Komentari

Preko škojic

Je se sićoš, Barbara

Je se sićoš, Barbara
bez fermati je dažilo ozguor Prieka
a trajekt na relaciji Didovina – Hypo Banka
povezo je hotel, i trg, i marine, i storu općinu, i parking
a kortu ko je gustala jednu kunu, si in ti plotila

U drugi trajekt će se ukrca Prkljug, Uljara, Mihovil itd.
a možda i korta pojeftini
Ki zno, Barbara…
možda bi se i Škoić ukrco da ni frotrov

Iz zvjezdarnice u Varaždinu, dobro se je vidi Jupiter
i apartmani na Zmuorcu, i Kukljica
ali ni se nika vidilo Prieko

Od muora si učinila particele, Barbara…
i dola ih za ništa drugomu, a drugi trećemu
ispo tih particiel, bušivaju se hotel i sutumiška Križina
a ti nemoš puojma čigovi su bageri dubli

Potepla si se, Barbara
na sutumiškin hotelu, a mogla bi i još dikoder
a i sa hotelon u Lukoronskoj punti je ništo zapelo
možda investitoru boje kuri trgovina is autima

Teška su vrimena, Barbara…
šaješ ženske po kućama prije izborov
a noćun organiziroš da se poraju plakati
dobro pratiš ča je ki reko i di
sve je isto kai četrstuosme
samo ča judi ne nestaju preko noći

Je se pitoš zašto, Barbara….
su dvo otoka prije tekli u Prieko i ujutro i navečer
a sa svi teču ća od njega ko vrag o tamjana
jer nan sa marinun, Prieko sliči u pržun

Nemuoj zaburavi, Barbara…
da je u Zodrugi znalo roditi i preko stuo radnikov
a sa ih je toliko samo ko tebe i u komunalnomu

I sve tuo za radno misto plus glasovi fameje
i držiš in predike ako idu u krivi kafić na kafu

Pokorala si svas norod, Barbara…
niko is nikin ne govori, a i pisme ni čuti

Sritne li su prieške legende, Barbara…
Kažo, Guzić, Žante, Bonaca, Bubi, Plavi, Ive Bacain,
Makarić, Pale, Kusa, Roko poštier, Dalmato,
Škrpunić, Vice Uhodin , Jaković, Vuk..itd
ča ne vidu ušto nan se Prieko istvorilo

Sve ča se moglo proda si prodola, Barbara
još malo, pa će uljara puštiti zanju kanu ulja
pomišonu sa znojen naših didov
naše srebro, pretvorila si u tuje zloto
ali nemuoj zaburavi da živemo u državi
di i zloto ćapivo ruzinu…

Jacques Prevert Zmoračanin.

. . .
Duško polovina

”Nitko nema toliko novca da kupi svoju prošlost”

Otvoreno pismo bivšem ravnatelju USKOKA Dinku Cvitanu, gospodin Duško Polovina Lungo. . . .
Sutomiscica d

Rad Mjesnog odbora Sutomišćica – Ivica Profaca

Nakon skoro godinu dana od osnivanja Mjesnog odbora Sutomišćica želio bi iznijeti važne činjenice i svoje viđenje kako bi neke stvari ostale trajno zabilježene. . . .