Prezimena – Mali Iž, otok Iž,1608.g.

Iž Mali (villa di Eso  Siroccal):

N original prijevod
01. Gelich (seoski knez) Jelić
02. Petricich Petričić
03. Fatevich Fatević
04. Dibovich Dibović
05. Panovich Panović
06. Roscacich Rošačić?
07. Malurich Malurić
08. Petricev Petričev
09. Radich Radić
10. Marelich Marelić
11. Pericevich Peričević
12. Ramza Ramza
13. Barbiza Barbica
14. Chorvala Korvala?

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*