Prezimena – Rava, otok Rava,1608.g.

Rava (villa di Rava):

N original prijevod
01. Zavricevich (župnik) Zavričević
02. Stipanich (seoski knez) Stipanić
03. Pessussich Pešušić
04. Herman Herman
05. Hermanich Hermanić
06. Oporovich Oporović
07. Dupigna Dupinja
08. Ghergurevich Grgurević
09. Satalovich Šatalović
10. Mavra Mavra
11. Masich Masić
12. Missanich Mišanić
13. Hrihin Hrihin

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*