vođu. Kim IL Sung šuti, a narod nije briga. Kako nam je tako nam je, ko zna možda bude i bolje.

 76. @rociste
  25.05.2013 u 10:11

  Kad će biti suđenje za kamenolom, to je pravo pitanje. Tamo je puno veća šteta od jaza, a i zaradilo se poprilično! Koliko se samo kamenjo samlilo i prodalo.

 77. Inspektor
  25.05.2013 u 15:47

  Sa strane kamenoloma prema Mihovilu napravljeno je umjetno brdo od iskopanog materijala. Trebalo bi istražiti kakav je “deal” između Heresa i vlasnika čestice na kojoj je brdo napravljeno. Također, zanimljiva je i adresa sjedišta Heres Ugljan. Svi tragovi vode prema Općini….

 78. re inspektor
  25.05.2013 u 16:19

  Ca mislis di je nesto mulj iz sutomiskog joza?

 79. @ Inspektor
  27.05.2013 u 23:29

  O kakvom umjetnom brdu i adresi govoriš? S kime je surađivao Heres Ugljan? Bilo bi dobro da budeš malo precizniji.

 80. Re: @Inspektor
  28.05.2013 u 01:32

  Umjetno brdo ? Prošetaj malo po terenu pa ćeš ga naći. Brdo ipak nije igla…A Heres Ugljan ? Ajde na e-registar trgovačkog suda, imaš puno Heresa..sve ti tamo piše….

 81. SUDSKI - REGISTAR
  28.05.2013 u 10:45

  HERES UGLJAN d.o.o. matični broj(MBS): 070081498
  Sjedište/adresa: Ugljan (Općina Preko, Put Mulina 81

  PREDMET POSLOVANJA:

  Vađenje ostalih ruda i kamena, Ostali kopneni prijevoz, Pomorski i obalni prijevoz, Poslovanje nekretninama, Djelatnosti marina, Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom, itd…

  OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

  Mario Miličević, Ugljan, Kranjčeva Ulica 43 – imenovan članom uprave-direktorom društva, počev od 21.9.2012. godine, na temelju odluke o imenovanju od istog dana.

  PRAVNI ODNOSI:

  Izjava o osnivanju d.o.o. od 27. rujna 2006. Odlukom osnivača od 15.10.2008. godine izmijenjena Izjava o osnivanju od 27.09.2006.

  Osnivač-član Društva je dana 21. rujna 2012. godine donio odluku o prestanku podružnice GALIJA d.o.o. SUTOMIŠĆICA.

 82. Re: @Inspektor
  28.05.2013 u 14:09

  Evo sad imaš adresu. Sada provjeri tko je na toj adresi. A isplivala je i Galija. Kada riješiš tajnu prve adrese, pokušaj logički otkriti i adresu Galije koja je potonula…

 83. Prozirna Meta
  28.05.2013 u 15:00

  Na koga se ovdje cilja i tko bi se trebao naći na ovim adresama? Sve mi ovo sliči na čupanje živaca! Ukoliko se može povezati Heres sa Općinom onda im se loše piše. Heres je godinama kopao i prodavao kamen, a kao Općina nema veze s tim.

 84. Epizoda KALI
  28.05.2013 u 19:28

  Heres Ugljan je uhvaćen u Kalima da ilegalno kopa kamen. Ovdje su pravili šljunak i beton. Pored toga su dobivali besplatno struju i vodu od brodogradilišta i to na trošak stečajnog postupka. Sve je ovo prijavljeno Trgovačkom sudu i Državnom odvjetništvu. Ovdje su došli iz Sutomišćice gdje su također kopali kamen i pravili šljunak. Naravno da su radili za lokalne moćnike, a kako drugačije. Od kuda je dolazio kamen, šljunak i beton u Trajektnu luku ako ne sa otoka. Neka pokažu fakture!

 85. Benkovac
  28.05.2013 u 23:00

  Oni govoru da je sve došlo iz Benkovca i to sa trajekton. Naravno da lažu ka i uvik. Koliko je samo para pokradeno na račun nasipanja trajektne luke i di su ti šoldi nestali. Bože mili kakov smo to narod kad nam kriminal ne smeto. Ma svršiće i ovaj kurvin pir prije ili kasnije.

 86. @Epizoda KALI
  29.05.2013 u 11:58

  U sutomišćici je drobilica rodila dan i noć. najprije na nasipu u marini a unda gori na grušinami. više je stinjo samliveno nego ča moreš zamisliti. kubik vamo kubik namo i tako sve dok ni zagustilo. koliko je samo tu šoldo pokradeno.

  Tribalo bi viti ki je iz općine vodi Heres Ugljan i zašto je osnovan.

 87. Re: @Epizoda KALI
  29.05.2013 u 14:12

  Gore imaš navedenu adresu Heresa Ugljan. Istraži malo čija je kuća na toj adresi…Galija je ugašena a imala je sjedište u Sutomišćici. Postojao je i ortački ugovor….

 88. @ SUDSKI - REGISTAR
  29.05.2013 u 19:24

  Heres Ugljan je osnovan 2006. godine pod adresom Put Mulina 81. U to vrijeme još nije bilo ulica u mjestu Ugljan. Ulice su imenovane 14.listopada 2011. godine. Znači da je tadašnja adrersa bila Ugljan 81. Sada samo treba vidjeti kome je pripadala ta adresa. Na toj adresi je bilo sjedište firme. Trebalo bi vidjeti po starim osobnim iskaznicama Ugljanaca, neko sigurno zna di je to bilo.

  Pitanje za gornjeg komentatora: Kako znaš za ortački ugovor, ako imaš nešto onda reci očito si INSIDER.

 89. Ante
  29.05.2013 u 20:40

  KALMO ?

 90. Banana
  29.05.2013 u 21:29

  Taj Heres Ugljan je Načelniku mukto uziđo kuću. Naravno ploti je narod ki ga je i izabro. Kladin se da su ove adrese ča išćete njihove ili njihovih slugu. Sa se pokušivaju izvući na populizam ali neće moći. I sanadera su izabrali pa je zaglovi, a di neće ovaj sitniš.

 91. Ugljanac zna ?
  30.05.2013 u 11:10

  Morao bi neko znati čija je bila adresa Ugljan 81. Možda se neko sjeća susjednih adresa Ugljan 80 ili Ugljan 82. Na čijoj je kući bilo prijavljeno sjedište poduzeća Heres Ugljan d.o.o. Oni su i osnovali ovo poduzeće da bi izvlačili novac. U ovom poduzeću leži odgovor jer zašto bi otvarali posebno poduzeće kad je već postojao Heres iz Vira.

 92. jopan
  30.05.2013 u 17:46

  Za neupucene!
  U opcini Preko, moglo se napisati bilo koji broj i ime ulice. Tako da cisto sumnjam da ta adresa postoji.
  Na policiji su upoznati sa tim slucajevima, i doslovno mi je receno prilikom zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, ” Ta adresa ne postoji, to vama vas nacelnik dijeli adrese bez ikakvog smisla”

 93. @jopan
  30.05.2013 u 18:51

  Jedino što je bitno je dali je netko je imao osobnu sa adresom Ugljan 81. Kod registracije se navode podaci iz osobne iskaznice koja je jedini mjerodavni dokument. Isto kao što se pristupa glasanju na osnovu uvida u osobnu iskaznicu i kao što je registrirano prebivalište. Ovo nema veze s policijom već sa tim kako je netko bio registriran u službenim dokumentima.

  Prije 2011. godine adrese su bile označene kao mjesto i kućni broj. Dakle samo je bitno jeli tko imao osobnu iskaznicu sa adresom Ugljan 81. Netko je sigurno morao biti na toj adresi.

 94. MM75
  30.05.2013 u 22:00

  Što se tiče situacije na otoku stanje vam kao kod semafora. Zeleno je prošlo, upalilo se žuto i titraju zadnji bljeskovi žutoga. Dolazi što? Bilo je dosta truda odasvuda da bi prošlo bez ičega.

 95. Admin
  31.05.2013 u 12:38

  REZULTATE IZBORA ZA
  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PREKO
  I. Od ukupno 4.137 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.229 birača, odnosno 53,88%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.229 birača, odnosno 53,88%. Važećih listića bilo je 2.171, odnosno 97,40%. Nevažećih je bilo 58 listića, odnosno 2,60%.
  II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

  1. Kandidat: ANTE JEROLIMOV 1.550 glasova 69,54%
  Zamjenik kandidata: KARLO NOVOSELIĆ
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

  2. Kandidat: SREČKO RUŠEV 367 glasova16,46%
  Zamjenik kandidata: MARIJO KOŠTA
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

  3. Kandidat: IVAN MATACIN 254 glasova 11,40%
  Zamjenica kandidata: BRANKA BATINIĆ RONČEVIĆ
  – SDP
  III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,
  za općinskog načelnika Općine Preko izabran je
  ANTE JEROLIMOV
  a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
  KARLO NOVOSELIĆ

  PREDSJEDNICA
  OPĆINSKOG IZBORNOG POVJEREN

 96. Admin
  31.05.2013 u 12:40

  REZULTATE IZBORA ZA
  ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
  OPĆINE PREKO

  I. Od ukupno 4.137 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.229 birača, odnosno 53,88%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.229 birača, odnosno 53,88%. Važećih listića bilo je 2.177, odnosno 97,67%. Nevažećih je bilo 52 listića, odnosno 2,33%.
  II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
  1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 1.243 glasova 57,10%
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: ANTE JEROLIMOV
  2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 335 glasova 15,39%
  Nositelj liste: MARIJO KOŠTA
  3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 264 glasova 12,13%
  Nositelj liste: IVAN MATACIN
  4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 178 glasova 8,18%
  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste: BRANKO KOLEGA
  5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 157 glasova 7,21%
  Nositelj liste: NEDJELJKO MILIN
  III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kan

 97. Admin
  31.05.2013 u 12:41

  III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
  su:
  1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  Nositelj liste: ANTE JEROLIMOV
  2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: MARIJO KOŠTA
  3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  Nositelj liste: IVAN MATACIN

  4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste: BRANKO KOLEGA
  5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: NEDJELJKO MILIN

 98. Admin
  31.05.2013 u 12:42

  IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
  sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:
  1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:
  1. ANTE JEROLIMOV
  2. INGRID MELADA
  3. GORAN PAVIN
  4. ENDI ĆUĆA
  5. MARINO SANDALIĆ
  6. TEOMIR IVANOV
  7. ANTE BRIŽIĆ
  8. VALENTIN GREGOV
  2. KANDID LISTA GRUPE BIRAČA
  dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
  1. MARIJO KOŠTA
  2. IVICA PROFACA
  3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
  1. IVAN MATACIN
  4. HSS
  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
  1. BRANKO KOLEGA
  5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
  1. NEDJELJKO MILIN
  PREDSJEDNICA
  OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
  OPĆINE PREKO
  TATJANA DOMJAN

 99. Admin
  31.05.2013 u 12:43

  PA SA MOREŠ PISATI 4 GODINE ČA OĆEŠ…

 100. 7HSK
  31.05.2013 u 13:24

  Je kompa ali mi pričamo tu o kriminalu koji se je desi. Za to postoje zakoni a ne volja birača koja se je godinama interesno pokupovala. Zakoni su jasni nismo u plemenu.

 101. Admin
  31.05.2013 u 13:36

  SA MOREŠ PISATI I LAJATI 4 GODINE NA MISEC…KOMPA…

 102. @Admin
  31.05.2013 u 13:38

  I što sad sa ovin. Kakove veze ima ovo sa kriminalom i suđenjem za kriminal. Na krivon si mistu.

  Koliko vidim do sada nije bilo članaka vezanih za izbore pa zamoli portal da ti objavi rezultate ako te to veseli.

 103. Admin
  31.05.2013 u 13:42

  NI NI BITNO JER 19.05. JE SVE REČENO..VIDIT ĆEŠ DA ĆE KROZ KOJI MISEC OVA STRANICA BITI UGAŠENA, JER JE NJEZINA NAMJENA BILA “LOKALNI IZBORI 2013″ I NIŠTA DRUGO..BUMO VIDELI…ŽIVELI!!!!!!!!!

 104. @Admin
  31.05.2013 u 13:59

  Zašto onda nisu pisali članke za predizbornu kampanju. Kako to da nije bilo reklamiranja stranaka, pozivanja ljudi da glasaju za neku stranku iznošenja stranačkih programa.
  Pogledaj samo kakovu je kampanju ima HDZ. Išli su po kućama, zvali telefonom, ucjenjivali, pritili i neznam ča još. Budi iskren pa priznaj, toga ni bilo ni za vrime komunizma.

  JEDNO SU IZBORI, A DRUGO KRIMINAL. NEMA OPROSTA ZA KRIMINAL TO TI JE VALJDA JASNO!

 105. Populizam
  31.05.2013 u 14:22

  Pusti ih neka se veselu dok to mogu. Već su jednom pobijedili pa im je načelnik završio na sudu. Tko zna što ga još čeka: Konzum, Trajektna luka, Kamenolom, …

  Kako bi bilo ‘lijepo’ kada bi politika mogla brisati kaznenu odgovornost. Ljudi sjede u Saboru i imaju imunitet pa opet završe u zatvoru. Sanader je bio premijer koji je dva puta pobijedio na izborima i opet je završio u zatvoru. Neki ljudi očito žive u srednjem vijeku i ništa ne razumiju. A što očekivati od ljudi koji u 21 stoljeću idu po kućama.

 106. Partijska direktiva
  31.05.2013 u 15:49

  Ovaj Admin je već bi najovi zatvaranje portala i ča sa. Ča se babi tilo to se babi i snilo. Sa se vidi ki je bi u komunistima i ki bi zapovido.

 107. Re: Ugljanac zna ?
  31.05.2013 u 16:26

  Ja bi se vratio na temu i pripomogao malo u razotkrivanju Heresa Ugljan d.o.o. Pitao si tko je bio prijavljen na adresi Ugljan 81. Evo ti osobe:

  MILIN NEDJELJKO Ugljan 81, mjesto Ugljan.

  Ovo su ti službeni podaci u vrijeme kada je formirana tvrtka Heres Ugljan d.o.o. (na adresi Ugljan 80 Karlović, a Ugljan 82 nema ni jedne osobe).

 108. STRAH
  31.05.2013 u 17:22

  Sada mi je jasno zašto bi ovaj HDZ-ov Tupko zatvorio portal. Strah ga je da korupcijska hobotnica ne završi ispod peke.

 109. ča MILIN
  31.05.2013 u 20:07

  Čekoj malo, ne misliš valjda na bivšeg donačelnika. Pa di je un kriv pored onih lopovi u Preku. Njih triba goniti za Heres ne njega.
  Gledon liste i čini mi se da su ga šunuli i da više ne igra u prvu ligu. Žalosno je to, kad odsviroš svoje na kraju te svi potipju.

 110. Galija d.o.o. ?
  31.05.2013 u 23:29

  U sudskom registru za Heres Ugljan se spominje i podružnica GALIJA d.o.o. SUTOMIŠĆICA. Čemu dvije firme u jednoj općini, što im je to trebalo. Mislim, što to sad znači da je Sutomišćica podružnica? Možda još bolje pitanje, što je ta podružnica Galija d.o.o. radila u Sutomišćici i gdje je njezino sjedište? Ja nisam ni vidio ni čuo da u Sutomišćici postoji ta firma.

 111. Re: ča MILIN
  01.06.2013 u 17:12

  Pa nego kako, nego on ! Svi njihovi poslušnici dobro su uhljebljeni dok im trebaju a kada im više ne trebaju ili se sami zasite funkcije, onda za to bivaju jako dobro potkoženi. Je li mislite da je zemlja koju je prodao Milin, slučajno u građevinskoj zoni ? Sjećate li se Celenta koji je tiho i bez metka odstupio u pola mandata ? Sve su to naši prijatelji na kavi….

 112. @ Galija d.o.o.
  02.06.2013 u 00:29

  U Slobodnoj dalmaciji se više puta spominjalo ovo poduzeće, ali nikad nije objašnjeno čime su se bavili. Govorili su da se radi o firmi čeri od poduzeća Heres. Mislim da su se bavili kamenom ili tako nešto.

 113. Dubioza Kolektiv
  02.06.2013 u 11:15

  Za sve ovo je narod kriv. Kakav narod takva vlast. Učiti,učiti,učiti jedino onda možeš razlučiti što je dobro ,a što nije… Narod je polupismen a pola licemjeran.

 114. jopan
  02.06.2013 u 14:29

  Pametnome dosta.
  Plus sto je sve crikva blagoslovila. Toliko o postenju te institucije i koliko se drze svojih ucenja.

 115. ROKADA
  03.06.2013 u 00:22

  KALMETA: “Odstupit ću s mjesta saborskog zastupnika, nikada nisam imao posebnih saborskih ambicija”. Vjerojatno HDZ ne želi imati još jednog saborskog zastupnika sa optužnicom USKOK-a.

  Bilo bi dobro da umjesto njega ide Ante Jerolimov pa ćemo dobiti još jednog saborskog zastupnika bez imuniteta. Evo Admine dobrog razloga da portal poživi barem još tri godine, ako ne zbog otočana koji ga znaju onda barem zbog cjelokupne hrvatske javnosti. Predlažem urednicima da otvore posebnu rubriku Ante Jerolimov saborski prestupnik.

  Biće zabavno!

 116. Pirova pobjeda
  03.06.2013 u 00:39

  Kako to da Kalmetu ne zanima Zagreb?
  Bez obzira na pobjedu Kalmeta ima kiseli osmjeh, a mislim da znam i zašto. Bliži se vrijeme suočavanja sa prošlošću! Karamarko to dobro zna pa je htio iz njega iscijediti i ono malo pozitivnoga što je preostalo. Hoće li mu to donijeti koju beneficiju vidjeti ćemo uskoro.

 117. @Pirova pobjeda
  03.06.2013 u 09:39

  Kalmeta nebi bi ni gradonačelnik da se njega pitalo. Kad počne suđenje boje biti daje od javnosti. Zadrani se moraju suočiti sa istinom i svatiti da nema napretka bez morala. Korupcija traje dok ima para, a poslin toga kolaps.

 118. Adresa
  03.06.2013 u 16:31

  Di je onaj ča zno adrese? Na kojoj adresi u Sutomišćici se nalazi Galija d.o.o. Ajde razriši i ovu zagonetku pa da moremo viti ki je sve u tajnom dilu sa Hereson.

  Pušti Kalmetu da se veseli još malo koliko more!

 119. jopan
  03.06.2013 u 17:05

  Debeli giba put ZGa. To je javna tajna. Zato je i kupi diplomu, da pari malo pametniji.

 120. @jopan
  03.06.2013 u 19:43

  A što misliš kako će reagirati konkurencija kad dobije takvog u sabor. Preispitati će i diplome i sve afere koje vuče za sobom. Tako laki plijen još nisu imali u saboru. To više neće biti lokalna priča već nacionalna zabava bez presedana.

  Ideš Đurđa!

 121. re: @jopan
  04.06.2013 u 12:55

  Možda će biti jedini u Saboru koji nikada nije odslušao nijedan semestar a potpisuje se kao ekonomista. A i sa kupljenom diplomom bi trebalo na sunce…I njen prodavač bi mogao odgovarati. O kojoj je ustanovi riječ ?

 122. Torqemada
  04.06.2013 u 13:13

  Sanader je u pržunu (slika mu je visila u Domu na žalu…ni bitno ki je držo skale i ki je mećo sliku, bitno je ki je naredi da se stavi),Čačić pakiro kuferi za pržun….Kalmeta je blizu….EU je blizu..Puo države u pržun a druga polovica stražori u tin pržunu…

 123. Jerolimov Kiro prosviro
  04.06.2013 u 13:20

  Jerolimov kao križanac Ivice Kirina i Ratka Mačeka. Ispekao je zanat kao podanik zadarskog tajkuna Nižića i političkog gurua Kalmete. To je prava figura za sabor.

 124. Lud, zbunjen, normalan
  04.06.2013 u 14:19

  Najjači mu je bio nastup na HRT-u u vijestima vezanim za kamenolom….”Što ću prijaviti?”…”Kome ću prijaviti?”..I Kalmeta je bio iznenađen za količinom eksploziva sa kojim je načeta sutomiška Križina…

 125. @ Lud, zbunjen, normalan
  04.06.2013 u 14:59

  Nakon prvih jakih detonacija u kamenolomu Kalmeta je poručio da malo smanje detonacije kako se nebi čulo u Zadru. Kalmeta je od početka bio upućen u to što se događa u općini Preko.

  Niste još razriješili adresu Galije d.o.o. koja je sigurno sudjelovala u ovim eksploatacijama kamena.

 126. oec. Struka
  04.06.2013 u 16:41

  Pitaj načelnika Antu Jerolimova jeli zna što je AMORTIZACIJA PREMIJE. Ako točno dgovori svaka mu čast.

 127. Lud, zbunjen, normalan
  05.06.2013 u 12:49

  Amortizacija premije (eng. premium amortization) je postupak knjigovodstvenog smanjivanja premije na emitirane obveznice tako da knjigovodstvena vrijednost obveznica odgovara njihovoj nominalnoj vrijednosti u trenutku njihova dospijeća kada emitent mora isplatiti njihovu nominalnu vrijednost. – budalo

 128. jopan
  05.06.2013 u 23:04

  Aj sad to ponovi u sebi” tenkre!”
  Bez prepisivanja molim.

 129. Hajdukov električar
  06.06.2013 u 09:18

  Nezno un ni žarulju preminiti a kamo li ekonomiju. Znoš kako su igrači Hajduka završili zanate na thank you.

  Pitoj ga je zno adresu o Galije d.o.o. u Sutomišćici?

 130. Lud, zbunjen, normalan
  06.06.2013 u 09:58

  Galija, mali obiteljski hotel, nalazi se na jugu Istarskog poluotoka u strogom centru 3000 godina stare Pule. Suvremeno opremljen, svojim gostima nudi ugodan boravak tokom cijele godine. Hotel Galija svojom uslugom orijentiran je prema turistima, putnicima i poslovnim ljudima, te manjim grupama s mogučnošću organizacije poslovnih domjenaka i stručnih seminara.

  Naš restoran Galija izvor je istarskih, mediteranskih i internacionalnih specijaliteta koji povezuju tradiciju i umijeće naših kuhara.
  Nudimo i vrhunske pizze iz peći na drva.

 131. Galija d.o.o. u Sutomišćici
  06.06.2013 u 10:38

  Pobigo si 200 kilometri od Sutomišćice. O ka je to Pula na Ugjanu. Ponovjon pitanje za tupave:

  Na kojoj adresi u Sutomišćici na otoku Ugjanu je poduzeće Galija d.o.o. Stalno se spominje ovo poduzeće a niko nezno di je uprava i sjedište.

  Lud zbunjen, jesi ti načelnik ili savjetnik načelnika.

 132. Lud, zbunjen, normalan
  06.06.2013 u 13:16

  Galija, mali obiteljski hotel, nalazi se na jugu. Suvremeno opremljen, svojim gostima nudi ugodan boravak tokom cijele godine. Hotel Galija svojom uslugom orijentiran je prema turistima, putnicima i poslovnim ljudima, te manjim grupama s mogučnošću organizacije poslovnih domjenaka i stručnih seminara.

  Naš restoran Galija izvor je mediteranskih i internacionalnih specijaliteta koji povezuju tradiciju i umijeće naših kuhara.
  Nudimo i vrhunske pizze iz peći na drva.

 133. Suđenje
  06.06.2013 u 14:03

  Jeli tko podnio tužbu za prodaju čestice ispred zgrade Općine? Sumnjam da će odvjetništvo u Zadru samo po sebi pokrenuti istragu. Šteta je da propadne ovako detaljna dokumentacija i da se Jerolimov ne odleži i za ovo kazneno djelo. Sada kad mu se počelo suditi za nasipanje mora, treba pokrenuti i druge procese. Ne bi mu škodilo par godina u prugastoj garderobi. Neko mora pokriti općinske dugove!

  Što se tiče Galije pogledajte u Sudskom registru, tamo mora pisati adresa.

 134. Križinor
  06.06.2013 u 14:39

  http://www.057info.hr/vijesti/2010-02-19/heres-ugljan-vadio-ilegalno-kamen-u-kalima

  “Direktorica Heres-Ugljana Adriana Kutuzović, koja je direktorica još šest tvrtki iz poslovnog sustava Heres (od Heres Obrovca, Galon, Galija, Tiha uvala…)”

  Pomalo, sve se otkriva…

 135. Inspekcija
  06.06.2013 u 15:18

  http://www.poslovniforum.hr/webstranice-tvrtke.asp
  Ovde se vidi da je Galija registrirona u 11. misecu 2006 godine sa sjedišten u Sutumišćici ali ne piše broj kuće

 136. @Inspekcija
  06.06.2013 u 19:57

  Ovaj podatak mora biti negdje zabilježen. Što je poduzeće Galija d.o.o. kao tvrtka kćer od Heresa mogla raditi u Sutomišćici. Sigurno nisu prodavali sladolede.

 137. Glavočić
  06.06.2013 u 20:15

  GALIJA d.o.o
  Telefon: 023/268-239
  Oblast djelatnosti, industrija: Građevinarstvo – Gradnja
  Adresa: Sutomišćica BB
  Grad: Sutomišćica
  Poštanski broj: 23273

 138. @@Inspekcija
  06.06.2013 u 20:57

  Sutomišćica 152/a

 139. Sutomišćica 152/a
  07.06.2013 u 10:30

  Ajde sa neka se jovi un ki imo ovu adresu. Boje mu je som da izojde na sunce nego da ga išćemo. Je se ki prijovi na broju 151 ili 153 pa ćemo povezati.

 140. Katastar
  08.06.2013 u 15:22

  U međuvremenu, Sutomišćica je dobila nazive ulica i nove brojeve. 152/a je stari broj da ne bi bilo zabune kod traženja….

 141. Re: @Katastar
  08.06.2013 u 16:27

  To bi trebalo biti lako, jer stari broj u cijeloj Sutomišćici mogla je imati samo jedna kuća…a možda netko zna svoj stari broj koji je blizu, pa bi se po tome moglo zaključiti…

 142. Bičvor
  12.06.2013 u 16:35

  http://www.057info.hr/vijesti/2013-06-11/lovrin-ide-u-mirovinu-jerolimov-ili-kurtov-u-sabor

  Evo nan se dragi vođa spremo za Sabor….ajme nami…A je znote koga zovu “budući načelnik” ?

 143. Glavoč
  12.06.2013 u 22:32

  ….A je znote koga zovu “budući načelnik” ?

  Točan odgovor je:˝Žbuka˝

 144. Tarik Filipović
  13.06.2013 u 16:43

  Ajde, Glavoč, za 32.000 kun….Ča se u Preku zove “Batajnica” ?

 145. josip
  04.12.2013 u 22:22

  ko je urednik ovog portala

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*