Načelnik Ante Jerolimov optužen za kriminal u Sutomišćici – 4.dio

Građevinska inspekcija naređuje nepoznatom investitoru uklanjane nasipa u roku od 10 dana. U slučaju neispunjenja zahtjeva uklanjanje ide putem druge osobe najkasnije u roku od 30 dana.
Jaz orto1

< prethodni nastavak                                                      < 1. dio    < 2. dio    < 3. dio    4. dio

Očitovanje Zadarske Županije

Citat: Dana 16. prosinca 2009. godine upućen je zahtjev za dostavom podataka Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Županije zadarske, na koji do danas nije odgovoreno.

Činjenica da Županija nije odgovorila na ovaj zahtjev, iako je po zakonu dužna na prvi pogled ne izgleda važno. Međutim, ako se prisjetimo nekih događaja iz tog vremena kao što je pitanje ilegalnog kamenoloma, planiranje novog nogometnog igrališta i heliodroma, pitanje hotela na starom nogometnom igralištu, zatim definiranje granice pomorskog dobra i drugih stvari vezanih za prostorno planiranje, uopće nije čudno ovakvo ponašanje. Ono je posljedica povezanosti određenih institucija i njihovog međusobnog prikrivanja. Kao dokaz ovome treba spomenuti pismo načelnika Jerolimova mještanima Sutomišćice, citiram:

Citat: Provjeravajući u državnoj upravi, odnosno u županijskoj ispostavi za izdavanje građevinskih dozvola, rečeno nam je da jedina parcela gdje je zakonski moguća izgradnja takvog objekta je parcela sadašnjeg igrališta, te nam nije dozvoljena prvobitna ideja da ta zgrada hotela bude smještena na području nasipa ispod spomenika, već samo na djelu igrališta, a na nasipu ispod spomenika može biti samo parking i neki sportski sadržaji kao na primjer teniski teren, bazen i sl.

Iz ovog citata možemo zaključiti da su županijske strukture vlasti i uprave bile upoznate s planovima i namjerama Općine Preko. Budući se radi o kaznenim djelima, one su bile dužne obavijestiti nadležne institucije, a nisu to napravile niti kada im je upućen direktan zahtjev za očitovanjem.

Očitovanje tvrtke ‘Heres’ d.o.o. iz Vira

Citat: Na zahtjev za pismenim očitovanjem o radovima na nasipavanju uvale u Sutomišćici, upućenom tvrtci ‘Heres’ d.o.o. iz Vira koja je izvodila radove na izgradnji nasipa za marinu Sutomišćica koja se nalazi u neposrednoj blizini, dana 18. studenog 2010. godine u područnoj jedinici zaprimljen je odgovor stečajne upraviteljice u kojem navodi da je nad tvrtkom ‘Heres’ d.o.o. iz Vira otvoren stečajni postupak i da ona ne može dati očitovanje u svezi navedenih radova.

Prvo što se može zapaziti je datum pristiglog odgovora i činjenica da nije naveden datum kada je upućen zahtjev za očitovanje. Zašto je pristigao odgovor tek nakon godinu dana i zašto se nije tražilo očitovanje odgovorne osobe u vrijeme očevida, ostaje otvoreno pitanje. Usput rečeno, nad tvrtkom ‘Heres’ d.o.o. pokrenut je stečaj tek 13.08.2010. godine, odnosno devet mjeseci nakon obavljenog očevida.

Uvid ministarstva u katastarske planove

Građevinska inspekcija u potrazi za potencijalnim investitorom je također izvršila uvid u katastarske knjige.

Citat: Uvidom izvršenim u presliku katastarskog plana parcela uz koje je izveden nasip i u posjedovni list, utvrđeno je da je kao posjednik kat.čest. 4394. i 4395. k.o. Sutomišćica, u površini od 2.610 m2, pod nazivom Park šuma, upisana Općina Preko.

Iako ne sasvim precizno, ovdje su dobro označene granice ilegalnog nasipa koji se nalazi u neposrednoj blizini gore navedenih čestica. Navedene čestice predstavljaju prostor koji je u lokalnom stanovništvu poznat kao ‘Spomenik’.

Rješenje i nalog za uklanjanje nasipa nepoznatom investitoru

Kako u ispitnom postupku građevinska inspekcija nije utvrdila investitora izgradnje nasipa, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je rješenje na osnovu zakonskih odredbi u slučaju da se ne može utvrditi investitor. Rješenje i zaključak stavljeni su na oglasnu ploču Ministarstva te obavijest na gradilištu, odnosno građevini.

Rjesenje Jaz1wCitat: 1.Naređuje se NEPOZNATOM INVESTITORU uklanjanje nasipa-platoa, nepravilne tlocrtne površine od cca 570 m2, visine od cca 0,80-1,50 m, sa nabačajem od kamena samaca – ”školjerom”, izveden bez potvrde građevinskog projekta, u uvali Sutomišćica, ispred kat.čest. 4397, 4394 4330. k.o. Sutomišćica na otoku Ugljanu, u roku od 10 (deset) dana od prvog neradnog dana od dana oglašavanja rješenja na oglasnoj ploči Područne jedinice u Zadru.

Kako u roku od deset dana nije ispunjen nalog naveden u prvoj točki, na snagu je stupio drugi dio rješenjapo točkama 2,3,4,5 i 6.

Citat: 2. Određuje se uklanjanje nasipa-platoa, nepravilne tlocrtne površine od cca 570 m2, visine od cca 0,80-1,50 m, sa nabačajem od kamena samaca – ”školjerom”, izveden bez potvrde građevinskog projekta, u uvali Sutomišćica, ispred kat.čest. 4397, 4394 4330. k.o. Sutomišćica na otoku Ugljanu, putem druge osobe ručno i strojno, na trošak i odgovornost nepoznatog izvršenika po utvrđenju da isti u roku od 10 (deset) dana od prvog neradnog dana od dana oglašavanja istog na oglasnoj ploči Područne jedinice u Zadru, nije postupio po naredbi iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. O troškovima izvršenja ovog rješenja putem druge osobe donijeti će se poseban zaključak.
4. Izvršenje inspekcijskog rješenja putem druge osobe osiguravati će nadležna policijska uprava.
5. Upozorava se nepoznati investitor da će se uklanjanje građevine naređene točkom 1. izreke ovog rješenja pristupiti putem druge osobe najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana utvrđivanja da nije postupio po naređenom, te da će se ukloniti i svi dijelovi građevine izgrađeni nakon donošenja ovog rješenja.
6. Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje

U ovom rješenju je važno zapaziti krajni rok u kojem se mora pristupiti uklanjanju nasipa (10+30 dana). Činjenica je da se do danas nije pristupilo uklanjanju nasipa, čime su prekršene odredbe zakona o prostornom uređenju i gradnji, članak 300. stavak 5. Ako se uzme da se radi o ekološki osjetljivom području, treba postaviti i pitanje odgovornosti osoba nadležnih za provođenje ovog rješenja.

Zaključci koji proizlaze iz rješenja

 1. u inspekcijskom nadzoru nije pronađen investitor
 2. utvrđene su granice ilegalnog nasipa
 3. drastično kriva procjena površine nasipa (10x)
 4. izdan je nalog za uklanjanje ilegalnog nasipa
 5. uklanjanje će se izvršiti putem treće osobe s naknadnim utvrđivanjem troškova
 6. rješenje dano na znanje Općini Preko i Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Zadarska.

U sljedećim nastavcima kronološki o fazama i površinama nasipanja s nizom ilustracija, kordiniranoj istrazi Državnog odvjetništva i krim policije u Zadru (Odjela za gospodarski kriminalitet) te kaznenim i drugim odredbama vezanim za ova djela.

Nastavlja se ….

Komentari:

 1. Morovica
  17.04.2013 u 16:32

  I unda govoru da nisu nasipali nego samo poravnali. Ne samo da je nasipano nego je i smećo za viti. Špaheri, frižideri, gozje i ki zno čega još ni.

 2. Blamaža
  17.04.2013 u 16:58

  Ki to more narediti nepoznatom investitoru da napravi nešto. Osim toga ki to može u deset don iskopati Joz, to je poso od najmanje misac don i to sa svon mehanizacijom.
  Ki će plotiti toliki kubici.

 3. Bager
  17.04.2013 u 18:27

  Ka će onda bageri zaorati sutomiški Jaz, što se čeka?

 4. KORPUS DELIKTI
  18.04.2013 u 09:38

  Koja dobra slika od nasipa. Kuća u usporedbi sa nasipom izgleda kao jedna mala lego kockica. Tek sada vidim koliki je to kriminal.

 5. Sokolić from Penthouse
  18.04.2013 u 11:27

  Iz Fainovog nebodera je slikivano i zoto je tako dobro ispalo.
  Penthouse, Sokolić misli na vas!

 6. Priznanje
  18.04.2013 u 12:42

  Načelnik Jerolimov priznaje da je namjeravao graditi Hotel na nasipu. Time je priznao da je nasipao more jer kako bi gradio hotel ako nema nasipa. Na jednom mjestu se želi izvući a na drugom tone, tako je to kad lažeš! Nije Heres nasipao iz čista mira zato što mu se prohtjelo. Sve to košta i sve je to trebalo platiti.
  Iz ovih rješenja građevinske inspekcije nije sasvim jasno tko će platiti iskapanje nasipa i čišćenje mora. Bilo bi žalosno kada bi to platila Općina. To mora platiti krivac, onaj tko je to isplanirao i naredio. Općina je već sada oštećena jer nije Heres nasipao besplatno.

  INDIVIDUALNA ODGOVORNOST JE ONO ŠTO NAM TREBA.

 7. re:priznanje
  18.04.2013 u 13:11

  a kako drugačije. neće narod plaćati tuđe grihe.

 8. Trajla Bee
  18.04.2013 u 18:13

  Jerolimove, pogledaj gornju sliku i promisli što govoriš. Zašto nisi očisti Jaz umisto nasipanja. Što ti to znači poravnati otpad. Ako si zaglavi rubove misliš da more neće naprid. Kako možeš tako bez promislit.

  ‘…da se na tom prostoru godinama odlagao otpad, šuta i građevinski materjal, da je Općina Preko taj otpad poravnala i zaglavila rubne dijelove nasipa da se isti ne bi dalje širio, da Općina Preko nije vršila nasipavanje uvale…’

 9. combe
  18.04.2013 u 23:12

  Toni i combe bacaju bombe. Poravnati odpad znaci od starog spahera napraviti limenu plocu ili od prazne boce prozorsko staklo.

 10. Grgur
  19.04.2013 u 18:27

  Dobro i ka će sa očistiti Joz i dokle. Mora ostati nešto prostora do ceste da se more hoditi. Sumnjon da će se to očistiti veliki je to poso nemaju oni šoldo za to.

 11. križ i križina
  23.04.2013 u 15:54

  ki nemo šoldo ča načelnik. jo bi in duplo naploti i natiro da somi kopaju. capun lopatu i ajde, kako si nasipo tako ćeš i izdusti. neki su i za manje u pržun hodili pa moru i oni. tili su hotel uziđa na nasipu i fainovu kuću srušit za još kamari učiniti. za deset godin nasip bi bi u po vale i ope bi rekli da ni mesta za igralište. ča bi rekli stori ki su na ruke i žuje selo ziđali. brdo zovu križina a ni za križ mesta više nema.

 12. Jacques Prevert Sutumiški
  24.04.2013 u 15:03

  BARBARA

  Sjeti se Barbara, bez prestanka je kišilo
  nad Sutomišćicom toga dana, a ti si hodala korumpirana skrivajući se od naroda, bahata, ohola i nervozna, sa baterijom u mobitelu pri kraju
  sjeti se Barbara, narod te uvijek nešto pitao
  a ti nisi nikada dala odgovor
  lažno si se smješkala
  ti koju narod nije poznavao
  ti koja nisi poznavala narod
  sjeti se

  sjeti se kamenoloma
  i ne zaboravi

  nečiji kamioni mjesecima
  odvozili su kamen
  narod je glasno negodovao
  i tražio informacije, a ti si glumila neznanje
  i pobijala sama sebe u medijima
  dok su se nečiji džepovi punili novcem

  oh, Barbara
  pod udarima dinamita i čelika nestao je dio brda
  rastrgali bageri ko bijesni psi njegovu utrobu
  i odnijeli bezimeni kamioni tko zna gdje
  i tko zna kome i tko zna po što

  sjeti se i hotela
  i ne zaboravi

  kad trgovala si igralištem, i pomorskim dobrom
  i igrala rulet sa investitorima
  sve u najvećoj tajnosti
  sjeti se kad narod je rekao ne
  a ti si pisala pamflete i obećavala referendum

  oh, Barbara
  hotel se još

 13. Jacques Prevert Sutumiški
  24.04.2013 u 15:05

  još nije sagradio
  a već je zaradio mnogo novaca
  oh, kakav će to pogled biti na kamenolom
  sa najgornjeg kata njegovog

  sjeti se i Marine
  i ne zaboravi

  brojne zaposlene ljude u njoj
  i restoran gdje se u velikom redu čeka na slobodan stol
  dok more u vali tiho se pita:
  a pošto kopno, a pošto ja, Barbara…?

  oh, Barbara
  zalutala si , u bespućima privatnog kapitala
  i poigrala se s njim a on se poigrao s tobom

  upamti, Barbara
  ptice će nad Križinom jednog dana opet zapjevati
  i galebovi nad igralištem zakliktati
  ali nekoj drugoj Barbari,
  nekoj drugoj Barbari, Barbara….

 14. Kultura
  24.04.2013 u 15:47

  Bravo Jacques od Sutomišćice, super ti je ova pjesma. Dok je kulture biti će i nade. Poezija je prst u oko ovim novovjekim barbarima i to zato što se ne može kupiti. Jednostavno rečeno nije konvertibilna.

 15. Barbara sa capunom
  25.04.2013 u 18:36

  Barbaru treba osuditi na dobrovoljni rad i to sa samo jednim zadatkom, iskopati Sutomiški Jaz na ruke. Pomoćna sredstva: capun, lopata i kariola. To bi bilo poučno i za Barbaru i za stanovnike otoka Ugljana.
  Mislim da Barbara nema svijest o važnosti ekologije.

 16. Ante
  28.04.2013 u 17:48

  Tko je pravijo prostorni-ne planove po otoku Preko ? njegova zena je rodica od (Bivse) zene gu… Jerelimova znaci korupcija..

 17. Ante
  28.04.2013 u 17:49

  :) Ugljanu

 18. @Ante
  28.04.2013 u 21:00

  Ti si pravi otočan kad si pobrka ime mista i otoka. Čija žena je rodica sa bivšom mu ženom!? Ni prezimena neznaš,a troke o tome o čemu pišeš!
  Sjedi, 1 si dobio iz domačeg rada slabo si pratija na satu!

 19. re: @Ante
  29.04.2013 u 02:39

  A izdokle si mi ti ? “pobrka”,”pratija” i “domačeg”…ne postoju ni u prieškin ni u sutumiškin govoru….

 20. @re:@Ante
  29.04.2013 u 08:56

  Znaci komentirat moze samo netko ako je iz Preka ili Sutomiscice? A odakle je Ante kad nezna ni ime otoka to ne komentirate jer vam pase njegov komentar pa je prihvatljiv.

 21. Ksenofobija
  29.04.2013 u 10:05

  U čemu je problem? Možda strah od stranaca ili u tome da se ne pročuje što se događa na otoku. Neka Ante samo ti nastavi jer nije ovo rezervat kojim bi oni željeli upravljati.
  Vidiš kako šute o činjenicama, a brzo reagiraju na nevažna prepucavanja.

 22. >> Joker
  29.04.2013 u 10:24

  Zna Ante što govori, nisu prostorni planovi pali s neba.Idemo Ante ti si naš Joker iz rukava!

 23. Županija
  29.04.2013 u 13:52

  Zamisli ti izjave od načelnika Jerolimova. Govori da su mu u Županiji dozvolili da na ilegalnom nasipu izgradi parking i sportski tereni. Volija bi viti tko mu je to dozvoli, neka ga nazove imenom i prezimenom. Nasip je kriminalno djelo i treba ga ukloniti, a ne gluposti o kojima govori županija.

  Ime i prezime, tko je taj iz Županije?

 24. @ re
  29.04.2013 u 14:56

  Uuuuuuu….pravih otocana se pocelo javiti, sto osobnu imaju samo radi trajektne karte ili da mogu biti kandidati na listama. Naslo se sad pametnih i jako postenih moralista. Pometite najprije ispred svojih vrata pa onda upirite prstom u tuđi dvor!

 25. Ante je zakon !
  29.04.2013 u 17:47

  Ante je u pravu, što vi znate o otocima. Preko mora je otok i tko kaže da preko nije otok on laže. Bilo bi bolje da se uhvatite sadržaja a ne forme.
  Ako sam dobro razumio Ante hoće reći da je žena od arhitekta-urbaniste rodica od bivše načelnikove žene. Koliko je to istina ne znam.

 26. potez
  29.04.2013 u 20:56

  Nisu blesavi baš ti političari! Promine ženu i to po mogućnosti za 10 godina mlađu pa više nisu u sukobu interesa.

 27. smetlište
  01.05.2013 u 22:52

  Što je ovo na nasipu izgleda kao auto odpad. više je tu smeća nego nasipa. A ova plava crta bi trebala biti dokle se nasipalo i sinjal se tamo vidi. ima tu kvadrata poprilično a u Makarskoj digli buku za malo nasipa uz kraj. nema što jači ste.

 28. @smetlište
  02.05.2013 u 00:39

  Celi nasip je smetlište, nije to odjučer tamo se bacalo smeće i prije Jerolimova. Po mojoj procjeni za njegovo vrime je nasuto negdi oko tri tisuće kvadrata. Nasipali su i put marine ali to niko ni primjeti.

 29. Jerolimov Bjegunac
  22.09.2013 u 11:47

  Po svemu sudeći Jerolimov bježi u sabor po imunitet. U Zadarskom listu piše da je već 5 puta izbjegao suđenje. Ovo zadnje što se dogodilo sa Jerolimovom i Barešičkom je sramota. Svi su se razbolili ili su na putu u isto vrijeme, odvjetnici, optuženi, svjedoci, ama baš svi spriječeni.

  Sramota za hrvatsko pravosuđe je očita.

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*