Prezimena i broj stanovnika zadarskih otoka prema popisu iz 1608.g.

U ožujku 1608. godine zadarski gradski knez Oktavijan Mocenigo dao je napraviti popis stanovništva zadarskog otočja. Mi ćemo prikazati rezultate tog popisa za 16 naseljenih otoka.
Povijesna karta

U ožujku 1608. godine zadarski gradski knez Oktavijan Mocenigo dao je napraviti popis stanovništva zadarskog otočja. Mi ćemo prikazati rezultate tog popisa za 16 naseljenih otoka: Premuda, Silba, Olib, Skrda, Ist, Molat, Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Ugljan, Ošljak, Pašman, Vrgada, Iž, Rava i Dugi otok. Nisu dakle obuhvaćeni Vir, Pag i Babac. U Mocenigovom popisu navedeno je 36 sela. Neka današnja sela su u sklopu drugih sela. Tako je Poljana djelomično popisana sa Sutomišćicom, a djelomično sa Prekom. Soline su sa Velim ratom, Mrljane sa Neviđanima i Pašmanom, Kraj sa Puntom Pašmana, Žverinac sa Božavom, Ždrelac sa Banjom i Ošljak s Prekom. Ugljan je popisan kao dva naselja Ugljan južni ( u originalu villa di Uglian Siroccal) i Ugljan zapadni (villa di Uglian Ponental). Pašman je također popisan u dva naselja Punta Pašmana (villa di Ponta Di Pasman) i Pašman (villa di Pasman).
Prema ovom popisu broj stanovnika je 5.871, a broj obitelji je 1.291. Popis je sastavljen za svako selo posebno i to po obiteljima, čiji članovi su razvrstani u pet rubrika: starci, muškarci sposobni za rad, žene, dječaci i djevojčice. Mletačku upravu je u prvom redu zanimao broj muškaraca sposoban za rad, odnosno rat. U ovom popisu nisu popisani fratri iz pet samostana: Ugljan, Zaglav, Galevac, Kraj i Ćokovac.

Nazivi sela u originalu: 

Sutomišćica (villa di Santa Eufemia ), Lukoran ( villa di Lucorano), Ugljan južni (villa di Uglian Siroccal), Ugljan zapadni (villa di Uglian Ponental), Sestrunj  (villa di Sestrugn), Rivanj (villa di Rivagn), Molat (villa di Melada), Brgulje (villa di Berguglie), Zapuntel (villa di Zampontello), Ist (villa di Esto), Skrda (villa di Scherda), Olib (villa di Luibo), Premuda (villa di Premuda), Silba (villa di Selve), Veli Rat (villa di Ponte Biance), Božava (villa di Boxava), Dragove (villa di Dragove), Brbinj (villa di Berbigno), Savar (villa di Sauro), Iž Veli (villa di Eso Ponental), Iž Mali (villa di Eso  Siroccal), Rava (villa di Rava)   , Luka (villa di Valle Di San Steffano), Žman ( villa di Axmano), Zaglav (villa di Zaglav), Sali (villa di Sale), Vrgada (villa di Vergada), Tkon (villa di Tcon), Punta Pašmana (villa di Ponta Di Pasman), Pašman (villa di Pasman), Neviđane (villa di Neviane), Dobropoljana (villa di Dobrapogliana), Banj (villa di Bagno), Kukljica(villa di Chuchglizza), Kali (villa di Cale), Preko (villa di San Michiel Oltrabracagno).

Broj stanovnika po kategorijama i ukupno:

N selo starci muškarci žene dječaci djevojčice ukupno
01. Sutomišćica 14 28 58 24 25 149
02. Lukoran 10 60 96 43 57 266
03. Ugljan zap. 15 31 60 29 35 170
04. Ugljan jug. 18 59 112 53 48 290
05. Sestrunj 5 9 14 14 6 48
06. Rivanj 2 5 6 3 4 20
07. Molat 19 25 58 28 33 163
08. Brgulje 12 15 37 20 17 101
09. Zapuntel 3 8 13 9 7 40
10. Ist 5 17 27 18 11 78
11. Skrda 2 1 3 5 1 12
12. Olib 47 85 134 68 89 423
13. Premuda 4 5 9 2 6 26
14. Silba 29 62 124 57 56 328
15. Veli Rat 13 25 34 19 14 105
16. Božava 9 18 26 18 12 83
17. Dragove 5 12 24 14 16 71
18. Brbinj 11 32 42 17 28 130
19. Savar 11 24 36 26 27 124
20. Iž Veli 9 20 39 23 33 124
21. Iž Mali 16 16 30 16 16 94
22. Rava 7 23 30 18 13 91
23. Luka 8 60 78 31 35 212
24. Žman 32 66 104 72 64 338
25. Zaglav 3 12 14 10 7 46
26. Sali 31 112 176 67 68 454
27. Vrgada 6 27 36 24 19 112
28. Tkon 11 54 93 40 30 228
29. Punta Pašmana 21 70 150 60 54 355
30. Pašman 16 36 87 37 16 192
31. Neviđane 12 14 49 24 17 116
32. Dobropoljana 7 21 42 25 17 112
33. Banj 12 48 83 49 52 244
34. Kukljica 14 45 66 35 34 194
35. Kali 7 34 50 30 25 146
36. Preko 10 52 65 36 23 186
# Zbroj 456 1231 2105 1064 1015 5871

Prezimena u pojedinim naseljima:

Prezimena ćemo navesti najprije u originalnom obliku iz popisa, te poslije toga na hrvatskom.  Jasno je da su se popisivači prevozili brodom, ruta im predstavlja pravo, logično kružno putovanje po zadarskom arhipelagu. Prva stanica bila im je sigurna sutomiška vala, a onda su krenuli na zapad do kraja otoka Ugljana.

Zatim su se prebacili na Sestrunj pa Rivanj. Nakon toga popisali su mjesta na Molatu, pa Ist, Skrdu, Olib, Premudu, Silbu. Potom su prešli na Dugi otok i počevši od Velog rata uzduž otoka došli do Savra. Iz Savra su se spustili na Iž, pa Ravu , te se opet vratili na Dugi otok, popisavši južni dio otoka od Luke do Sali. Nakon toga odjedrili su ili odveslali do Vrgade (nije bilo prolaza kroz Mali Ždrelac). Iz Vrgade su došli do Tkona na Pašmanu i od mjesta do mjesta došli su do Banja ( Ždrelac je popisan sa Banjem). Opet dolaze na Ugljan: Kukljica, Kali i popis završavaju, odnosno zatvaraju krug  u Preku.

U ovom našem pregledu nećemo ići po originalnom redoslijedu, već ćemo radi preglednosti  prikazati sva mjesta pojedinog otoka odjednom. Početi ćemo sa otokom Ugljanom.

Popis prezimena, otok UGLJAN:

- Sutomišćica (villa di Santa Eufemia ) >
- Lukoran ( villa di Lucorano) >
- Ugljan južni (villa di Uglian Siroccal) >
- Ugljan zapadni (villa di Uglian Ponental) >
- Kukljica(villa di Chuchglizza) >
- Kali (villa di Cale) >
- Preko (villa di San Michiel Oltrabracagno) >

Popis prezimena, otok PAŠMAN:

- Tkon (villa di Tcon) >
- Punta Pašmana (villa di Ponta Di Pasman) >
- Pašman (villa di Pasman) >
- Neviđane (villa di Neviane) >
- Dobropoljana (villa di Dobrapogliana) >
- Banj (villa di Bagno) >

Popis prezimena, otoci SESTRUNJ i RIVANJ:

- Sestrunj  (villa di Sestrugn) >
- Rivanj (villa di Rivagn) >

Popis prezimena, otok MOLAT:

- Molat (villa di Melada) >
- Brgulje (villa di Berguglie) >
- Zapuntel (villa di Zampontello) >

Popis prezimena, otoci IST i SKRDA:

- Ist (villa di Esto) >
- Skrda (villa di Scherda) >

Popis prezimena, otok OLIB:

- Olib (villa di Luibo) >

Popis prezimena, otok PREMUDA:

- Premuda (villa di Premuda) >

Popis prezimena, otok SILBA:

- Silba (villa di Selve) >

Popis prezimena, DUGI OTOK:

Veli Rat (villa di Ponte Biance) >
Božava (villa di Boxava) >
Dragove (villa di Dragove) >
Brbinj (villa di Berbigno) >
Savar (villa di Sauro) >
Luka (villa di Valle Di San Steffano) >
Žman ( villa di Axmano) >
Zaglav (villa di Zaglav) >
Sali (villa di Sale) >

Popis prezimena, otok IŽ:

Iž Veli (villa di Eso Ponental) >
Iž Mali (villa di Eso  Siroccal) >

Popis prezimena, otok RAVA:

Rava (villa di Rava) >

Popis prezimena, otok VRGADA:

Vrgada (villa di Vergada) >

 

Mnogi će biti razočarani što njihovog prezimena nije bilo prije 405 godina na otoku. Ali uvijek postoji nada, naime ako se pažljivo pročita uvod vidi se da nije sve popisano.

Komentari:

 1. gregor
  13.03.2013 u 08:49

  Kako to da je bilo tako malo ljudi u ono doba. Manj se radjalo ili se vise ginulo.

 2. Vitulić
  13.03.2013 u 10:27

  U Sutomišćici nema prezimena Vitulić, Profaca i još nekih, a bila su neka kojih danas više nema. Jeli to greška ili je stvarno bilo tako. Osim toga malo je bilo muškaraca u odnosu na žene.

 3. Mišlov
  13.03.2013 u 21:26

  A Što je sa mojim prezimenom. Trebalo bi vidjeti kada su se prezimena kojih nema na ovom popisu pojavila. Sigurno postoje i popisi novijeg datuma.

 4. Skrda
  18.03.2013 u 12:56

  Di je selo na otoku Škrdi, tamo niko ne živi. Osim toga on bi triba biti pod Pagon.

 5. marijo
  19.03.2013 u 20:18

  Ne radi se o Skrdi ispod Paga već o Skrdi između Ista i Premude.Isti otok se u nekim izvorima još naziva Škarda i Skarda.

 6. Re: Marijo
  19.03.2013 u 23:16

  Tako može biti jer na ovoj Skrdi nema kuća. Inače je ovo interesantno i bilo bi dobro kada bi se objavili i drugi popisi iz kasnijih vremena.
  Pitanje je kako su se odvijale migracije sa kopna u vrijeme Turaka, od kuda i u kolikom broju. Drugi utjecaj je bio novačenje muškaraca za galije i rat općenito. U tablici se vidi da je broj žena znatno veći od broja muškaraca što je zasigurno povezano sa ratom.

 7. Artur
  09.04.2013 u 21:02

  Ja sam poljski. Ja Berdarich ime … U danima Austro-Ugarske djed Petar stigao u Lvivu u 1830. I nitko ne zna što je došao europij regija. Možda s Hrvatskom, kao obiteljska legenda kaže.

 8. Žman
  31.05.2013 u 18:28

  Žman je bio velegrad u to vrime.

 9. Žman
  31.05.2013 u 18:29

  Žman je bio velegrad

 10. Mendo
  17.09.2013 u 23:13

  Ovaj Mocenigov popis zadarskih otoka, ali i terraferme, dakle i okolice, kao i samog Zadra je za ono vrijeme upravo fantastican. I tocan je! To sto nekih danasnjih prezimena nema, stvar je same prirode prezimena u nas. Ali, vecina prezimena iz ovog popisa je poznata, tj. , Bogu fala, zivi i danas!!! Postoji u Zadru jos stariji prezimenik, s podacima odakle je tko, ali ovaj popis je pravi biser nase povijesti.

 11. @Mendo
  22.09.2013 u 11:38

  Otoci su nekada bili više povezani međusobno nego je to danas. Danas je komunikacija uglavnom preko Zadra, a ne direktno između otoka.
  Mislim da postoji jedan razlog zbog kojih ove brojke i to posebno muškaraca treba uzeti sa rezervom jer su u ono vrijeme ljudi izbjegavali službu na mletačkim galijama.

 12. zdenko
  06.12.2013 u 15:33

  bravo dobra stvar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezno popuniti označena polja *

*

*