Tko nam je ukrao centralni trg u općini Preko? – 2.dio

Načelnik: ''Sve se radi u podrumu na način da se gore mora ostaviti 20 parkirnih mjesta i park, a u donjem dijelu objekta osnovne djelatnosti su tržnica i ribarnica sa popratnim sadržajima''
parking222 2005v

 < prethodni nastavak                                                                    < 1. dio     2. dio     3. dio >

Konzum5 smolKao što smo već spomenuli, u ovoj temi želimo obraditi događaje vezane za nestanak centralnog trga u općini Preko u režiji načelnika Ante Jerolimova i gospodina Zvonimira Nižića. U prošlom nastavku kao uvod ispričali smo jednu zamišljenu  priču sa mjestom radnje u centru Zadra, a koja po mnogo čemu može biti poučna za naše prilike. Iz daljnjeg izlaganja možete sami prosuditi u kojoj mjeri ona odgovara situaciji u općini Preko.


Detaljni plan uređenja mjesta Preko iz 2001. godine

Kako bi mogli pratiti događaje koji slijede moramo se vratiti u 2001. godinu. Naime tada je donesen prvi Detaljni plan uređenja, DPU priobalnog pojasa u mjestu Preko. Od tog trenutka uz obalu se više nije moglo graditi bez strogog pridržavanja detaljnog plana. Za početak želimo istaknuti neke elemente detaljnog plana iz 2001. godine.

Detaljni plan2 2001mNa prostoru centralnog trga bio je predviđen parking okružen zelenom površinom kapaciteta 38 parkirnih mjesta.  Kolni pristup planiran je sa donje strane prema moru, a pješački stepenicama prema zgradi Općine. Nadalje na prostoru trga ispred ‘Jardina’ prema zgradi pošte bila je planirana tržnica cca.. 300 m2 što je odgovaralo tada postojećoj situaciji.

Logično gledajući ovako planirani parking i zelena tržnica sasvim dobro zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva kako površinom tako i lokacijom. Zelena tržnica je planirana upravo onako kako to uobičajeno i u većim gradovima.

Priprema za prodaju centralnog trga Općine Preko

Četiri godine kasnije na 6 sjednici Općinskog vijeća, održanoj 06.12.2005 g., načelnik Općine Preko Ante Jerolimov, predložio je  donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja (DPU) obalnog pojasa naselja Preko.

Citat: U 9 mjesecu 2001.g. donesen je Detaljni plan uređenja obalnog pojasa mjesta Preka koji je sličan ovim izmjenama i dopunama. Općinsko poglavarstvo je zaključilo da u tom planu nedostaju neki sadržaji, a to su jedna moderna tržnica … Ove izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa u  mjestu Preko odnose se na dvije stvari , a to su lučica i tržnica. U dosadašnjem Detaljnom planu gdje je bio predviđen trg sa parkiralištem mi smo ispod tog trga predvidjeli zelenu tržnicu i ribarnicu sa popratnim sadržajima. To je otprilike 500 m2 površine. Ispred tržnice nije dozvoljeno ništa napraviti. ….

S ovim izmjenama i dopunama Detaljnog plana imamo čvrste garancije da će se to izgraditi. Gornji dio tržnice gdje je sada parkiralište auta ostat će netaknuto, ostat će ista površina, a dobit ćemo i tržnicu.  Kraj citata.

Već tada je bilo jasno da načelnik Jerolimov ne govori istinu. Postojeća površina parkinga nije mogla ostati ista iz prostog razloga što se morala umanjiti za površinu otvorenog djela tržnice. Dakle parking površine 900 m2 umanjuje se najmanje za 1/3 ili 300 m2. Kao što ćemo vidjeti ni to nije bilo konačno umanjenje iz razloga što je na krovu predviđena i zelena površina. Kao konačan rezultat od 38 parkirnih mjesta ostalo je samo 20 i to ispod propisanog standarda 2,5 x 5 m. Nadalje, naoko bezazlenim izrazom ‘popratni sadržaji’ otvorena je mogućnost za nešto što nije bilo predviđeno, a pojavilo se u prostornom planu. Iz svega iznesenog očito je da su vijećnici naslijepo prihvatili plan, bez uvida u prostorno plansku dokumentaciju.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja iz 2005. godine

Ovdje ćemo prezentirati i pojasniti osnovne elemente novog plana. Važno je naglasiti da svi ovi elementi imaju posebnu važnost jer određuju isplativost investicije.

parking 2005zza) Namjena površine: Prostor centralnog trga označen je kraticom K1-1 i predstavlja građevinsku parcelu objekta poslovne namjena (trgovine).

b) Veličina građevinske čestice: Gađevinska čestica K1-1 formira se od čestica 699/2, 699/3 i  dijelom 699/1, k.o. Preko. Ukupna površina građevinske čestice iznosi 1.287 m2 i za nju je treba izraditi parcelacioni elaborat..


c) Veličina građevine:
Maksimalni koeficijent izgrađenosti Kig=047, koji određuje postotak izgrađenosti parcele. Prema zadanim koeficijentu maksimalna izgrđenost parcele može biti  oko 600m2 što je za 1oom više od površine prezentirane na Općinskom vijeću. (cca. 500 m2).

Maksimalni koeficijent iskoristivosti Kis=047. To je postotak ukupne površine svih etaža u odnosu na građevinsku česticu. Ovo je posebno važan podatak zbog činjenice što ravni krov natkrivene tržnice sačinjava parking i kao takav ulazi u bruto površinu cijelog objekta. Krov-parking čini posebnu etažu koja umanjuje isplativost investicije.

d) Namjena građevine: Prostor centralnog trga  K1-1 planiran je za poslovnu (pretežno trgovačku) namjenu i to trgovine na malo,  pomoćni prostor u funkciji trgovina i tržnice, restorani, slastičarnice i barovi. Izvan objekta može biti samo otvorena tržnica na malo.

e) Oblikovanje građevina: Krov zatvorene tržnice izvodi se kao ravni krov, sa površinom za parkiralište i zelenim krovom ili ravnim prohodnim krovom u ostalom djelu.

f) Uređenje građevne čestice: Građevna čestica ne smije se ograđivati ogradama i sl.

Na ravnom krovu objekta potrebno je osigurati najmanje 20 parkirnih mjesta, prilazom sa zapadne strane.

Iz ovog plana posebno treba istaknuti uvjete koji određuju namjenu građevine i konačno pokazuju što se krije pod izrazom POPRATNI SADRŽAJI. Sada je sasvim jasno da zelena tržnica i ribarnica služe samo kao opravdanje i uvod za neke druge planove

Najavljena uvjetna prodaja zemljišta

Samo dva mjeseca nakon odluke Općinskog vijeća o donošenju novog detaljnog plana poglavarstvo donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju općinskog zemljišta u centru Preka, Trg Hrvatske nezavisnosti.

Dan poslije 08.02.2006 na 8 sjednici Općinskog vijeća Općine Preko Načelnik Jerolimov podnosi izvješće u kojem između ostalog stoji:

Citat: Radi se o UVJETNOJ PRODAJI ZEMLJIŠTA ispred Općinske zgrade za izgradnju tržnice i ribarnice sa popratnim sadržajima. To je predviđeno u izmjenama i dopunama DPU-a obalnog pojasa naselja Preko koje smo nedavno usvojili.  Za vašu informaciju smije se graditi samo kolika je i sada rubna veličina parkinga, dakle sve se radi u podrumu na način da se gore mora ostaviti  20  parkirnih mjesta i park, a u donjem dijelu objekta osnovne djelatnosti su tržnica i ribarnica sa popratnim sadržajima.Kraj citata. 

Iz ovog izvještaja načelnika Općine Preko nedvojbeno proizlazi da se radi o uvjetnoj prodaji i da je visina objekta definira. Jasno je da onaj tko misli kupiti zemljište može računati samo na podrum i prostor ispred podruma. Parking na krovu ostaje javna površina što znači da buduća zgrada mora biti etažirana.

Raspisivanje javnog natječaja

Dana 20.02.2006. godine u Narodnim novinama br. 20  objavljen je javni natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju otvoreno-zatvorene tržnice i ribarnice s popratnim sadržajima. Pod točkom dva između ostalog stoji:

Kupac zemljišta obavezan je u svojoj ponudi prihvatiti sve uvjete za izgradnju i uređenje zemljišta onako kako je to određeno člankom, te svim ostalim odredbama predviđenim Detaljnim planom uređenja obalnog pojasa u mjestu Preko.

Posebna je obaveza natjecatelja  koja je i uvjet prodaje da mora planirati  izgraditi otvoreno-zatvorenu tržnicu i ribarnicu s popratnim sadržajem.

Ne može se ne primijetiti besmisleni izraz ‘planirati izgraditi’. Što bi bilo da investitor ne izgradi tržnicu, kakve bi pravne posljedice snosio. Očito nikakve jer može beskonačno dugo planirati i planirati, a da nikada ne izgradi tržnicu. Nadalje, nigdje se ne spominje veličina tržnice. Što ako tržnicu sačinjavaju dva banka, kakve su posljedice. Druga stvar koja se može primijetiti je da nema javnog parkinga spomenutog na Općinskom vijeću. Istini za volju, parking je određen Detaljnim planom uređenja, ali tamo ne piše da se radi o javnom parkingu. Jeli ovo posljedica propusta ili nešto sasvim drugo uskoro ćemo vidjeti?

Sumnja općinskih vijećnika

Na 10. Sjednici Općinskog vijeća Općine preko održanoj 29.05.2006 g. pod točkom 3 Dnevnog reda : Pitanja i odgovori, na pitanje vijećnika Marija Lucina:

Na pretprošloj sjednici vezano za prodaju zemljišta ispred Općinske zgrade rečeno je između ostalog da se tu treba preseliti tržnica i ribarnica. Čitajući zapisnik sa prošle sjednice u jednom dijelu piše pa ću citirati : “te je u ponudi naveden slijedeći sadržaj: banka, prostorija za Turističku zajednicu, konoba, agencija i kiosk za prodaju novina, a gore ostaje parking”. Tu se nigdje ne spominje dali tu ostaje tržnica i ribarnica, a ispada da se samo prihvaća sa tim stavkama. 

Načelnik Jerolimov odgovara :  Rečeno je da je predmet prodaje zemljište za tržnicu i ribarnicu sa popratnim sadržajima, što je kao osnovno, a u zapisniku su navedeni samo popratni sadržaji. Kraj citata.


Što je izgrađeno na namjenski prodanoj zemlji ?

1. Trgovina Konzum
2. Banka
3. Kiosk za prodaju novina
4. Kafić-konoba
5. Postavljena 4 banka za tržnicu i 2 za ribarnicu, ali na kiši

sljedeći nastavak >                                                                       < 1. dio     2. dio     3. dio >

Komentari:

 1. Vrtuljak
  02.05.2013 u 09:09

  Uh, vrti mi se u glavi od ovih izmjena i dopuna! Na kojoj izmjeni san sad…stani,ne vrti, ne mogu više!

 2. Kako ukrasti
  02.05.2013 u 09:27

  Nije lako krasti a ostati pošten. Mijenjaju planove samo zato da bi jednom čovjeku omogućili zaradu. Nije čudno ponašanje Jerolimova tako on uvijek, REKO PA POREKO !

 3. Mučke
  02.05.2013 u 09:51

  Zašto su premjestili tržnicu. Tamo ispred jardina ima mista koliko očeš i puno je ugodnije, pogotovo liti. Sve je to namišteno za Grofa. Maheri su oni za ove stvari, donesi plan pa ukini plan i tako izigravaju zakone i podrugljivo se smiju narodu. Misle da su svu pamet popili i da nitko nema pameti da shvati njihove mučke.

 4. Zicer Preko
  02.05.2013 u 10:10

  Zaključili su da im nedostaje moderna tržnica. Ušto liči ona ispred Konzuma. Jeli ono moderna tržnica, dva banka na otvorenom. SVe je to moglo stati u jednu garažu.

 5. Apartmani
  02.05.2013 u 10:44

  Tri banka za uništiti TRG. Di će sa auti parkira. NEma ni trga ni parkinga a ni tržnice kako sa govoru da će hotel ziđati. Zapamti ča ti govorin ni hotela neće biti, tamo će apartmani ziđati pa preprodati.

 6. Kis = 47%
  02.05.2013 u 10:53

  Sada mi je jasno što ih muči i zašto su ukinuli prostorni plan. Samo 47% iskorištenosti kvadrature za sve etaže. Po tome se ne mogu maknuti od podruma, već sada su iskoristili maksimalno dozvoljen postotak. Ha ha …

 7. @Kis
  02.05.2013 u 11:01

  Možeš malo pojasniti što to znači, što je površina etaže?

 8. Šibicari
  02.05.2013 u 11:25

  Ovo je tipična zlouporaba ovlasti i položaja kako bi se pogodovalo jednom čovjeku i to prijatelju. Unaprijed su isplanirali kako korak po korak od javnog Trga napraviti privatno vlasništvo.
  Najprije promijeniš prostorni plan za pretvoriti Trg u Tržnicu, a onda promijeniš prostorni plan za pretvoriti Tržnicu u Hotel. Izgleda da su se malo preračunali sa ovim postocima izgrađenosti pa su na kraju kako vidim i ukinuli prostorni plan.
  Sve me ovo podsjeća na šibicarenje kada vrtiš kutijice i na kraju pitaš di je kuglica, a kuglice nigdje.

 9. Kis re:@Kis
  02.05.2013 u 11:36

  Koeficijent izgrađenosti (Kis) dobiješ na slijedeči način:

  Zbrojiš kvadraturu svih katova i podijeliš sa kvadraturom građevinske čestice.

  U ovom slučaju 47% znači da možeš izgraditi samo pola prizemlja i ništa više od toga, čak ni onaj parking na krovu.

 10. Visoka skula
  02.05.2013 u 11:56

  Za ovakovu krađu triba završiti visoke skule. ssve činu priko papiri, a norod blago pa ništa ne razumi. ča čekaju institucije u ke su oni skule hodili. bojse iste ka i ovi.

 11. PODLO I POKVARENO
  02.05.2013 u 12:44

  Kako PODLO I POKVARENO zamišljeno. Ovoga nema ni u holivudskim filmovima. Pravne smicalice i,ili,točka,zarez i svi čisti. Mora se priznati ovo je stvarno na visokom nivou.

  S druge strane nije to baš previše komplicirano da ne bi razumjeli ovi u USKOK-u. Zašto im ne pošaljete ovu dokumentaciju i natjerate ih da se izjasne. Tolike promjene prostornog plana i to samo zbog jednog čovjeka.
  Vrijeme je da im netko stane na kraj.

 12. marko 77
  02.05.2013 u 12:50

  Ča ste mislili s kin imate posla, nisu to obični igrači. Za to postoji i naziv: KRIMINAL BJELOG OVRATNIKA.
  Sve ufino bez nasilja a račun u Švicarskoj reste. Ono ča vidiš na televiziji ka uleti u banku sa pištoljem to je za primitivce.

 13. Chicago
  02.05.2013 u 13:15

  Oj, gangsteri iz Chicaga
  Jura Stublić progovara
  ili čete se predati
  ili ću vam zapjevati

  A gangsteri popadaše
  i ovako povikaše
  nemoj pjevat’, Jure dragi
  vratit ćemo što smo krali

  Uzmi BMW i Mercedes
  uzmi vilu s pet čuvara
  uzmi firme i tvornice
  ljubi naše ljubavnice
  ali šuti, Jure mali
  da te ne bi upucali

 14. Jerko X.
  02.05.2013 u 13:35

  Kakav je to izraz popratni sadržaj. Zašto nisu rekli trgovačko poslovni centar, a ne zelena tržnica. Za koga ide ova maškarada. Općina je u dugovima do grla i bi će još ovakvih prodaja. Tko će vratiti puste kredite i dugove kao za Prkljug. U Sutomišćici možete biti sretni što vam je igralište ostalo neizgrađeno, ali ko zna što sutra nosi.

 15. @Jerko
  02.05.2013 u 13:55

  Zato ča je vako lakše opravdati. Kako bi zvučalo da se odma reklo prodaćemo trg za Grofu uzđati Hotel.

 16. Vlasništvo
  02.05.2013 u 13:58

  TKo je vlasnik parkinga na krovu od Konzuma?

 17. marko 77
  02.05.2013 u 14:27

  Ča ko je vlasnik, Grof je vlasnik, pogledaj u zemljišne knjige. Kako van ni jasno da je to sa parkingom samo prestava.

 18. Mihovil
  02.05.2013 u 14:55

  Malo skrećem sa teme, ali ipak ću postaviti pitanje. Što mislite u čije ruke će dospiti Sv. Mihovil kada se izmjesti odašiljač ? Koja li će tek unda kužina biti….

 19. @chicago
  02.05.2013 u 15:01

  E moj Stubliću da je u Chicagu bila ovakva rabota norod bi Al-a i društvo zgazi da ih i mati na petici talijonskoj nebi prepoznala. Dovuci iz Latinije brod koke, opljačkoj nojčuvenije trezori banak ovega svita, namisti galop konjov na lutriju, projdi kroz sve kontrole cilega svita ALI ZAPONTI JEDNU SIROTINJU NE DIROJ JER TAMO JE MAFIA RODJENA. Ovi ča su van vo napravili ti kad zagusti bižu na šiju ka totani. Pozdrav ljudeskare!

 20. @Mihovil
  02.05.2013 u 15:07

  Ima i bolje pitanje od ovog. Na čiju parcelu će se premjestiti odašiljač i koliko će oni zaraditi. Mislim da je Mihovil kulturno dobro i pod zaštitom ministarstva kulture.

 21. Kodeks
  02.05.2013 u 15:20

  U pravu si @chicago i mafija ima kodeks. Ovi naši nemaju ništa, oni samo znaju pljačkati narod i sirotinju.

 22. Ograda
  02.05.2013 u 15:31

  Gori piše da se građevinska čestica ne smi ograđivati. Sa ove istočne strone ima visoki zid, a ča je to. Koliko vidin na nacrtu uz taj isti zid moro biti zelena površina, a tamo je pocimentono.
  Ki je do građevinsku dozvolu i to bi tribalo ispitati.

 23. re:Ograda
  02.05.2013 u 15:46

  Super si ovo primijetio, sa istočne i zapadne strane mora bit zelena površina i to bez ograde zida. Sada kad si me naveo vidim da pri vrhu zgrade Konzuma prema staroj zgradi Općine ima izbačeni dio zgrade što nije prema prostornom planu.

  Sad ću i ja postaviti pitanje tko im je dao građevinsku dozvolu, tko je taj službenik. Evo što su ti naše institucije, a načelnik Jerolimov govori o garancijama. Kome on može što garantirati?

 24. re: PODLO i POKVARENO
  02.05.2013 u 16:21

  Neš ti nivoa, tri puta promijeniti plan za jednog čovjeka. To nije pamet nego bezobrazluk. Slažem se s tobom da ovo treba prijaviti, ali ne u Zadar nego direktno u Zagreb u USKOK. Znaš li ti koliko predmeta leži u ladicama zadarskog odvjetništva i policije?

 25. @ Marko 77
  02.05.2013 u 16:33

  Nije to nikakva predstava. Načelnik je prodao zemlju uz zadane uvijete. Bez tih uvjeta zelja vrijedi duplo i to je ozbiljna stvar. Ako parking nije javni onda nema ni uvjeta.

  Ljudi moji ovo nije zajebancija ovo su teška kaznena djela za koja se ide u zatvor!

 26. @@Marko
  02.05.2013 u 17:54

  Uvjet je bio javni parking kojeg vise nema. Trebalo bi vidjeti sto pise u ugovoru i sve ce biti jasno. Toni je debelo zaglibio, tko zna sto mu se mota po glavi?

 27. Uporabna dozvola ?
  02.05.2013 u 18:22

  U zemljišnoj knjigi piše da je zgrada upisana bez uporabne dozvole i to 2007. godine. Kako je onda u upotrebi, nije li to protuzakonito. Tamo su trgovački objekti koji moraju imati određene uvjete za poslovanje. Što je sa osiguranjem prostora, kako to sve ide bez uporabne dozvole.

 28. pitaj nacelnika
  02.05.2013 u 19:04

  Di ce sada biti zelena trznica i ribarnica. Ja predlazem da uvjetno prodate trg isprid jardina za novu otvoreno zatvorenu trznicu sa popratnim sadrzajima. Na krovu neka bude javni parking bez pristupa.

 29. @pitaj načelnika
  02.05.2013 u 20:24

  Nisi daleko od istine. Kako je krenulo u Preku više neće biti parkinga. Onaj koji kumuje toj prljavoj raboti već neko vrijeme živi u Zagrebu i nije ga brige kako se tu živi.
  Ne pitajte načelnika nego GROFA, on zna odgovore na ova pitanja.

 30. Usran McGowan
  02.05.2013 u 20:25

  Je istina da je u općini više od 100 ljudi na ploći?

 31. Glavočić
  02.05.2013 u 20:51

  Istina je da općina nema šoldi za tih 100 ploći.

 32. re jopan
  02.05.2013 u 21:14

  Zanima me kako ce se odvijati radovi na cmekinim stalama.
  Di ce mu biti parking za otel? Koliko cujem i Zdenka kucaa je isla. Sa ce Buble i Pavin usvojiti neke nove prostorne planove. Da ni mul poso u cmekinih? Da li su ljudi slipi. Kako se moze dopustiti silovanje cijelog mista. Mora ce se tandare poj iskopa.

 33. jopan
  02.05.2013 u 21:19

  Niko se ni zapita da je i Srecko proda sam sebi pijacu kad je bi nacelnik. I bastu opici na rivi.
  Samo onda ni bilo interneta.

 34. Parking trajekt
  03.05.2013 u 00:34

  Imam dobru ideju. U marinu triba privezati jedon stori trajekt i u njemu načiniti parking. To je jedini izlaz za Preko. Trajekt moro biti državni da ga nočelnik nebi slučajno prodo.

 35. @jopan
  03.05.2013 u 09:23

  Evo ja se pitam!! Koliko je kvadrati Rušev proda sebi i koja je to čestica. Da vidimo tko je vlasnik pa da i to raščistimo. Svih treba staviti na stup srama koji su se lupeščinom okoristili.

  Neki bi očito tili politiku svi su isti pa nikome ništa. Ja sam za politiku jednoga po jednoga. Svatko mora odgovarati za svoju krivnju.

  IDEMO, tko zna koja je to čestica od prodane pjace?

 36. Bubalo
  03.05.2013 u 10:18

  Lako je tako bubne i ostane živ. Naravno da nema te čestice o kojoj govorite. To su gluposti.

  Trg ispred Općine je stvarnost, tamo se vidi što je i koliko prodano. Ne samo da je prodano nego je i ruglo. Vidjeti će te kad počnu i puteve prodavati.

 37. Orkula
  03.05.2013 u 10:19

  Je.b.te ovi minjaju planove ko donje gače. Svaku godinu jedna izmjena.

 38. Tupina
  03.05.2013 u 10:54

  Kada vlast shvati da je narod otupio onda više nema ni srama ni obzira. To što bagra stalno mijenja planove govori i o ljudima koji žive s njima.

  Sada idu izbori i najbolje će se vidjeti o čemu se radi. Ako izlaznost bude mala to će značiti da su ljudi stvarno otupili.

 39. Put
  03.05.2013 u 11:00

  Čujem da su Čmekini kupili put uz zgradu Općine ali da još nisu smislili kako legalizirati. Dobra vam je ideja sa parking trajektom.

 40. Profaca
  03.05.2013 u 11:43

  Lipo je lipo je siditi sa Koštun uz more, lipo je lipo je biti blentav ko i Rušev do zore… Ne triba nama puno mi to i ne želimo nama triba malo da sve(se) izj…mo.

 41. Javna rasprava
  03.05.2013 u 11:46

  Što nije bila javna rasprava za izmjenu DPU-a 2005. godine. Svako donošenje prostornog plana mora imati javnu raspravu. Prostorni plan mora biti izložen na javnoj ploči, moraju se obavijestiti građani itd..

  Kakvi su to vijećnici koji dižu ruke naslijepo?

 42. Profaca
  03.05.2013 u 11:47

  Lipo je lipo je siditi sa Koštun uz more, lipo je lipo je biti blentav ko i Rušev do zore… Ne triba nama puno mi to i ne želimo nama triba malo da sve(se) izj…mo.

 43. @NN.Profaca
  03.05.2013 u 12:13

  Vidin jo da se tebi sviđa Profaca. Zgodan i naočit a ti moraš opčiti u Općini. Pozdravi debelog.

 44. @ Javna rasprava
  03.05.2013 u 12:47

  U općini Preko nema javnih rasprava, sve se rodi u sakreto. Je ki primjeti da te rasprave koje po zokonu moraju biti načinu u lito ka se judi kupju i ka su svima munješčine u glovi. Unda ka se ki pobuni i ka počne pitati unda se opravdivaju kako je sve po zokonu.

  Je po zokonu, ali u sakreto!

 45. Kalmeta na vagi
  03.05.2013 u 13:11

  Ako Kalmeta ne dobije izbore u Zadru gotovi ste. Karamarko samo čeka momenat da se riši Kalmete i svih ovih pobočnika.
  Biće gusto!

 46. Profaca
  03.05.2013 u 13:45

  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što blokirate komentare onih koji žele komentirati…HVALA!!!!!!

 47. @ Kalmeta na vagi
  03.05.2013 u 13:59

  To su gluposti. Kalmeta će pobjediti i to u prvom krugu. I Toni će pobjediti i to sa 80% glasova. Profaca, Košta i Rušev su banana.

 48. Profaca
  03.05.2013 u 14:07

  Dobre su Van ove fore gospodo ma fantastične..najprije loš komentar, zli komentar, pa dobar komentar. Gospodo Profaca, Košta i Pršut tko Vas ne zna skupo bih Vas platio. Hvala što ne ćete izbrisati ovaj komentar. HVALA!

 49. Zelena tržnica ?
  03.05.2013 u 14:26

  Di će sada biti zelena tržnica i ribarnica? Ako Grof digne hotel ili apartmane na Konzumu morati će premjestiti zelenu tržnicu. Pitanje je di???

 50. Profaca
  03.05.2013 u 14:33

  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što ne brišete komentare.. Hvala

 51. Re: Lažni Profaca
  03.05.2013 u 18:22

  Vidi se tko te zaposlio. Ovako prljave poslove mogu obavljati samo ljudi iz HDZ-a. Što ti znači ova predstava, služiš se tuđim imenom, podmećeš i vrijeđaš. Dobro je što nisu obrisali tvoje komentare, neka ljudi vide jad i bijedu onih koji vode Općinu.

  Napiši nešto vezano za temu, demantiraj, kritiziraj, odgovori na neko pitanje, bilo što, samo ne ovako blentavo ko papiga.

  Evo za početak odgovori na gornje pitanje, gdje će premjestiti zelenu tržnicu? Radiš u Općini pa bi morao znati.

 52. Blitva
  03.05.2013 u 18:43

  Neće ti on odgovorit, a kako i bi kad nema argumenata. Kako sad narodu objasniti da je potriba za novom tržnicom bila kriminalna igra.

 53. Profaca
  03.05.2013 u 19:57

  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što ste tako obzirni i što ne brišete komentare nas običnih smrtnika.. Hvala

 54. Hotel Hrvatske Nezavisnosti
  03.05.2013 u 20:35

  Vidio sam nacrt budućeg ‘Hotela’. To nema veze sa hotelom to će biti apartmani za prodaju.

  Jedna stvar mi nije nikako jasna. Što je pisalo u ugovoru za prodaju Trga kad Zvonimir Nižić može graditi katove. Što ako sada drugi kandidat za kupnju zemljišta tuži Općinu i traži odštetu. On je dobro podigao cijenu u odnosu na procjenu sudskog vještaka i nije prošao.

 55. LAŽNA kvadratura !!!!!
  03.05.2013 u 22:12

  Pa di je kraj ovim kriminalcima. Ne znam jeste li zapazili vi koji pišete članak.

  PAZI DOBRO:

  Kvadratura građevinske čestice Općinskog Trga prema prostornom planu iznosi 1.287 m2, a kvadratura iz natječaja (Narodne novine) iznosi 1.219 m2. Znači da je Zvonimiru Nižiću poklonjeno 1287-1219 = 68 m2. Ovo je zasigurno nečija provizija od 15.000 €. Tko ne vjeruje neka provjeri.

  Ovo je također kazneno djelo!

 56. Provizija 5%
  03.05.2013 u 22:47

  Uuuu je… Ovo je jasno ko dan i noč. Taman 5% nečije provizije. Katastrofa ……….

 57. mulo
  03.05.2013 u 23:27

  Ruševa za načelnika, odma bi se preporod na otoku desio; moš mislit ?! Da nije tragicno bilo bi smišno.

 58. @ LAŽNA kvadratura !!!!!
  04.05.2013 u 00:13

  Dobro si primjeti 68 m2 usput neka se nađe. Lažirati kvadraturu u natječaju nije mala stvar. Samo za ovo Toniju ne gine buksa.

 59. SOS
  04.05.2013 u 00:32

  Nama triba spas od propasti a ne preporod. ča ne vidiš da načelnik marčapija digod stigne. malo mu je bilo ča je uništi općinski trg pa je usput ‘sakri’ 68 kvadrati.

  15.000 eura u žep, nije loše.

 60. @Hotel HR.Nezavisnosti
  04.05.2013 u 11:50

  Hotel više i nije tajna, ali znaš što je tu najgore?

  Najgore je to što je u Preku već bio Hotel i što je trebalo samo napraviti novi. Fond Jupiter Adria posjeduje zemljište bivšeg hotela kojeg su trebali ponovo izgraditi. Sada kažu da je to prošlosti i da hotela više neće biti. Lokalna vlast uvijek kad treba nešto prodati najavljuje prosperitet, zapošljavanje ili neke važne uvjete koji su postavljeni investitoru. Što će biti poslije to njih nije briga zato što računaju na zaborav. Kakav je profil ljudi koji vode lokalnu zajednicu svima je poznato.

  Ante Jerolimov, čovjek koji uopće ne mari za izgovorenu riječ, nije ga briga što je rekao jučer, a kamo li prije godinu dana. Koliko je puta lagao na očigled cijelog stanovništva i nikome ništa. Netko je ovdje spomenuo odgovornost građana i donekle je upravu. U kakvom mi to društvu živimo gdje je laž društveno prihvatljiva. Star poslovica kaže:

  TKO LAŽA TAJ I KRADE !

 61. @ LAŽNA kvadratura
  04.05.2013 u 13:00

  Mora biti da je ovo greška. Ne virujen da bi toliko glupi bili igrati se sa ovin stvarima. Morali su znati da če kad tad izači na vidilo.
  Ukrasti 15.000 eura za njihov apetit nije puno, ali je dovoljno za sudsku tužbu.

 62. Hotel
  04.05.2013 u 13:02

  Da je bilo pameti i volje, hotel “Preko” mogao je još i danas biti u funkciji. Njegova propast počela je ulaskom Čačića u Zelenu Puntu i onda se netko u Varaždinu sjetio, kako će tamo negdje dolje na otoku objediniti ta dva poduzeća. Prije desetak godina na remontu u Lamjani bila je naftna platforma i cijelu zimu radila je “Zelena Punta” a iz hotela “Preko” sve se vuklo u Kukljicu gdje je rukovodstvo radilo po diktatu Varaždina. A usput, Čačić je opterećivao hipotekama i hotel “Preko” i “Zelenu Puntu” da bi dobio kredite za uređivanje drugih objekata. Na svim frontovima se radilo protiv Preka i otoka. U vrijeme hotela “Preko”, dva su otoka gravitirala Preku za večernje izlaske. Što imamo danas ? Dva su se otoka odvratila od Preka, koje sa Marinom danas sliči u zatvor, a noću je Preko mjesto duhova…

 63. Narodnjak
  04.05.2013 u 13:28

  Čačić je tamo di mu je i misto. Sada bi tribalo viditi tko stoji iza Fonda Jupiter Adria i kakvi su njihovi interesi. To što Čačića i Jupiter Adriu ne zanima prosperitet otoka nije čudno, kapital je surov i bez emocija. Tko je omoguči Čačiću i Jupiter Adriji da se tako ponašaju, to je puno važnije. Ako narod ima dobru lokalnu vlast onda ovi neoliberalni kapitalisti nemaju šanse.

  Sve je u nama, kakvi smo mi ljudi i što su naše vridnosti života. Kažu da narod ima vlast onakovu kako zaslužuje.

 64. @@ LAŽNA kvadratura
  04.05.2013 u 13:32

  Pogledoj u narodnim novinami paš viti da ni greška. Ukralo se 68 kvadrati i to je lako izračunati. Jo mislin da ima tu još lupeščine samo triba polako po parima projti. Ki zno ča još piše u ugovoru.

 65. re: Narodnjak
  04.05.2013 u 14:49

  Zvonimir Nižić, Ante Jerolimov i Radimir Čačić su poslovni partneri. Pitaj Tonija kome je dao posao izgradnje kanalizacije i to iz evropskih fondova. Da se ne mučite:

  **** ČAČIČEVOM KONINGU *****

 66. pitaj nacelnika
  04.05.2013 u 15:17

  Pitaj nacelnika s kin je proslo lito kafu pi i ko je bi s njima. Prid izbore udri po cacicu a onda s njim u kolo. Prozirni ste gospodo.

 67. Ti meni, Ja Tebi
  04.05.2013 u 19:44

  Općina Preko je s Agencijom Hrvatske vlade za ruralni razvoj potpisala sporazum za izgradnju IV. i V. faze kanalizacije, nakon čega je za izvođača radova izabrana tvrtka Coning, čiji je osnivač prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić.

  A načelnik Jerolimov kao kritizira Čačiča.

 68. Jerolimov - Čačić - Nižić
  04.05.2013 u 21:50

  Poslovni odnosi ove trojice su još dublji nego vi možete zamisliti. Sve će izači na sunce prije ili kasnije.

  X. Sorić

 69. kako vitar puše
  05.05.2013 u 08:55

  Sad ste i Čačića razapeli, a do jucer je Ruševu & Company pasao, sad nije podoban više! Sad se ekipa prestavlja kao poštena i nezavisna,a prodali bi se bilo kome za 2 boba nema veze sa koje strane vitar puše samo sa se ‘podobnima’za javnost uvenjaju… Ko ovde trabunja o poštenju i moralu, stvarno sramota!

 70. HDZ stranka pobjednika
  05.05.2013 u 09:19

  Nećete uspjeti HDZ spetljati s Čačićem. HDZ je poštena stranka koja uživa veliki ugled u narodu i koja će opet pobijediti. Vi nezavisni komunisti nemate šanse.

  Mi smo stranka pobjednika i opet ćemo pobijediti i u Preku i u Zadru. HDZ HDZ HDZ ……..

 71. Muricijo
  05.05.2013 u 09:40

  Ma što će ovi Košte, Proface i Ruševi, to su najobičniji luzeri. Oni bi u politiku da maltretiraju narod. Za vas su krumpiri, blitva i red banana. Ostavite se ćorava posla i pustite ljude koji znaju i imaju iskustva. Ovaj put ćemo pomesti sve stranke tako da će u vijeću sjediti samo hadezeovci. Ako i bude koji mandat manje to će biti Ugjanci ili Pojanci.

 72. Mi znamo oni neznaju !
  05.05.2013 u 10:10

  Za svog načelnika po treči puta našeg i vašeg Tona. HDZ!

 73. Tema - Trg u Preku
  05.05.2013 u 11:21

  Marijo Lucin:
  Možda se je mogao naći neki drugi model osim prodaje, da nam se ne dogodi da sve rasprodamo pa da poslije nismo vlasnici ničega.

  Ante Jerolimova:
  Zemljište nikada nije bilo naše nego Ministarstva prosvjete i športa. Donijeli smo izmjene i dopune DPU-a naselja Preko u kojem smo predvidjeli takav objekt i izložili ministarstvu što će tu biti (zelena tržnica, ribarnica i parking), te zahtijevali od istog da nam ustupi zgradu i zemljište kako bi isti objekt mogli sagraditi. Taj objekt smo naveli kao razvojni gdje će se ljudi zaposliti da bi ostali na otoku i oni su nam zgradu i zemljište prepustili u vlasništvo BEZ NAKNADE.

  Prijedlog:
  Ministarstvu treba poslati vlasnički list i sliku budućih apartmana da vidi kome je i za što ustupilo zemljište.

 74. Novo Doba
  05.05.2013 u 11:32

  Toni može biti načelnik još sto godina,ali jedna je činjenica a to je da je 100% zaglibio u kriminal,da je nepotizam 100% u općini Preko,da manipulira ljudima kako bi što duže izbjegavao ruku pravde jer pravosuđe ne može ili ne želi raditi svoj posao. Toni nek si nam ti zdrav a mi i dalje idemo ponosno u bolje sutra.

 75. @Mi znamo
  05.05.2013 u 11:42

  Ko o cemu, kurba o postenju. Di su vam razni presjednici stranke.
  Nek ti i dica budu tako postena.
  Ante se poigrava vasim zivotima. Odnosno njegov naredbodavac cmeko. Zar vam je sve jedno sto je izigrao cijelo misto. Sto si dobio izgradnjom tog rugla u selu. Trajektno pristaniste ste popusili.
  Sad toni sam sebi placa direktno iz opcinske kase za mjesecne karte parkinga.
  Di to ima na kugli zemaljskoj. Jadni narode di vam je mozak? U guzici?
  Zajeba je zbrega, podvali mu prasinu samo da mu ……. uzme dio posla. Sto ocekujes od prevaranta, da ce vas postedjeti. Dado je …….. naj prijatelja. Nesto vam ne stima u pogledu morala.

 76. Joško
  05.05.2013 u 11:55

  Pogledaj što su se nabrusili. Izbori su tu, strah je tu, uvrede počinju. Tako je to kada svoju egzistenciju gradiš na grbači naroda.
  Načelnici, zamjenici, predstojnici, direktori, direktorčići, poslovođe i ostali paraziti sve bi progutali samo da zadržite svoje fotelje. Ideologija bez ideologije.

  A vidi ovog gore, ‘Mi znamo oni neznaju’. Ako takvi vode općinu jadni smo ga.

 77. kako vitar puše
  05.05.2013 u 12:12

  Počeli su niski udarci,a to obićno krene kad je netko gubitnik. Pametnije bi bilo da metlu uzmete ………..

 78. @Tema - Trg u Preku
  05.05.2013 u 12:42

  E moj prijatelju, tamo gdje nema argumenata nema ni teme. Kao i uvijek sve privatne interese treba dobro zapakirati. Razvojni projekti i zapošljavan je politički celofan za mazanje očiju. Tko se danas više sjeća Trga u Preku i obećanja od prije sedam godina. Naći će oni neki novi celofan i tako od prigode do prigode. Da, trebalo bi poslati ministarstvu jednu razglednicu budućih apartmana, ali mislim da su se i oni u Zagrebu opametili pa zato nedaju Prkljug za besplatno.

  Rasprodaja nacionalne imovine traje već 20 godina i još će trajati do zadnjeg kamena. Tako je to u državi korupcije i kriminala. Ante Jerolimov je samo jedan od mnogih.

 79. @Malo vitra
  05.05.2013 u 13:05

  Kad si vec kod prasine, nije li poznato da se na mulu dila, ………… Sto se nacelnik malo ne pozabavi tom problematikom.
  Kako si, pa da neciji zet, necak, sin te brat nagrabusi. Samo je jedna osoba u cijelom …….. Preku pokusala stati na kraj tim rabotama. Nitko nije ima muda podrzati je, da se nebi nedaj boze nekom zamirili.
  Evo ovo je informacija s mula: Di se moze kupi dop?
  ……………………

 80. Ugovor
  05.05.2013 u 13:15

  Sa koeficijentom iskoristivosti 0,47 nema nikakvih apartmana i dobro je navedeno da parking također ulazi u taj koeficijent. Vjerojatno kod traženja građevinske dozvole parking nije ni spominjan jer inače projekt ne bi prošao. Mislim da je ključ svih vaših dilema u ugovoru sklopljenom na kupcem zemljišta. Tamo moraju stajati uvjeti i način provedbe kao i eventualne promjene.

  Zašto ne zatražite ugovor, to je javni dokument.

 81. @Svim hadezejcinama, ili ti nekadasnjim komunjarama
  05.05.2013 u 13:17

  Meni osobno, ne znaci dali je nacelnik Mujo ili Haso. Politika je naj niza vrsta zanimanja.
  Posteni ce nagrabusiti, dok igraci plivaju …….., i ne mrdaju, jer je dobro poznato da kad si upa ………. ne smis mrdati da ne potones dublje.
  Selo je ionako propalo. Nema vise onaj svoj identitet. Po mistu nam se setaju i diktiraju koje kakvi dotepenci.
  Sretno svim clanovima ADZEA, zivi bili, i nek vam bog pozivi mecenu, da mu mozete sto duze …….., drugo niste ni zasluzili. Ne mozes virovat dokle seze ljudska glupost.

 82. @ugovor
  05.05.2013 u 13:48

  Ma nema prvotnog ugovora. Na opcinskom vijecu se izbrisale sve bitne stavke udovora, koje su bile samo osigurac od potencijalnih kandidata za natjecaj. Tko bi isa ulagati u tako nesto ako unaprijed nije zna da ce moci raditi sto ga volja s tim zemljistem.
  Tamo ce cmekini napraviti naselje za svu svoju …….. rodbinu. Kuca na mociri je prodana.
  Nece valjda cijeli zivot gleda Ruseva …….. Hotel ti ide na zmorcu.
  Slijedeci korak je okupacija cijele plaze.

 83. kako vitar puše
  05.05.2013 u 14:43

  Nezavisna lista sa Ruševom na kormilu je ……….. more dobit samo par glasova od familije i to samo u Preku,a po drugim mistima niti jedan jer se i po listi vidi koliko mu je stalo do drugih mista u općini.

 84. Zadarski Bodul
  05.05.2013 u 15:01

  VAŽNA NAPOMENA:
  Molimo čitatelje da se suzdrže od komentara sa neprimjerenim sadržajima kao što su vrijeđanje, psovanje, zadiranje u privatni život i sl… Takav sadržaj prvom prilikom BITI ĆE IZBRISAN. Potičemo slobodno iznošenje mišljenja, ali u granicama pristojnog ponašanja.

  Unaprijed zahvaljujemo !

 85. @Malo vitra
  05.05.2013 u 15:24

  Rusev i nije neka opcija za spas sela. Konobari i zidari neka se drze svog posla.
  Nacelnik bi mora biti malo jace obrazovana osoba. Da ne dolazi u situaciju da mu se trebaju pisati lekture ko i buci.
  Za sad je bitno da nije SDP ili HDZ, jer se dokazala njihova spôsobnost vodjenja sela. I sto ce vam molim vas lipo toliko ljudi u opcini. Mislim na placene pozicije. Sto je to Nedo bitan u opcini osim sto omogucuje buci vecinu.Dva covika mogu voditi cijelu drzavu, ane jednu siku.
  Dakle ako je nekom interes da se zalaze za bolje zajednice mogo bi odraditi mandat ko i kerum, muhte. U vijecu ih je 20. HDZ izborno tijelo ima svoje osobne interese. Normalno da se boje “popusiti”. Opet kazem nije vise ni bitno tko ce biti nacelnik. Osim sto ce mu biti itekako tesko boriti se s dugovima opcine, dolaze mu i drugi problemi.
  Predlazem da se proda zgrada opcine Grofu, za otplatu duga i preseli opcina na novu lokaciju, zgradu uljarne. Stvar rijesena. Zadrzala bi se i uljarna.

 86. Vijećnik
  05.05.2013 u 15:49

  Kasniš sa prijedlogom, Uljara je već kaparana. Izborna pravila su također promijenjena, sada je 13 vijećnika u Općini.
  Za ovaj lopovluk je važnije Općinsko vijeće jer donosi prostorne planove i odobrava kupoprodaje većih vrijednosti.
  Mislim da je najveća kazna za Tonija još jedan mandat uz uvjet da HDZ nema većinu u Vijeću. Bez prodaje Općinske i Državne imovine Općina Prerko bankrotira u manje od godinu dana.

 87. Mutic
  05.05.2013 u 16:32

  Jel mogu pogoditi ko je kapara?
  Da nije Kazimira? Nema bankrota, dug je prebacen na Obale i parkove. Ipak su nesto naucili od Cacica.
  Zanima me kakvo je radno vrijeme u opcini i njenim firmama. Jel pocinje u 10 a zavrsava u 14?
  Predlazem glasacima da se podsjete i pogledaju video na youtube, ako su zaboravili za koga je radio nekadasnji grobar u Preku. Nije mi namjera nikog diskriminirati, nazalost doticni je nasanjkao pojedince u Preku. Necu reci da mi je drago jer je zalosno da se takav kriminal dozvoljava. Dogadjaju se upravo zbog toga sto se okrece glava na drugu stranu, “nije mene”. Nisu svi ljudi jednako sposobni, upravo zbog toga glasamo za nekog tko ce stititi interese sviju mjestana, a ne raditi upravo obrnuto. Stite se privatni interesi i interesi donatora.
  Cujem da se zabranilo clanovima HDZ-a da posjecuju Artic? TOLIKO O VASEM NACELNIKU

 88. Capun
  05.05.2013 u 16:51

  Nis zno da je Trg isprid Općine bi Državni. Do ka će Općinske dugove pokriva prodajon imovine. To mora stati jer više neće ništa ostati za buduće generacije. Marijo Lucin kad je govori ni zno s kin ima posla. Un gledo kako sačuvati, a Jerolimov kako prodati-dati svon Grofu.
  HDZ-u za svaki mandat triba jedna do dvi prodaje za namiriti sve te apetite.

 89. Re: Mutic
  05.05.2013 u 16:54

  Ajde, daj nam adresu na Youtube ! Hvala

 90. Mutic
  05.05.2013 u 17:20

  E,a bice skinuli. Nema veze, sigurno ste gledali. Samo provjeravam.
  Jos ostaje groblje za prodati i to je to. Tamo ce Grof napraviti mauzolej.
  Kako mislite da se namirivala lova za place opcinara. Iz njihove velike produktivnosti. Zaklali su kravu za dva snicela. Treba svima dati otkaz tko se zaposlio u zadnjih 10 godina. Revizija diploma, ucinkovitosti i sposobnosti, primiti na posao samo strucno osoblje. Uvesti par cigana da odvoze smece. Frano je posa ca iz komunalnog, sad vise nema tko upaliti misalicu jer su svi polu invalidi. Dok je panker bi u komunalnom nesto su i radili.
  PANKERA ZA NACELNIKA. pa da vidis kako bi se radilo.

 91. Artić Višak
  05.05.2013 u 17:33

  Tako ti je to u korupciji, nema za svih. Sve je dobro dok ne ispadneš trinaesto prase. Muči dok je dobro, a kad zagusti udri po tamburi.

  Više morala a manje interesa, to je naš spas.

 92. re artic
  05.05.2013 u 18:24

  Kad bi ljudi imali morala, ne bi nam trebali izbori!
  Nije to korupcija vec odraz politicke pismenosti i kolika sloboda vlada unutar stranaka. Ne mozes izreci svoje misljenje.

 93. 50%
  05.05.2013 u 18:57

  Pitanje političke pismenost proizlazi iz demokratske kulture. %50 ljudi izlazi na izbore. Od tih 50% njih 25% izlazi zbog raznoraznih privatnog interesa, a ostalih 25% luta u izboru. Takvom selekcijom nema pravih sloboda.

 94. Mutic
  05.05.2013 u 19:24

  Zelja mi je bila ukazati na stanje unutar stranaka. Nisu svi ljudi pokvareni, ali njihovo misljenje nailazi na osudu kolega ako se ne podudara s misljenjem lidera. Jos je i jadna cinjenica da se ne biraju ljudi koji nesto mogu napraviti, vec osobe koje su poslusne.
  Dakle koja korist od izlaska na izbore kad vec unaprijed znas da nema smisla. A alternativa vladajucoj stranci, mislim na lokalnoj i drzavnoj razini, su Bleke i Konji. Enio je ukazao na jedan svoj osobeni nacin da se moramo trgnuti, grana koja ne rodi plodom se reze. Bilo bi idealno kad bi se ljudi birali imenom i prezimenom, a ne po stranackoj pripadnosti, te uvesti probni rad na tri mjeseca kao i u svakoj bransi. Ne ispunis li osnove koje si obecao, letis.

 95. Re: Mutic
  05.05.2013 u 19:46

  Samo ću navesti primjere iz prošlosti kada se uhodilo i pratilo ljude koji su glasno negodovali a nisu bili članovi nijedne stranke. Samo su htjeli informaciju….a sistem je takav da informacija nema..Mjesni odbori su pacifizirani i u službi vlasti, Zbora mještana nema redovito, a kad ga i ima onda se on događa u nekoj usijanoj atmosferi i njime rukovodi načelnik….I opet nitko ništa ne smije pitati, svi ustrašeni itd…

 96. Demokracija
  05.05.2013 u 19:55

  Prije svega demokracija je proces koji traje. Jasno je da na političkoj sceni nema idealnih opcija ili ako baš hoćeš nema dobrih opcija, ali zato ima manje loših. Izabrati manje lošu opciju je također napredak. Zašto bi se lokalni HDZ mijenjao ako je siguran u pobjedu. Ako narod ne reagira onda nema ni promjene. Kako kod okreneš sve je u narodu i sve iz njega proizlazi.

 97. Toni i HDZ
  05.05.2013 u 20:05

  Naš otoka je zaslužio da ga vodi HDZ i ljudi koji znaju što žele i imaju viziju za razvitak i bolji život na otoku. Pobjeda je naša!

 98. Mutic
  05.05.2013 u 20:36

  Gle parafraze, “ljudi koji znaju sto zele i imaju viziju”, to ti je iz tesne koze, “Panticu ja imam viziju da budem kapetan bele ladje”, E vidis moj otok i moje misto nece nikad biti tvoje.
  Dok sam krvari za bolje sutra nisam ima viziju Grofovog spomenika i rugla od nacelnika.
  Mirises mi na zbuku. ALA DA SI TO TI.
  Ako ti je pod bolje sutra cinjenica da se neces moci proseta preko mula jer ce i to biti privatno onda izvoli.
  Malo ste dosadni, daj reci mi malo o toj tvojoj viziji, mozda me prosvijetlis. A da nije jos Toni dobio salabahter od Grofa. Pa ajde budite dosljedni i stavite Grofa za kandidata. Ionako on diktira sto ce se raditi.

 99. grobar
  06.05.2013 u 00:12

  E…grobar je pazarija dobro po otoku u rukavicama dok ni zadi malo… Ali o tomu se ne smi u javnost.

 100. Kleptovizija
  06.05.2013 u 00:16

  Ima on viziju kako rasprodati otok. Uvik isto, mi smo napravili ovo, mi smo napravili ono i tako u krug. Prvo reci koliko si potroši, a onda ča si napravi. Nije ti to didovina da se fališ.

  Koncesija na trajektu je čudo od vizije, skoro pa neviđeno.

 101. Vizija 2005.
  06.05.2013 u 00:41

  Anno Domini 2005. rano jutro, centralni Trg općine Preko.
  Načelnik Jerolimov dobio SMS VIZIJU, Trg podhitno predati meni, rasprava isključena. Enter, Šalje Zvonimir Nižić!

 102. Mutic
  06.05.2013 u 07:36

  Bojim se da vizije nisu bas jasne ni vama samima,
  Da je itko ima viziju sad, nakon tolikih godina na vlasti misto bi tribalo biti medju prvima u regiji. To sto se napravilo, pola je bilo pokrenuto prije pada komunizma, a druga polovica je napravljena zahvaljujuci prodajom svega sto je valjalo.
  Do godine ce se precani preseliti u intradu, jer nes moci do mora doj. Eno sad i parking na mulu ide u koncesiju na jedno 1000 godina. Nego jel se sto otkopalo oko vlasnistva koncesije na trajektu. Dali ste stavili u predizbornu reklamu i taj poslovni uspjeh obitelji Jerolimov.

 103. coffee shop
  06.05.2013 u 09:22

  Vidim da se jučer dobro podigla prašina. Nije Toni jedini, ima njih još kojima dolaze vizije.

 104. Ročište
  06.05.2013 u 11:28

  Zna li neko kad će suđenje načelniku. Vrime je da se pojavi prid sudon za joz u Sutomišćici. Ča je sa izmisli da ga noga boli.

 105. Profaca
  06.05.2013 u 11:33

  Blago se Pojoncima, Kukljičanima i Ugjoncima, u njihovin se selu ništa ne dogođo, bar ni viti na ovoj stranici. Vako bi Vas brzo moji Pojonci i Ugjonci zaburavili Sutomišćoci kad bi bili na vlasti. Sačuvoj nas Bože takvoga zla! Živi nama Mario Košta i Rušev Srečko ki ilegalno bazen ziđe u dvoru a kuća mu ni dozvolu nemo..živio Srečo, živio…
  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što ne blokirate komentare onih koji žele komentirati…HVALA!!!!!!

 106. Re: Lažni Profaca
  06.05.2013 u 12:04

  Opet nisi odgovorio na pitanje, gdje će premjestiti zelenu tržnicu? Radiš u Općini pa bi morao znati. HVALA !!!

 107. Glavočić
  06.05.2013 u 12:08

  Trebinje,kad me vidiš ˝Jebi me˝

 108. Pojanac
  06.05.2013 u 12:37

  Zašto bi pisali o Pojani kad je kod nas sve u redu. Kod nas nema kriminala kao kod vas u Preku. Nebi se začudio da vam USKOK pokuca na vrata.

  Check this: “ZMORAC NEKRETNINE d.o.o” i “EMONA” d.o.o Preko.

 109. Profaca
  06.05.2013 u 12:45

  Ma čudo ste od trojca (Profaca, Košta i Pršut) iako sumnjon da Košta vode piše jer ni un baš toliko upućen u ove Vaše pizdarije. Ma biti isto tako proziran po pisati pod Pojanac ni Van baš neka fora… E vidi se da je ovo pisao pravi Pojanac, “već 1565. godine u mjestu Poljana na otoku Ugljanu počeo se koristiti HRVAŠKI KNJIŽEVNI JAZIK”.
  Ma jadni ne bili..odi molim te Profaca naviga ili si možda na bolovanju zbog izbora, a ti Pršutu uvati se proizvodnje Pršuta i budi nešto koristan familiji, a ne si uvik crna uovca.
  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što ne blokirate komentare onih koji žele komentirati…HVALA!!!!!!

 110. re: Pojanac
  06.05.2013 u 12:48

  Pusti ga ča ne vidiš da je dobi zadatak privrčati da ne zagori. Skreće pozornost sa kriminala u Preku na Pojanu. To je stara Kumrovačka škola.

  Eno mu tema pa nek se njon bavi, a ne Pojanon.

 111. Anti Srbin
  06.05.2013 u 12:56

  HDZ Opština Preko to su vam bre sve deca bivših komunjara i špijuna iz historiskog sistema. Analizujući svakog lično došli smo bre do spoznaje da je nekom čale,nekom keva.nekom deda bio teška bre komunjara i pristaša onog sistema. U jednom od sledećih nastavaka obrazloženje o svakom. Ima tu bre i njih iz mešanih brakova koji imaju snagu da budu ekspanzovani od drugi bre. Zato HDZ-ovce uskoro historija o vašem poreklu.

 112. Re: Lažni Profaca
  06.05.2013 u 13:01

  Evo ga, napokon je PUKO! Reci Toniju da se ostavi čorava posla!

 113. Profaca
  06.05.2013 u 13:03

  Moj bre kad bi srbi stalno govorili bre onda se nebi bre zvali Srbi nego BRESRBI…

  Dalmatinski pršut je gastronomski specijalitet nastao sušenjem na dimu i buri mesa stražnjih (ponekad i prednjih) nogu svinje. Zbog svog specifičnog okusa i neobičnog načina dobijanja smatra se jednim od najorginalnijih proizvoda hrvatske kuhinje, a samim time je postao nezaobilazan dio ponude turističke, ugostiteljske, pa i privatne ponude ne samo područja Dalmacije već i ostatka Hrvatske. Po okusu i načinu izrade sličan je istarskom pršutu, te nekim šunkama u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske.

 114. Zulu
  06.05.2013 u 13:04

  U pravu si antisrbine.To je živa istina.

 115. Profaca
  06.05.2013 u 13:04

  Hvala gospodine Profaca, Košta i Pršut što ne blokirate komentare onih koji žele komentirati…HVALA!!!!!!

 116. San Sebastian
  06.05.2013 u 13:10

  Dalmatinski pršut je gastronomski specijalitet Dalmacije. Takav će i ostati jer Pršut voli Dalmaciju i Dalmacija voli Pršut. Stoljećima je opstao opstati će još.

 117. @LAŽNI Profaca
  06.05.2013 u 13:33

  Ma jesi vidi ti pokvarenosti, sad bi i Pojance uvali u svoju prljavu igru. Ljudi moji ne nasidajte na ove provokacije.
  Koliko je komentara napisa, a nijedan nema veze sa člankom. Koristi tuđe ime i vriđa, čak je i DROGU uvali u igru.

  Dobi je zadatak od Tonija da podmeće i okreće pozornost sa njegovog kriminala.

 118. Jerolimov - Nižić - company
  06.05.2013 u 13:46

  Evo razloga zašto ovaj provokator podmeće i privrče. To su ugledne familje koje vode POŠTENI MALI PRIVATNI BIZNIS.

  ZMORAC NEKRETNINE d.o.o. matični broj(MBS): 070081498

  Sjedište/adresa: Preko (Općina Preko) Vrulja 2
  Temeljni kapital: 17.144.000,00 kuna (17 milijuna kuna)

  PREDMET POSLOVANJA:

  Poslovanje nekretninama, trgovina, ugostiteljstvo, iznajmljivanje auta i plovila, ……

  OSNIVAČI ČLANOVI DRUŠTVA:

  Marijo Dujmović – Zadar, Miroslava Krleže 1/E – član društva
  Zvonimir Nižić – Zagreb, Vinogradi 70 – član društva
  Davor Jerolimov – Preko, Soline 8 – član društva
  Kažimira Jerolimov – Preko, Soline 9 – član društva
  Dijana Vasilj – Zadar, Polačišće 9 – član društva

  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

  Davor Jerolimov – Preko, Soline 8 – direktor,
  zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan odlukom Skupštine društva od 20. studenog 2012. godine

  Bez komentara, HVALA!!!!!!

 119. Prasence
  06.05.2013 u 15:03

  Morati ce te zvati onog samana, da vam protumaci vase vizije. Ocito vam nije jasno sto ste htjeli rec. Najbolje bi bilo da vam muto odrzi govor.
  Ionako ce svi pljeskati, bez obzira sto Tuoni rece. “IN MEDIA REX” Na plakat ste mogli i staviti sliku mazicevog tovara. To bi bio pravi odraz situacije na otoku. I tovari su pobigli, nema se za isti.

 120. @Jerolimov - Nižić - company
  06.05.2013 u 15:20

  Ko je to Kažimir Jerolimov?

 121. @profaca
  06.05.2013 u 15:57

  Kome ti pivaš Profaca…’ OTIŠLA JE D……A’ ?

 122. @Lažni Profaca
  06.05.2013 u 17:06

  Budi faca i napiši svoje ime, a ne ovako pederski podmećeš. Slabo si kamuflirao ove srpske pesme, HRVAŠKIM KNJIŽEVNIM JAZIKOM iz 1565.

 123. N.N
  06.05.2013 u 17:54

  Samo vi pišite o Profaci,služite se njegovim imenom, ispušite se do kraja, gadite ga do besvjesti,ponizite ga maksimalno. Ali jedno zapamtite to je čovik koji neće nikom ostati dužan taj te čeka budi siguran u to. Znam ja tu beštiju!

 124. @Kažimir
  06.05.2013 u 18:25

  Nije Kažimir nego Kažimira. Nisi dobro pročita ime, to je žensko ime. Ona je mater on Načelnika Ante Jerolimova i Dade Jerolimova ča drži kafić i parking na trajektu. Je čudno ali izgleda da i ona sudjeluje u ovom poslu sa Grofon.

 125. Zelena tržnica ?
  06.05.2013 u 19:00

  Nikako da dobijem odgovor od ovih Općinara. Bave se književnošću, pišu pjesme, rješavaju križaljke, ali odgovora nigdi.
  Pitanje: Ako Grof digne apartmane na Konzumu, di će onda biti zelena tržnica i ribarnica?

 126. Svrsi je kurbin pir!
  06.05.2013 u 21:15

  …… Ko ti je slatkorjeciv cuvaj ga se. ………….. Dobi je posa na racun HdDZa. Prodo vas je, cijelo selo. Jeli vidite ko potpisuje odluke opcinskog povjerenstva. Mogo bi neko i sanaderu drusto pruziti. Vjezbaj triumf i duplu briskulu Pavine. Stize USKOK. Evo sutra saljem zahtjev u ministarstvo.

 127. Usran McGowan
  06.05.2013 u 21:24

  Samo da piton nešto. Imon 300000 eura viška pa bi hti novu uljarnu napraviti. Imo li di mista u Preku?

 128. Muto
  06.05.2013 u 21:29

  Imo na mulu. Kod cmekije u podrumu.
  More se i u opcini ko presa staviti. Ako ti je moderan pogon, sve moze u bondija.

 129. Usran McGowan
  06.05.2013 u 21:42

  Ma nojbolje bi bilo kod Matije na Zovršću. Odmo sa stabla pod presu.

 130. Muto
  06.05.2013 u 21:48

  A kad ce inspekcija ko nacelnika. Jeli mu heres da racun ca mu je kucu digo na racun marine.

 131. Muto
  06.05.2013 u 21:50

  Blento bazen ti je uz drzavni poticaj. Malo se informiraj. A sto je sa kanalizacijom i cacicem

 132. %
  06.05.2013 u 21:53

  Zbuka, AJDE SE MMALO OBRAZUJ BRE. Pitoj oca di mu je crvena knjizica

 133. Mujsa
  06.05.2013 u 22:16

  Blago munjenima.
  Eno grof jonca pece pojte ga zabavljati ko dvorske ….. Mozda vam koju koscinu baci.
  A cacicu je nacelnik da posa, sad se pitam ka ce ga zavrsiti. Tesko je lazljivac biti kad nisi inteligentan. Neznas ni sam sto si izlaga, pa sam sebe uvjeravas da je laz u biti istina.

 134. Brižić
  06.05.2013 u 22:18

  hhhhhahaahhhhaahaha, buhahhaaahahhhaa, hahahabuaaaaha.

 135. Profaca
  06.05.2013 u 22:33

  Ma nojboje da se Profaca u Pojanu preseli tamo je uvik dobrodoso, a mozda bi ga vise slusali nego u sutomiscici….Profaca nas covik! Uvik na mistu i za mesto. ……… Profaca nacelnik 2013-2017, Rusev donacelnik 2013-2017…To je to, nas i vas izbor.

 136. domoći
  06.05.2013 u 23:04

  PUNO LIPIH STVORI… NAPIŠITE KO JE DIZO RUKE DA SE OVO DOGODI PRIJEKU JER NISU MOGLI SOMI GLASATI,A MOŽDA SE NOJDE I NEKI ČA NEMO TAKO DEBELI OBRAZI

 137. Zadarski Bodul
  06.05.2013 u 23:21

  VAŽNA NAPOMENA:
  Molimo čitatelje da se suzdrže od komentara sa neprimjerenim sadržajima kao što su vrijeđanje, psovanje, zadiranje u privatni život i sl.. Takav sadržaj prvom prilikom BITI ĆE IZBRISAN. Potičemo slobodno iznošenje mišljenja, ali u granicama pristojnog ponašanja.

  Unaprijed zahvaljujemo !

 138. fejsbuk
  06.05.2013 u 23:53

  vo triba sve dati na fejsbuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 139. Rasprava
  07.05.2013 u 00:14

  Gledam ove komentare i primjećujem da su neki ljudi ovdje poslani sa samo jednim ciljem, a to je napraviti nered. Mislim da bi takve trebalo izbaciti sa ovog portala kako ne bi smetali drugima.
  Sviđaju mi se komentari koji donose nove stvari i upotpunjuju članak ili barem konstruktivno govore o nekim sličnim temama. U ovom članku se više puta spominjao koeficijent iskoristivosti i dobro je da se pojasnilo što on znači. Također neki su dobro primijetili da je građevinska dozvola zakonski upitna po pitanju koeficijenta iskoristivosti. Vidim da nije objašnjeno što ulazi u bruto površinu zgrade pa bi dao mali doprinos vašem članku.

  U građevinsku BRUTO POVRŠINU uračunava se površina svake etaže zgrade koja ima pod projektiran tako da služi namjeni zgrade i ako je do te etaže, odnosno prostora projektiran trajan i siguran pristup. Prema ovakvoj definiciji spomenuti parking na krovu Konzuma ulazi u bruto površinu zgrade.

  Pozdrav!

 140. @Rasprava
  07.05.2013 u 09:15

  Nema nikakve sumnje da je parking posebna etaža. Čak i potkrovlje može biti etaža ako ima dovoljnu visinu i ako ima normalan pristup. Balkon i terase isto ulaze u površinu zgrade. U svakon sulčaju tribalo bi viditi što je sa građevinskom tu nešto smrdi.

 141. Građevinska
  07.05.2013 u 09:43

  Ma kakva građevinska! Oni nemaju uporabnu dozvolu što znači da im nešto nije u skladu sa glavnim projektom. Građevinska možda i je uredu ali je pitanje što je od toga napravjeno. Kad čuju čija je zgrada inspektori obilaze u širokom luku, znaš kako to ide.

 142. re: Građevinska
  07.05.2013 u 10:50

  Čekaj malo, građevinska dozvola mora biti u skladu sa detaljnim planom uređenja, a u njemu jasno stoji da je na krovu 20 parking mista. To se vidi gori na slici lipo u crvenoj boji.
  Onaj ča daje gragevinske dozvole mora znati ča je postotak izgrađenosti. Ako je 47% onda nema mista za parking i prizemlje. Jedno more ali zajedno ne.

 143. Dropulić
  07.05.2013 u 11:19

  Korupcija je to, korupcija!! kako je mogao odobriti prostorni plan u kojem postoje suprotnosti. Objekt na glavnom trgu u Preku označen sa K1-1 ne zadovoljava postotak iskoristivosti zgrade Kis=0,47. Za stručnu osobu ne postoji opravdanje da nije znao ili vidio kao što naš Kalmeta često govori.

 144. Nema parkinga
  07.05.2013 u 11:54

  Taj plan je ponovno izmjenjen i tamo više nema parkinga. Sada su predviđena dva kata i taj koeficijent povećan na 1,00 ili ti 100%.

 145. @Dropulić
  07.05.2013 u 12:00

  Pusti Kalmetu nije mu lako. On bi u mirovinu, a Karamarko ne da. Igra s njime ruski rulet, pobjedi ili si gotov. Nije lako izdržati taj pritisak.

  Jučer sam gledao na Novoj TV anketu izbora u Zadru u režiji Mislava Bage. Osnovna poruka Bagine analize je bila: AKO ŽELITE DA KALMETA IZGUBI OSTANITE DOMA. To je toliko glupo da ne može biti gluplje. Ne znam na osnovu čega je izvukao takav zaključak.

  Poznato je da HDZ ima najbolje organizirano članstvo i infrastrukturu općenito i da mogu biti ugroženi samo ako izađe veliki broj ljudi na izbore. To je čista logika.

 146. @Nema parkinga
  07.05.2013 u 12:25

  Opet ne štima. Sa koeficijentom izgrađenosti 1,00 može biti prizemlje i jedan kat, a ne dva kata. Kako misle to izvesti?

 147. Dropulić
  07.05.2013 u 13:13

  Pa koliko ima tih izmjena Detaljnog plana. Ovo je gore od uobičajene korupcije. Prvo se napravi objekt, a tek onda detaljni plan uređenja. Mislim da je ipak ovo malo previše.

 148. Ovrha > @Dropulić
  07.05.2013 u 13:39

  Slažem se s tobom, veća izlaznost ne ide u prilog HDZ-u. Netko se očito trudi izgubiti. SDP kao socijal-demokratska stranka ima kandidata BANKARA, nije li to glupo. Njegov bankarski background sigurno nije mamac za obične građane koji žive od svog rada i grcaju u kreditima.

  Jedan od sinonima kriminala u Zadru je HYPO banka u kojoj je Ivo Bilić ni manje ni više nego član uprave. Gdje je tu vjerodostojnost. Kao što sam već rekao, neko se očito trudi izgubiti ove izbore!

 149. @Jerolimov - Nižić - company
  07.05.2013 u 14:39

  Sam naziv firme govori o planovima. Sigurno će Grof preseliti na Žmorac kad je prodo kuću.

 150. EMONA d.o.o.
  07.05.2013 u 15:17

  EMONA d.o.o. matični broj(MBS): 110007966

  Sjedište/adresa: Preko (Općina Preko) Trg hrvatske nezavisnosti 1/A

  PREDMET POSLOVANJA: …., upravljanje i održavanje parkirališta, premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, prijevoz putnika i tereta, djelatnost športskih luka, kupnja i prodaja robe, POSLOVANJE NEKRETNINAMA itd ….

  OSNIVAČI ČLANOVI DRUŠTVA:

  Davor Jerolimov – Preko, Soline 8 – član društva
  Ana Ciketić, Zagreb, Vinogradi 70 – član društva

  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

  Ana Ciketić (Nižić), Zagreb, Vinogradi 70 – direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

  Bez komentara, HVALA!!!!!!

 151. Opa cupa
  07.05.2013 u 15:44

  Što je sad ovo, čer od Grofa i brat od načelnika u zgradi Općine otvorili firmu. Na koji se parkiralište odnosi ovo poslovanje Emone. Poviše Konzuma više nema parkirališta!
  Da ni možda na mulu?

 152. re Opa cupa
  07.05.2013 u 17:58

  Parking na trajetnom pristanistu. Tu je direktno iskoristio nacelnik svoj polozaj, za svoj privatan posao. Dakle kao nacelnik nije vidio interes u tom poslu ali zato u krugu obitelji jest. Uskoro i na mulu, isprid Konzuma.
  Sam natjecaj se treba ponistiti! Jer su se sve stavke iz izvornog detaljnog plana promijenile.
  Teba ih kolcima potirati iz mista. Ukrcati u onu skodu zelenu, pa nek gibaju pu Splita.
  Sobzirom na sve malverzacije koje su dogadjaju, neznam zasto jos uskok nije doso u opcinu. Ocito nam pravna drzava funcionira samo u sluzbi pojedinaca. Nema nam pomoci.
  I ne zaboravite da tko god dobije izbore nista se bitno nece prominiti. Pogotovo ne u vezi Grofa. Previse je ljudi omastilo brk. Samo mi je smijesna jedna cinjenica, gdje god da je postavljena pumpna stanic za odvodnju, eto ti Grofa tu u blizini.

 153. Pumpna stanica ?
  07.05.2013 u 18:51

  Na što ciljaš sa tim pumpna stanica za odvodnju? Na koji bi se način mogao okoristiti sa tim. Odvodnja je po zakonu javno dobro i ne može se ni na koji način privatizirati ili dati u koncesiju.

 154. re Opa cupa
  07.05.2013 u 19:33

  Samo kazem da svaka ptica svome jatu ide, makar i nesvjesno.
  Kad ti moram crtati, vidi se u kojoj si stranci.
  Samo zato sto u nesto ne vjerujes ne znaci da to nije istina.
  Malo sam sarkasticna osoba. Nazalost vidim neke stvari koje vecina ili ne zeli ili ne smije vidjeti, a nedaj boze da to kaze javno. Eto jedan je istupio javno, dali iz osobnog interesa, nije me briga. U nasem maloumnom drustvo, a to nije samo zadnjih posljeratnih godina, tko god nije za, automatizmom se svrstava u rang opce narodnog neprijatelja. Dobro poznati scenariji progona svih neistomisljenika za vrijeme komunizma. Sto je neto ovdje vec reko, mozes istirati ljude sa balkana ali balkan iz njih ne.
  Reci molim te zasto se sad planira premjestaj pumpne stanice na zmorcu, na drugu lokaciju. Dodatni troskovi. Koliko se platilo za svaku maslinu koju se posiklo na bivsem parku isprid skole. Nije to trg bio, nego park. Na kojem su se dica igrala. Igraliste kod stare skole otelo se dici. Ima li jos sto.

 155. Feud - Emona d.o.o.
  07.05.2013 u 19:51

  Po opisu poslovanja Emona može pokriti cijelu trajektnu luku. Parking, trgovine, lučica-marina, pauk služba, autobusi, a možda i trajektni promet ako se to privatizira.

  Za koju godinu će se svi zajedno premjestiti u Zagreb kod Grofa i odatle upravljati svojim feudom preko lokalnih vazala. To je sudbina naše Općine i naroda koji svakim danom sve veći slijepac biva. Ne znam što bi se još trebalo dogoditi da narod progleda ili je možda normalno to što se događa ?

 156. domoći
  07.05.2013 u 22:50

  A je ih ki more zaustavi ,kad na listi ili ti oni ča će diza ruku polovici općina ploćo kredit.Neki glumu heresa a nekima je doktor prepisa puno kalcija.Ima i novi šofjer jer dvo su malo.

 157. Užas ! ! !
  07.05.2013 u 23:02

  Ovo je sramota kakve nema u ciloj državi! Svugdi se krade, ali ovako još nisam vidi. Oni čak ne kriju svoj familiajarni posao, a znaju da je to kazneno djelo.

 158. domoći
  07.05.2013 u 23:12

  To ni familijarni poso nego općinski pretvoren u familijarni i dobiješ dva šofera od 0-24. 10% se voze bolesni a 90% bolesnik

 159. Kaznena djela
  07.05.2013 u 23:40

  1. Zlouporaba položaja i ovlasti
  3. Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
  2. Nezakonito pogodovanje

  Što čekate, neka neko više napiše te kaznene prijave i preda USKOK-u u Zagreb. Ovoliko dokaza nema ni protiv Sanadera.

 160. Debeli Obraz
  08.05.2013 u 09:42

  Muka me uvati kad vidin ovo. Svaki dan razgovorn sa ljudima ki znaju za ovo i pokvoreno muču. Tribalo bi ovo, tribalo bi ono i svi pametni. Kakov moroš biti čovik da zatvoriš oči kad ovo vidiš.

 161. Bubrig u loju
  08.05.2013 u 09:45

  http://www.zadarskilist.hr/clanci/07052013/rumunji-dolaze-u-nauta-lamjanu-prosli-put-nisu-nista–platili-skveru

  e i…kod Ruševa su smješteni,a Mario Košta sindikalac za Nautu lamjanu nositelj liste i kandidat za donačelnika…stvarno lipa priča za oprati malo šoldov..a..ča novo govorite..Malo sere po novinama po sa ka je uvati priliku za čakoli zarodi sa je s Ruševun u dilu..jadna majko ča ih rodi… samo da i uovce u korupciju ne budu upletene!? još mu je i lamjana bazen uzidala, a košta tobož zastupo radnici..zastupo un sebe i svoju guzicu…

 162. Zakon šutnje
  08.05.2013 u 10:32

  Puno toga si izgovori ali ni jednog dokaza. Najlakše je tako pljucati po ljudima i ostati živ. I da je to sve istina ča govoriš neznon kako to opravdivo načelnika i kriminal ča je učini. Ča bi ti ti da bude 1-1 i nikome ništa, da svi muču ka i prin. Reci nešto o načelniku ako si pošten!

 163. Bubrig u loju
  08.05.2013 u 10:40

  Muka me uvati kad vidin ovo o Košti i Ruševu. Svaki dan razgovorn sa ljudima ki znaju za ovo i pokvoreno muču. Tribalo bi ovo, tribalo bi ono i svi pametni. Kakov moroš biti čovik da zatvoriš oči kad ovo vidiš.

 164. Usporedba
  08.05.2013 u 11:48

  A je ti neka usporedba, općinski trg, restoran na žmorcu i trajektna luka kontra sindikata iz Lamjane. Jeli ti uopće znaš tko je vlasnik Lamjane, jesi kad čuo za Jupiter Ariu. Jeli znaš tko su vlasnici Jupiter Adrie. Jeli znaš tko su vlasnici HERES UGLJAN d.o.o što je kopao kamen u Lamjani.

  HERES UGLJAN je optužen za kriminal u Lamjani i to je činjenica, a ne rekla kazala kao što ti trabunjaš.

 165. re Debeli Obrz
  08.05.2013 u 12:03

  http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=18
  Tu ti je link. Mozes lipo anonimnu prijavu poslati. Cisto sumnjam da to neko cita.

 166. Anonimka ?
  08.05.2013 u 12:37

  Ma kakve anonimne prijave. Zašto bi netko čitao anonimku. Kak će USKOK nači svjedoke ako svi žele biti anonimni. Sad vidim u čem je problem.

 167. Tuga s juga
  08.05.2013 u 13:27

  Da li su ti poznati slucajevi na Zadarskom sudu. Sve je hobotnica svojim krakovima obuhvatila. Ne moze se mali covjek nositi sa tolikom korupcijom. Doticni je posjednik pola Zadra, druga polovica je njegovog frenda.

 168. Narodna
  08.05.2013 u 13:43

  Ima jedna dobra stara narodna….”Kako došlo, nako pošlo….”

 169. Tuga s juga
  08.05.2013 u 15:24

  Jedino je rijesenje mladi ljudi, bez opterecenja proslosti ili nekog rodbinskog klana.
  Dok nam glavnu rijec budu vodili konobari s kupljenim diplomama, mesari, zidari bez dana skole, nema napretka. Obrazovani ljudi koji imaju, ne viziju kao neki sadasnji, vec plan kako dovesti u red sav kaos proizaso pustolovinama segrta Hlapica. Nema napretka preko noci. Svu imovinu koju prodas vise nikad ne mozes nadoknaditi. Treba nam nova i moderna uljara, hotel, ali ne na prodaju nego u koncesiju imovine. Uvesti reda u lukama ilucicama, istezalistima. Ne treba bas puno da bi se krenulo. Samo ljudima treba objasniti da bez odricanja, ali svih, nista nece na bolje krenuti.
  Sad se vidi pravi rezime vladavine HDZ-a ISDP-a. Nesposobna grupa bedaka. Kamarila, ala Pinoce i Hugo Chavez. TOCKA.

 170. HRABROST
  08.05.2013 u 16:12

  Zaboravi Zadar i anonimne prijave, od toga nema ništa.

  Treba imati malo hrabrosti, skupiti svu dokumentaciju, napisati kaznenu prijavu, potpisati zajedno sa svjedocima i odnijeti u ZAGREB na USKOK. Ne zaboravi u dva primjerka od kojih jedan ostaje tebi. Iskopiraj taj primjerak prijave i objaviti u medijima ili barem na internet portalima. Sretno!

 171. @EMONA d.o.o.
  08.05.2013 u 20:46

  A di je nesto Lenko Celent. Ča ni un bi vlasnik Emone. Kako to da ga ni viti među vlasnicima.

 172. re: EMONA - Celent
  08.05.2013 u 21:04

  On je odradio svoju glumačku ulogu. Ozbiljni lokalni poduzetnik koji preuzima trajektnu luku Preko bio je samo Bypass (premosnica) u sukobu interesa. Kako bi bilo da je načelnik zatražio od županije da prepusti koncesiju svom bratu ili gazdi Nižiću, to bi ipak bilo previše.

  Zanimljivo bi bilo vidjeti što je motiviralo Županiju da ustupi koncesiju Celentu. Zašto se odrekla boljih ponuda koje bi sigurno došle u jednom pravom javnom nadmetanju.

 173. jojo
  08.05.2013 u 22:20

  Biti će unaprid skupova pa da vidin imo li od svih ovih ča pišu ki jojo da postavi pitanje iz interesa ili hrobrosti

 174. Tuga s juga
  08.05.2013 u 22:39

  ajde JOOJO potpisi se
  Ostavi mi mail da ti postavim pitanje! Dobro zna nacelnik ki ima jaja a ko ne. Ne cu ga imenovati, ali cini mi se da mu je netno postavi pitanje. Sad mu je potrebna podrska svih te trckara od jednog do drugog.
  Nisu tu u pitanju normalni ljudi, s kojima mozes raspraviti probleme. A na kraju zbog cega bi mi morali postavljati pitanja. Zar je on od boga dan. Da ima imalo postene namjere svi poslovi untar opcine bili bi transparentni, i javni. Jos vam nije doso oganj do guzice ali cekaj, brzo ce te ga popljuvati ko sto ste i sanadera. To vam je bio nacelniku uzor. Plavi suskavac i crvena kravata, vata, vata, vata…

 175. domoći
  08.05.2013 u 22:40

  Friška molta iliti žbuka nezno što je biti bubrig u loju ali neka pito šefa di nabaviti maturu za minjati sijalice i kako bez pameti imati visoku skulu.Kako zaroditi šoldi ga nepitoj jer triba puno takovih “naivnih ko sobarice”ki nikad neće znati kako je bubrigu.

 176. jojo
  08.05.2013 u 22:55

  Kad bi se čovik foli kolika su mu jojo niko mu nebi virova(moja do kolena)a kad ih pokože svi bižu ,ajde budi pametan.
  A ti tugo mi se činiš bistar pa mi reci kako DRAGI VOĐA može objasniti imovinsku karticu?

 177. majke mi
  08.05.2013 u 23:25

  Jo nemon ništa,mati zemljišta ,žena stanovi,brat poslovni prostori,prijatelju san da općinsko, oca u SDP ,Žbrega na ličenje da nesmjeto a Mariju dva kampanela od trideset metri i majke mi netribo mi ispovid.

 178. nojeva jojo
  08.05.2013 u 23:39

  Kako postaviti pitanje pinokiju koji ne razlikuje istinu od lazi. Kad bi pinokiju rasla jojo umisto nosa bio bi ko bacva sa pajetima.
  Pitanje: di ce biti pjaca i ribarnica kad dignu konzum na kat.

 179. uskok
  08.05.2013 u 23:52

  momentalno tj uskoro će se podignuti tužba za zadranku i sve špekulacije sa malim dionićarima koji su davnih 90 izgubili svoje udjele u našoj poštenoj pretvorbi!!!
  glavni akteri te pretvorbe zadranke bili su grof i zrilić!!!

  dali možda znate da se niti jedan odvijetnik ili odvijetnička kuća u zadru nije htijela se primiti posla oko te tužbe malih dioničara za zadranku, već su uz svu muku našli neku odvj. kuću u rijeci pa ce uskoro podnijeti tužbu!!!

  eto pa sad ti reci nešto, da mi je znati koliko će to godina trajati!!! jednostavno ovaj narod sve političke elite, tajkune, svu vlast u bilo kojim institucijama, sudovima, bolnicama itd treba mijenjati!!!!!!!

  teško….

  jer je hrvatska 2. u svitu po korupciji!!!

 180. Đepeto Nižić
  08.05.2013 u 23:53

  Ne dirajte mog debelog Pinokija on je samo lutka na koncu i to bez jojo.

 181. re: uskok
  09.05.2013 u 00:27

  Žalosno je da u Zadru nema odvjetnika, a vjerojatno i sudca koji može uči u pravnu bitku sa ovim ljudima.

  ADRIATIC INSTITUT za javnu politiku uputio je pismo Angeli Merkel za zahtjevom da Hrvatska prihvatiti strane gostujuće suce i tužitelje iz zemalja sa snažnom vladavinom prava.

  S gornjom pomoći, hrvatska država će izvršiti povrat više od €11.4 milijardi nezakonitih financijskih odljeva koji su izašli iz Hrvatske kroz kriminal, korupciju i utaju poreza i zapljenji nezakonito stečeno bogatstvo hrvatskih političara, vladinih dužnosnika i njihovih privatnih partnera u kriminalu i uplati ih natrag u hrvatsku riznicu.

 182. Tuga s juga
  09.05.2013 u 08:00

  Sve sto imam sam ukra, sam ukra, bam bam!
  Nek krcmari i slobodni zidari prikazu poreznu prijavu.
  Ima se meze se vala dragom bogu!
  Statistika za prosli mjesec kaze da je promet ugostiteljima porasao za 38% u odnosu na proslu godinu. Izgleda da smo izasli z krize.
  Braco mu kupuje brod od milju i po, dok istovremeno prijavljuje 200 KN prometa dnevno.
  Izdaci za radnike i najam prostora ne slazu se s ukupnom zaradom.
  Sad kazite da neprijavljivanje prometa ne znaci kradja. Kradja sviju nas, nase dice.

 183. Fiskalizacija Općine
  09.05.2013 u 09:36

  Što bi se sve našlo u Općinskim računima zamisli koliko tu ima dubioza.

  Pitanje je bilo zašto je županija prepustila koncesiju Celentu, pa zato što je to Grof naredio. Za svoj aktivnost Celent je nagrađen drugom koncesijom. Nažalost svi su na prodaju i to je razlog zašto ovdje nema napretka.

 184. @Fiskalizacija Općine
  09.05.2013 u 10:51

  Općinski računi su uredni. Postoje financijski izvještaji koji to potvrđuju i nikada nije pronađeno nešto protuzakonito. Možete se truditi ali nećete ništa pronaći.
  Tralala….

 185. Kako da ne
  09.05.2013 u 11:31

  Izvadite ugovore i usporedite sa računima pa ćeš vidjeti rupa. A što bi tek bilo kad bi se gledali preplaćeni ugovori i lažne fakture. Ne proda li Općina komad zemlje ili proda koju zgradu bankrot je neizbježan.

  Što ti znači financijski izvještaj, tko je to radio i za koga?

 186. Završni račun
  09.05.2013 u 12:52

  Svake godine proračun 20 miljuni i unda padne na 5 miljuni i to bez rebalansa. Napravili smo ovo, napravili smo ono, a ki je to ploti i koliko ni riči.

  Koliko su rasprodali imovine nisu ništa napravili. Rasprodali Preko, rasprodali Sutomišćicu, rasprodali Lukoron, rasprodali Ugjon i to je malo ča još planiraju. Glodna je ta hobotnica ća sve više išće jer kako bi ostali na vlasti ako ne podkupjivanjem.

  Završiti će i taj kurbin pir prije ili kasnije, a unda će se činiti provi računi koje će nažalost plotiti naša dica!

 187. @ EMONA doo. za Završni račun
  09.05.2013 u 17:47

  Pogledaj ovaj nepotizam pa će ti biti jasno kakav je ZAVRŠNI RAČUN. Djeca KMETOVI kao i njihovi djedovi, samo što je ovo 21 stoljeće. Veliki je to ‘NAPREDAK’, nema što!

 188. Tuga s juga
  09.05.2013 u 19:54

  Jesi dosta farba’? …a šta ja znam.
  Za HDZ-”ovce” Pogledajte u nedilju prije mise, youtube.
  A mogo bi i don Mariooo, kliknuti.
  Stavite u ruseva video zid i pustajte ovo cijelu sedmicu. Mozda kojem HDZ-”ovcu” i dojde do mozga.

 189. Tuga s juga
  09.05.2013 u 20:03

  HDZ zna! – necenzurirano
  Pogledati obavezno!

 190. Tuga s juga
  09.05.2013 u 20:06

  http://www.youtube.com/watch?v=iFA8er6_l7Y

 191. Tuga s juga
  09.05.2013 u 20:09

  http://www.youtube.com/watch?v=HRYYqkK7lc8

 192. Tuga s juga
  09.05.2013 u 20:14

  http://www.youtube.com/watch?v=HyvWIYLs430

 193. Glavočić
  09.05.2013 u 21:18

  Zadarska mafija – Hypograd

  http://www.forum.hr/showthread.php?t=576732

 194. re: Tuga s juga
  09.05.2013 u 22:00

  Ovo je fantastično, ovakve stvari ne možeš ni čutu ni vidjeti na televiziji. Mi u Zadru dobro osječamo o čemu se ovdje govori. Samo se sjetite uloge Zdenka Zrilića u Hypo banki. Mislim da je nedavno i ispitivan u Austriji.

 195. ŠKODA
  09.05.2013 u 22:35

  Ante škoda općinu proda,općina mu gori a un šoldi broji.
  Ma ne munitu

 196. Jupiter Adria
  09.05.2013 u 22:49

  Hoće li neko otkriti vlasničku strukturu Jupiter Adrie. Najveći investitor na otoku, a ne zna se tko stoji iza kapitala. Mislim da bi Kaljani i Prečani voljeli znati tko stoji iza imena.

 197. Nostalgija
  09.05.2013 u 22:51

  Kako nan je lipo bilo na parapetu ćakulati koliko Guzić more izisti ,Žante žuriti ,Kažo popiti,kad će čehinje u hotel da se galebi nasmiju a sad samo proklinjemo ki ih je vrnu nazod .Zato dobro razmislimo jeli pametno da nam jedon “čovik”kroji sve ili imo kruva za svih.PAMETNO SA OLOVKUN

 198. Recepcija zna
  09.05.2013 u 23:05

  Znam iz prve ruke ča je lipo bilo. Muzika i ples na terasi, a čehinje u prolazu, BUDETE SE MNOU TANCOVAT.

 199. Sonderkommando
  09.05.2013 u 23:17

  Nisam sve pogledala, ali ovi linkovi su nevjerojatni, pravo osvježenje prema nacjonalnim televizijama. Latinica je bila zadnja emisija koja se bavila sličnim stvarima. Di je sada Denis Latin?

  Austrijske vlasti formirale su specijalnu istražiteljsku jedinicu, takozvani Sonderkommando Hypo, koja je dobila u zadatak da istraži sve sumnjive transakcije ove banke.

  Što mogu napraviti sudci i državni odvjetnici koji žive u istom gradu sa mafijašima. Zašto se i u Hrvatskoj ne osnuje posebna jedinica koja bi se bavila financijskim kriminalom.

 200. re: jojo
  09.05.2013 u 23:23

  Što ti je to jojo. Jojo pa jojo, koja vam je to fora?

 201. Mujsa
  10.05.2013 u 09:41

  Sto imate reci na ove video klipove, postovani patrioti.

 202. @ re: jojo
  10.05.2013 u 10:37

  To ti je lokalni dijalekt, A se pretežito izgovara kao O.
  jojo = jaja. Kaljski je još arhaičniji i zapravo se radi o diftonzima UO i OA.

 203. Bez prostora
  10.05.2013 u 10:52

  Preko je mjesto bez slobodnog prostora. Zadnje što je ostalo je Trg ispred Jardina. Šteta je bilo prodavati Trg Hrvatske Nezavisnosti, tamo se moglo napraviti rekreacijska zona, dječje igralište (košarka, rukomet i sl…). Kakvo je to glavno mjesto u općini, a da u njega jedva uđeš i izađeš. Ljeti se nemaš gdje parkirati za obaviti nužne poslove. Zašto ljudi koji vode Općinu nisu razmišljali malo o budućnosti, zato i postoje prostorni planovi.

  Video klipovi su interesantni, ali je upitno u kojoj su mjeri istiniti. Bilo bi dobro kada bi se navodi potkrijepili dokumentacijom kao što to rade na ovom portalu!

 204. Mažuranić
  10.05.2013 u 14:26

  Koliki je udio Dade Jerolimova u firmi Emona d.o.o., mora biti dobra zarada na Trajektnom parkiralištu. Može li se negdje dobiti taj podatak. Pitam zbog toga što me zanima u koliko se vremena može isplatiti investicija. Takva prilika se rijetko ukazuje.

 205. matematika
  11.05.2013 u 23:22

  800 000 prodan restoran
  - dug ?
  - žena 250 000-300 000
  -kuća 200 000-250 000
  -brod 250 000 300 000
  + brod prodan 150 000
  -trajekt 800 000
  +bmw 5000
  + ljubavnica 0
  -mercedes 85 000
  -17 144 000 kn /5*2=6 857 600 kn = 914 347
  min=1 459 347 juro
  Lipo nas pokralo bez isti i piti

 206. Računica
  12.05.2013 u 00:57

  ***** CENZURIRANO *****

  ZADARSKI BODUL, VAŽNA NAPOMENA:
  Molimo čitatelje da se suzdrže od komentara sa neprimjerenim sadržajima kao što su vrijeđanje, psovanje, zadiranje u privatni život i sl… Takav sadržaj prvom prilikom BITI ĆE IZBRISAN. Potičemo slobodno iznošenje mišljenja, ali u granicama pristojnog ponašanja.

  Unaprijed zahvaljujemo !

 207. @ matematika
  12.05.2013 u 11:45

  Koje godine je prodan RESTORAN i kome? Ima li to veze sa prodajom HOTELA?

 208. Moral ?
  12.05.2013 u 12:13

  Sve ove kritike stoje, ali pitanje je na koji način to smeta ljudima. Jeli to ljutnja zbog osobne nemogućnosti sudjelovanja u tom lopovluku ili iskrena težnja za moralom. Ljudi su toliko postali sebični da uopće nemaju osjećaj za pravdu. Moral i pravda su predmet sprdanja, a crkva mjesto najvećeg licemjerja. I ovi izbori će biti ispit istine o moralu i pravednosti koju je tako zdušno zagovarao predsjednik Josipović. Iz naroda proizlazi vlast na sliku i priliku tog istog naroda.

 209. Mujsa
  12.05.2013 u 13:10

  @Moral
  Povod mojih kritika, a iskreno se nadam i ostalih, nije ljubomora. Ne, misljenja sam da je nase malo misto imalo identitet kakav je malo koje mjesto na obali imalo. Cijenilo se postenje, ljudi su iskreno pomagali jedni druge. Izlazilo se u susret svim ljudima. Sve akcije koje su odradjene u mistu u cilju boljitka nas samih popljuvane su od strane elite koja sada vlada. Koja god se tema potegne, to je komunizam. Pitam sad elitu: Tko je izgradio i ocuvao svu imovinu koju su oni na naj neposteniji nacin uknjizili sebi. Nisu odradili niti sekunde za zajednicu, samo su grabili za sebe.
  Nije to ljubomora nego revolt izazvan postupcima ljudi kojima je prepustena na upravljanje imovina stecena trudom znojem i krvi prolivene, kako u 2. svjetskom i domovinskom ratu. Zasto mali covjek ne moze dobiti podrsku zajednice.

 210. Pesek
  12.05.2013 u 17:57

  Zoto jer se nisi i nijeces udati ili si mozda udona u Kali!?

 211. re: Bez prostora
  12.05.2013 u 19:25

  Preko je začepljeno ali još nije ograđeno. Sada tek slijedi faza broj 2, ograditi more. Gradnja uz more slijedi uskoro čim uljara odleti.

 212. @Mujsa
  12.05.2013 u 21:02

  Ma kakva elita. To su najobičniji bezveznjaci koji nemaju nikakve stručnosti ni sposobnosti. Nabroji troje ljudi koji imaju stručne kvalifikacije za ono što rade. Žalosno je da administracija i radnici imaju veće kvalifikacija od onih koji im zapovijedaju.

 213. Koncesija
  12.05.2013 u 21:12

  I tko nam je na kraju ukro Trg,
  To-ni-naš čovik ili Grof njegov izumitelj?

 214. Mujsa
  12.05.2013 u 22:07

  Elita kazem sarkasticno.
  Ukro je toni. Jer je isposlova uz pomoc svojih poslusnika tu prljavu rabotu.
  …………

 215. sramotni portal
  12.05.2013 u 22:39

  S R A M O T A vas bilo kako vas nije sram icije dite spomenuti…to ne cenzurirate! Koj bezobrazluk i kako sebi dozvoljavate radi svoje osobne frusrtacije kuniti neko djete. SRAM VAS BILO SVIH NA OVOM PORTALU!

 216. re:portal
  12.05.2013 u 23:13

  I ja sam nečje dite koje se boji za svoje dite,da mu ova politika ne pokrade sve i osudi ga da ide u svit tražiti kruh.Ako imaš koji ispravak navoda reci,a tebe more biti sram osuditi nešto demokratsko ko ovaj portal.

 217. I.A.
  12.05.2013 u 23:32

  DOĐU TAKO VREMENA KADA PAMET ZAŠUTI,BUDALA PROGOVORI,A FUKARA SE OBOGATI?

 218. Zadarski Bodul
  12.05.2013 u 23:48

  Sve što zadire u bilo čiju privatnost, svakojako vrijeđanje i spominjanje razno raznih grubih riči biti će uklonjeno s ove tribine. Samo kultura i obrazovanje može spasiti ovaj narod.

 219. plakati
  12.05.2013 u 23:49

  CILI OTOK JE OBLIPLJEN SA TONIJEM, SVAKA KUĆA DOBILA PROSPEKT, KAMPANJA NA VRHUNCU, A KONKURENCIJA SE ZAJEBAVA SA PORTALOM!!!

  LJUDI MOJI PA KI OD STARIJIH VO ČITA, LUKORANCI DOBRO DA IMAJU I STRUJU!!!

  DI SU PLAKATI DI PO BRDA FALI, DI JE IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA, DA TO SVI SAZNAJU, A NE DA TO SAMO VODE MOREŠ PROČITATI!!

  DAJTE SE PRIMITE POSLA I ZGUZITE OVU GAMAD, JOŠ JE 7 DAN!!!

  AJMO PROGRAMI, PROJEKTI,.. DI STE!!!

  NEMA IH, NEMA IH NIKO!!!

  NAJBOLJE UOPĆE NE GUBITI VRIME NA IZBORE!!!
  NECU NI GLASATI ZA NIKOGA JER NIKO NI NI ZASLUŽI MOJE VRIME, BOLJE MI JE KUMPIRE OKOPATI!!!

 220. Zadarski bodul
  12.05.2013 u 23:55

  VAŽNA NAPOMENA:
  Komentari se objavljuju u realnom vremenu te se portal Zadarski Bodul ne može smatrati odgovornim za izrečeno.

  Više puta smo zamolili komentatore da se suzdrže komentara sa neprimjerenim sadržajima kao što su vrijeđanje, psovanje, zadiranje u privatni život i sl..

  SVI KOMENTARI NEPRIMJERENOG SADRŽAJA BILI SU I BITI ĆE PRVOM PRILIKOM IZBRISANI.

  Također ovog puta moramo napomenuti da neki komentatori namjerno i to u više navrata pokušavaju napraviti nered s očitim ciljem gađenja portala. Tim osobama jasno poručujemo da je svaki njihov pristup registriran i da je krajnje vrijeme da prekinu s takvim ponašanjem!

  Unaprijed zahvaljujemo !

 221. re: @mujsa
  13.05.2013 u 00:16

  U pravu si…administracija ima fakultete a vode ih neškolovani ljudi od kojih su neki diplome i kupili…

 222. @plakati
  13.05.2013 u 00:24

  O ka to narod zanimaju programi. Ako do sa nisu svatili ki je ki unda ni jedan program neće pomoći. Svim penzjonerima triba obečati veće penzije i pobjeda ne gine.

 223. Jure i @plakati
  13.05.2013 u 00:54

  Takoje HSU je stranka naše budućnosti. Živile penzije, živila stranka umirovljenika! Ča je vo, ča je vo ženo? Ništa moj Jure, to je seljačka stranka dilila motike sa posjetnicom. Živili seljaci, živila motika. Pssss, muči Jure da te ki ne čuje, ča si zaboravi u ku stranku si pošo. Ne bali, ča neznon, ja sam u HDZ-u. Živio HDZ, živila korupcija. Eeee moj Jure, manit si bi i manit si osto.

 224. Galenika Skopje
  13.05.2013 u 05:51

  HDZ općine Preko ili ti ga Normabel stranka. Svi skupa godišnje popiju karijolu normabela.

 225. Mujsa
  13.05.2013 u 07:46

  Kako radis tako ocekuj da ce i tebi drugi.
  Kako stari ljudi recu ni bog maska.

 226. Pesek
  13.05.2013 u 09:33

  Ni Bog maška ni, a borami nisi ni ti ništa bolja od jazavca…mrš mrš, iš iš…

 227. re: Pesek
  13.05.2013 u 10:12

  Koje su ti ovo gluposti, dubokoumno sigurno nije. Sad je sasvim jasno što neki pokušavaju. Dobro su primijetili da neki ljudi redovno dolaze na portal samo sa ciljem napraviti nered. Još možeš ubaciti neku baladu ili ‘Pismo majci u Zagorje’.

 228. Kandidat optuženik
  13.05.2013 u 10:44

  Ante Jerolimov, kandidat sa optuženičke klupe. Jeli to stavi u program, jeli stavi ki će voditi Općinu ka un završi u Remetinec. Nasipanje Sutomiškog Jaza je samo prva u nizu optužbi ča idu. Koliko će dobiti godin za ilegalni kamenolom ili za općinski trg u Preku. Kolika će biti sramota za općinu ka bude osuđen.

 229. Pesek
  13.05.2013 u 11:04

  PISMO MAJCI U ZAGORJE

  I dojdem ja tak na poštu. Stanem u red. Pet, šest bakutanera ispred mene. Dva mi potrošiše vrijeme u kojem sam proučila ponudu s leđa. Okej. Mobiteli. A ondak napravih vizualnu inventuru onog ispred. Pa vidim plinske upaljače, pa obične upaljače, pa slikovnice prestrašne, pa naočale s dioptrijom, ujujuh. Al ono kaj dominira i kaj je veliko i malo i plavo i ljubičasto i crveno i belo su lampaši. Pa kaj imaju delat lampaši v pošti?! Osobito oni na kojima piše da gore 60 dana? Pa kaj je ovo ljudi moji?! Sisvetski duh ne posustaje, što li?! Živi smeh me spopada. Kaj bum sutra v pošti možda kupovala ingeniozan nakit Lheonardhe ledebo Ban?! Pa ta naša pošta ko naše političke stranke pred izbore. Kad se zapale gore nam 60 dana. A onda još gore?! i gore i gore…Ili ili ilidža.

 230. Pesek
  13.05.2013 u 11:14

  Zabranjeno Pusenje
  Balada o Pisonji i Zugi

  Ovaj tekst je pregledan 27 281 puta
  Pisonja i Zuga su pamtili dobro
  sta im je te veceri govorio Lepi
  more je provod, more su koke
  more je izvor zivota
  je li tako Moke

  Moke je jos dodao
  i to da se strankinje praskaju pravo
  i da je u Zaostrogu u kampu
  svaku noc drugu jebavo
  Pisonja i Zuga mogli su ih
  slusati i noc cijelu
  Pisonja i Zuga imali su krv
  sedamnaest godina vrelu
  Pisonja i Zuga

  Jos istu noc su
  Pisonja i Zuga maznuli
  kasetas iz Doma invalida
  pa malo zatim i autobus
  auto-prevoza sa Hrida
  Pisonja ubaci u brzinu
  to vrelo ljetno vece
  oko dvaest i dva casa
  a sada, pravac more
  viknu Zuga iz sveg glasa

  Pisonja je vozio i pusio duhan,
  Zuga voli crne, a Pisonja plave
  a poslije mora dalje u svijet
  samo se hrabri dokopaju slave
  a onda zbogom barake na Breci
  viknu Zuga i kasetas odvrnu jace
  dobit cete razglednicu
  iz africke zemlje Safari, zbogom zohari

 231. @ Kandidat optuženik
  13.05.2013 u 11:23

  Ante Jerolimov kao optuženik je jedno, a načelnik Jerolimov kao optuženik drugo. Sve je stvar izbora!
  Netko je već rekao da narod bira na svoju sliku i priliku. Još nisi spomenuo trajektnu luku, žmorac, a ni Prkljug 1,2 milijuna eura. Lijepa slika nema što.

 232. @ Pesek
  13.05.2013 u 11:36

  Pesek idi na rubriku bodulska čakula i tamo piši ove bravure. Ovdje si izvan teme. Dobro, jedan put može biti i simpatično, ali stalno ispada bez veze.

  Napiši barem jednu pjesmu o načelniku Jerolimovu pa da vidimo koliko si nadaren.

 233. Pesek
  13.05.2013 u 12:12

  re:Pesek je zaželio baladu i pismo majci u zagorje pa zašto čovjeku ne ipuniti želju…

 234. Kandidat optuženik
  13.05.2013 u 12:44

  Meni se čini da nekima ni jasno di je kriminalcima pojti. Korupciju i kriminal moroš satrati u korjenu, za nju ne more biti popusta ni u snu.

  Ča su svi zaboravili kamenolom i koliko je tu šoldo pokradeno. Di je sa to igralište u kamenolomu, ni ga viti u programu HDZ-a.

 235. sutomiška Kantrida
  13.05.2013 u 13:26

  Pitaj načelnika di su mu nacrti od nogometnog igrališta u Sutomišćici. Gori na sutomiškoj Kantridi.

 236. @ sutomiška Kantrida
  13.05.2013 u 14:19

  O kavim nacrtima ti govoriš tko ti je to rekao. Nikada gore nije planirano igralište i što Toni ima s tim. Mi smo samo planirali heliodrom i za to dobili dozvole. Naš program je jasan što ljudi prepoznaju. Puno toga smo napravili i još više ćemo napraviti. Košta će vam pomoči, njega se držite.

 237. Andromeda
  13.05.2013 u 15:08

  Košta je oličje poštenja, da ste vi u općini i 10% pošteni ka Košta glasa bi za vas. Vi tamo ste mjerne jedinice za lupešćinu smradovi jedni pokvareni, suditi će vam bog molimo se za to budite bez brige.

 238. HDZ program
  13.05.2013 u 15:22

  Ništa vi neznate. Zaborav van je ugrađen u stranački priručnik od Kalmete. Što misliš da je narod zaboravi ka se govorilo o igralištu na Križini. Pogledaj video na naslovnici pa ćeš viti što je zaborav. Koliko je stinjo na trajekt poneseno i un ništa nezno. Lipo je pripremi teren za Grofa i svoju fameju. Općina nebi znala naplotiti karte za parking i zoto je tribalo fameju uključiti. A tek kokošari oko njega ča čubaju nebi li koje zrno uboli to je društvo za bolju budučnost.

 239. Mujsa
  13.05.2013 u 15:58

  re Kuja

  KAKO ŽIVI ANTUNTUN(Toni)

  U desetom selu
  Živi Antuntun.
  U njega je malko
  Neobičan um.
  On posao svaki
  Na svoj način radi:
  Jaja za leženje
  On u vrtu sadi.
  Kad se jako smrači,
  On mrak grabi loncem.
  Razlupano jaje
  On zašiva koncem.
  Da l’ je jelo slano,
  On to uhom sluša.
  A ribu da pjeva
  Naučiti kuša.
  Na livadu tjera
  Bicikl da pase.
  Da mu miše lovi,
  On zatvori prase.
  Guske sijenom hrani,
  Snijegom soli ovce.
  A nasadi kvočku
  Da mu leže novce.
  Kad kroz žito ide
  On sjeda u čun.
  Sasvim na svoj način
  Živi Antutun.

 240. Tonijevi Jadnici
  13.05.2013 u 17:19

  Izgleda da im strašno smeta ovaj portal kad se služe ovim glupostima. Onaj HDZ-ovac sinoć napisao gnjusan komentar da bi se sam mogao zgražavati nad njim i prozivati urednike portala. Budite sretni što su ljudi pravedni pa jednako postupaju prema svima i brišu sve gadarije bez obzira na stranu o kojoj se radi.
  Da se mene pita ja bi van ukinuo svaki komentar i poslao vas na HDZ-ove brošure pa čitaj koliko hoćeš. Osim toga imaš i ‘NAŠI ŠKOJI’ pa možeš tamo piši svoju poeziju.

 241. Dno dna
  13.05.2013 u 20:23

  Zaboravi je Načelnik i sutomiški ugovor za Hotel. Isprid celog sela laže da ugovora nika nije ni bilo. Dobro što on laže ali laže i cela Općinska garnitura i to bez i malo srama. A u publici dvi kokoše plješću nebi li izmamile pljesak ostalih, sve skupa dno dna.

 242. pogledati
  13.05.2013 u 20:26

  http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/210029/Default.aspx

 243. @ pogledati
  13.05.2013 u 20:48

  Kakva je to rečenica:
  ‘Nije dobro biti ne informiran, ali nije dobro biti ni previše informiran’. Vrančić nema pojma tko je izabran na natječaju a gradonačelnik je, to mu ipak ne vjerujem. Kako to da se naivno ispovjedio jednom novinaru? SVe to miriše na kuhinju SDP-a.

 244. Blabor
  13.05.2013 u 21:36

  http://www.youtube.com/watch?v=pgxI_rUvzI0

 245. @ pogledati
  13.05.2013 u 23:19

  Zaključak, svi su upleteni osim SDP-a. Pitanje je samo motiva gradonačelnika Vrančića. Da je naivno sve ispričao novinaru teško je za povjerovati. Kome ovo ide u prilog lako je reći: SDP i HDZ.

 246. re: HDZ program
  13.05.2013 u 23:27

  Jeli Jerolimov stavi i Grofa u predizborni program HDZ-a. Takvi se uvik vcaraju oko kaše ali nikad unutra. Ima li Grof člansku iskaznicu HDZ-a? Zašto Grofa nisu kandidirali za načelnika ili gradonačelnika.

 247. @ Bez stranke
  14.05.2013 u 10:23

  Grof ima članske iskaznice svih stranaka. Stranke služe samo za narodno veselje. Ako je dobar s Čačićem i Kalmetom onda znaš kako to ide.

 248. plantar fasciitis
  16.06.2013 u 06:08

  I’m still learning from you, but I’m improving myself. I definitely love reading everything that is posted on your website.Keep the information coming. I enjoyed it! plantar fasciitis http://www.deelsonheels.com/Orthotic_Insoles/cat133748_120746.aspx

 249. Zastupnik ?
  17.06.2013 u 20:57

  Zar zadarski HDZ nema boljeg kandidata za sabor od Ante Jerolimova. Malo sam prošarao po internetu da vidim o kakvom se kandidatu radi, kad vidi čuda. Iskreno nisam iznenađen profilom ovog kandidata kad se uzme tko ga je predložio. Nakon Miljana Brkića imamo još jednog sa sumnjivom diplomom. Jadna naša stranka sa ovakvim članovima.

  Gospodine Karamarko, u čijem je interesu da nas predstavljaju ovakvi kandidati. Čovjeku je počelo suđenje za kriminal nad državnom imovinom, a mi njega u državni sabor. Na youtube kaže da ilegalni kamenolom nije njegov posao kao da živi u Tunguziji i da HDZ nije državotvorna stranka. Dok Milan Kujudžić daje ostavku ovi plagijatori popunjavaju saborske klupe.

  Sramota gospodine Karamarko!

 250. @Zastupnik ?
  17.06.2013 u 22:47

  Ante Jerolimov kao diplomirani ekonomista?
  Diplomu je lako ispitati, samo treba vidjeti na kojem je fakultetu diplomirao i tko mu je potpisivao index. Fakultet nije večernja škola i traži puno više vremena. Netko je morao ići s njime na predavanja i ispite, a i profesori ga moraju poznavati!

  Sveučilišta: Zagreb, Split, Rijeka ???

 251. osnovna skola
  18.06.2013 u 01:09

  Treblo bi i srednju ispitati. Mozes misliti koliko se taj razumije u strju.

 252. jopan
  19.06.2013 u 16:17

  ne treba ispitivati!
  Sam se pohvalio, on i bole isli u bosnu prije rata i kupili diplome.
  Kad je mogo zavrsiti, kad je visio na sanku dok smo mi isli u srednju.
  nek navede jednog skolskog prijatelja, i kolegu sa faksa.

 253. Bolonja
  20.06.2013 u 01:26

  HDZ hrvatine kupuju diplome u Bosni. Koju su mu himnu svirali na dodjeli diplome: “Bože pravde” ili “Volimo te Bosno”

  Koliko vidim nije ni srednju završio na regularan način, a on bi u sabor. Da nije možda Mujo iz doboja sjedio u klupi sa Jerolimovom? Što je najgore svi znaju i pokvareno šute.
  Jadna država!

 254. re: @jopan
  20.06.2013 u 13:19

  Ajmo da nešto razjasnimo. U Bosni, prije rata….tu se radi o diplomi srednje škole ? Znači da su dvije diplome kupljene…Ako se potpisuje sa OEC (ekonomista), gdje je nestalo DIPL. ? “Za stručni naziv diplomirani ekonomist, kratica je: dipl. oec.”
  To propisuje članak 10. Zakona o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima,Narodne novine 128/1999.Sa druge strane, upitno je, kako je završen fakultet na temeljima srednjeg obrazovanja električara. Je li ova diploma sa “ljiljanima” ?

 255. jopan
  20.06.2013 u 21:48

  Zagreb.
  A za diplomirani, neznam pitaj Jerolimova. Znam samo da mu je knjiga smrdila ko vragu tamjan.
  Tamo u ZGu, na ekonomskom fakultetu, slucajno postoji prof. Jerolimov.

 256. falsifikat
  21.06.2013 u 01:33

  Siguran sam da nije isao na predavanja, a i kad bi kad se skoro nije micao iz Preka. Bolonja zahtjeva prisustvovanje na predavanjima, pisanje kolokvija i sl…. Kao drugo morao je kupiti sve ispite, a to je ipak previse. Ako ima diplomu drzim da je falsifikat i da je mogao kupiti samo papir, ali ne sve profesore. Zna li neko na koji je fakultet isao, ZG, ST,RI ili OS.

 257. @falsifikat
  24.06.2013 u 11:55

  Bio je na fakultetu u Tuzli. Jadna smo mi stranka kad nas takvi zastupaju. Boze cuvaj Hrvatsku od nas samih.

 258. re: @falsifikat
  24.06.2013 u 13:16

  Je li studirao redovno ili vanredno, ili je bio u Tuzli samo na jedan dan po diplomu ? Ekonomista !? A di mu je nestalo “dipl.” u tituli ? Je li ima Bolonje u Tuzli ? Ajmo se kladiti da ne zna ni postotni ni kamatni račun…

 259. Terminatori budućnosti
  25.06.2013 u 01:42

  Tragedija ovog pitanja škole nije u Jerolimovu kao pojedincu već u lokalnoj zajednici. Svi, ama baš svi znaju da nije regularno završio fakultet, a šute. Kako društvo može ići naprijed ako se znanje može kupiti. Da bi bili član školskog vijeća morate imati visoku naobrazbu. To je i logično jer se odlučuje o nekim pitanjima koja su vezana za obrazovanje. Narod koji je spreman žrtvovati obrazovanje svoje djece nije vrijedan postojanja i zaslužuje veliki prezir. Ovo je samo jedan primjer, a ima ih još puno.

 260. Mutic
  25.06.2013 u 05:02

  Sto reci, svi se mi borimo za buducnost nase djece. Nazalost, sva nastojanja da odgojimo djecu kao sto su nas nasi roditelji, a to je da budu posteni te da se marljivost isplati, pada u vodu. Cinjenica je da se kriminal i nemoral isplati. Pogledajmo samo zadnjih par godina hrvatske scene. Tko je odgovarao za bilo kakav prijestup, ili malverzaciju. Ako si uhljeb politicki, crveni ili plavi, nitko te ne dira.
  Sramotno je da se ljudi cijene po nekakvoj stranackoj pripadnosti. Moralne vertikale u Preku
  su: Grof, Lalo, vukas, Panker, Glavoc, Bubulo.
  Da ne spominjem ljude upitne kvalifikacije na raznim drzavnim funkcijama, u zupaniji.
  Sve je to jedna hobotnica, bilo u Preku, Zagrebu, ili Prnjavoru.
  Znam samo da ce svo to sarenilo kad tad proci, jer koliko se netko trudio za svoj uspjeh toliko ce i cijeniti isti.
  Zanima me koliko ce pametnih rijeci izgovoriti buduci saborski zastupnik u svom mandatu. Njegov plafon je bio i ostao, serviranje pica u plasticnim casicama za legricu.

 261. @Mutic
  25.06.2013 u 22:04

  Jerolimov je stvoren za prazna nabrajanja. Sve njegove rečenice počinju i završavaju sa ovo i ono i da ne bude zabune itd.. Nadam se da neće ni doći do sabora jer tamo nema nabrajanja od Petra i Pavla pa do Franje Josipa.
  Ako je studirao u Tuzli onda sigurno zna tko je Himzo Polovina.

 262. Mutic
  26.06.2013 u 09:12

  Sto nije ko pravi patriota pokusa na zadarskom sveucilistu?

 263. fenix
  28.10.2013 u 15:01

  i šoma došlo je vrime da Grof počme zidati APARTHOTEL, oću reći apartmane za prodaju u srcu Prijeka po blagoslovu i za uzvrat duga, načelnika općine Preko , saborskog zastupnika, “našega čovika” Ante Tonija Jerolimova.
  Otvoreno-zatvorenapijaca, ribarnica i parkiralište pošli su u slavnu priješku povijest novoga doba koja se računa od 7. miseca 2001 godine kada je veliki Ekonomist Jerolimov postavljen za šefa Općine Preko

 264. PEČENKO
  09.01.2014 u 11:27

  “TONI” KAD SIDIS U PRVIN RIJEDU NA MISI DALI RAZMIŠLJOŠ ………. ČA SI NAČINI?????

 265. PEČENKO
  09.01.2014 u 15:05

  jutros iden u Konzuma u shoping i doznon da se do ljeta butiga širi naprid. Znači da ce cijela bašza od kafića biti butiga. Eto vidite kako naš načelnik misli na nos lipo iz Zogreba.Jer nan je sada ova butiga postala mola pogotovo kad dojde leto i kad nan dojdu furešti. e još nešto kad san spomijenu furešti ,u Vorošu nan se za njih zidje apartman sa pijet zvizdic za njh. imati će lipo i bazen ako in se nedo do mora oditi. pogodi te ki ga zidje?? E to ce biti Dado od Tonija brat ako neznote.

 266. Zadarski Bodul
  01.02.2014 u 12:17

  VAŽNA NAPOMENA:
  Molimo čitatelje da se suzdrže od komentara sa neprimjerenim sadržajima kao što su vrijeđanje, psovanje, prijetnje i sl… Takav sadržaj prvom prilikom BITI ĆE IZBRISAN. Potičemo slobodno iznošenje mišljenja, ali u granicama pristojnog ponašanja.

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*